Polskie badania statystyczne nad pielgrzymowaniem

Z WikiCamino
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Materiały na podstawie pracy Jerzego Kazimierczaka.

autor tytuł w wydawnictwo miejsce rok str, uwagi
Burdziej S. W drodze do Santiago de Compostela, portret socjologiczny pielgrzymki Nomos Kraków 2005
Burdziej S. Camino de Santiago – między chrześcijaństwem a New Age Paedagogia Christiana 2(14) 2004 2004 s. 71-80
Ferfet K. Ewolucja motywacji podróży religijnych na przykładzie Santiago de Compostela W kręgu humanistycznych refleksji nad turystyką kulturową AWF Poznań 2008 monografia nr 388
Drzewiecki P., Śledziecki Ł., Chmielowski P. Kim jest polski pielgrzym Dróg świętego Jakuba? Badania polskich pielgrzymów na Camino de Santiago P. Roszak, W. Rozynkowski (red.) Camino Polaco 3 WT UMK Toruń 2016 s. 203-213
Fijałkowski A. O pielgrzymkach do Santiago w średniowieczu Miejsca Święte 2003, 7 (79) 2003 s. 35-36
Grabowska-Markowska J., Laskowska A. Psychologiczny i duchowy aspekt pielgrzymowania do grobu św. Jakuba na przykładzie Portugalskiej Drogi św. Jakuba Camino Polaco 1 WT UMK Toruń 2014 s. 169-174
Hodorowicz I., Mróz F. Geograficzny zasięg kultu św. Jakuba w Polsce na przykładzie wezwań kościołów i kaplic pod wezwaniem Apostoła Jackowski A. Mróz F., Hodorowicz I. (red.), Kult św. Jakuba Apostoła na szlakach... Czuwajmy Kraków 2010 s. 63-82
Krogmann A., Šolcová L., Mróz F., Mróz Ł. Pielgrzymowanie Polaków i Słowaków Drogą św. Jakuba na początku XXI w. Peregrinus Cracoviensis z. 24 Kraków 2013 s. 137-162
Kulik I., Szronek A.R., Hadzik A. Charakterystyka ruchu pielgrzymkowego w sanktuarium św. Jakuba Apostoła w Santiago de Compostela Jackowski Antoni, Franciszek Mróz, Iwona Hodorowicz, Kult św. Jakuba Apostoła na szlakach... Czuwajmy Kraków 2010 s. 57-62
Kuster M., Maćkiewicz B. Ruch pielgrzymkowy do Santiago de Compostela w opinii mieszkańców (komunikat z badań) Jackowski Antoni, Mróz Franciszek, "Akt Europejski" bł. Jana Pawła II a renesans Drogi św. Jakuba Czuwajmy Kraków 2012 s. 177-183
Matuszewska-Sulima B. Pielgrzymi w drodze do grobu św. Jakuba Apostoła w Santiago de Compostela w latach 2006-2008 Hodorowicz Iwona, Mróz Franciszek (red.), Pielgrzymi na drodze św. Jakuba. Przeszłość i teraźniejszość Czuwajmy Kraków 2009 s. 57-69
Matuszewska-Sulima B. Obchody Roku Świętego oraz pielgrzymowanie do Santiago de Compostela na przełomie XX i XXI wieku ze szczególnym uwzględnieniem Roncesvalles Wpływ świętego roku Jakubowego na rozwój kultu i Drogi św. Jakuba Czuwajmy Kraków 2011 s. 95-105
Matuszewska-Sulima B. Koreańczycy na Camino de Santiago Jackowski Antoni, Mróz Franciszek (red.), Święci i błogosławieni na Drodze Św. Jakuba... Czuwajmy Kraków 2014 s. 301-313
Mróz F. Wiedza o Camino de Santiago wśród studentów kierunku „Turystyka i rekreacja” Roszak Piotr, Mróz Franciszek (red.), Droga św. Jakuba w Polsce - historia, teraźniejszość, przyszłość... Czuwajmy Kraków 2015 s. 407-413
Mróz Ł. Droga św. Jakuba w Polsce w opinii pielgrzymów i turystów Jackowski Antoni, Mróz Franciszek (red.), Święci i błogosławieni na Drodze Św. Jakuba... Czuwajmy Kraków 2014 s. 315-339
Mróz Ł., Hołub J. Droga św. Jakuba Via Regia w świadomości lokalnej społeczności mieszkańców Podkarpacia Roszak Piotr, Rozynkowski Waldemar (red.), Camino Polaco 1 WN UMK Toruń 2014 s. 187-208
Mróz Ł. Droga św. Jakuba jako produkt turystyki religijnej Roszak Piotr ks., Mróz Franciszek, Łukasz Mróz (red.), Dziedzictwo religijne i kulturowe Drogi św. Jakuba Czuwajmy Kraków 2007 s. 271-274
Orzechowska-Kowalska K. Wstępne badania dotyczące pielgrzymów polskich w Santiago de Compostela w latach 1631-1717 Jackowski Antoni, Mróz Franciszek, Mróz Łukasz, 1200 lat pielgrzymek do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela Czuwajmy Kraków 2013 s. 361-376
Orzechowska-Kowalska K. Pielgrzymi polscy w Santiago de Compostela w latach 1631-1716 Folia Turistica 27 (2012) Kraków 2012 s.109-131
Różycki P. Motywy pielgrzymowania na drogach św. Jakuba Jackowski Antoni, Franciszek Mróz, Iwona Hodorowicz (red.), Drogi św. Jakuba w Polsce. Stan badań i organizacja Czuwajmy Kraków 2008 s. 53-62
Różycki P. Pielgrzymowanie – ewolucja celów i form od starożytności do współczesności W kręgu humanistycznej refleksji nad turystyką kulturową AWF Poznań 2008
Różycki P. Turystyka religijna i pielgrzymkowa K. Buczkowska , A. M von Rohrscheidt (red.), Współczesne formy turystyki kulturowej AWF Poznań 2009 s. 158-159
Różycki P. Pielgrzymowanie do Santiago de Compostela droga duchowego wzrastania, świętości i świętych Iwona Hodorowicz, Franciszek Mróz, Pielgrzymi na drodze św. Jakuba. Przeszłość i teraźniejszość Czuwajmy Kraków 2009 s. 23-32
Różycki P. Via Podensis – z wiarą i pobożnością przez wieki Wpływ świętego roku Jakubowego na rozwój kultu i Drogi św. Jakuba Czuwajmy Kraków 2011 s. 107-116
Sury B. Droga Europy – Camino de Santiago jako element integracji europejskiej. Profil pielgrzyma do Santiago de Compostela w Roku Jakubowym 2010 Wpływ świętego roku Jakubowego na rozwój kultu i Drogi św. Jakuba Czuwajmy Kraków 2011 s. 79-93
Sroga P. Społeczno-moralne aspekty pielgrzymowania do Santiago de Compostela Turystyka religijno-pielgrzymkowa. Zbiór materiałów pokonferencyjnych, 8-9 września 2005 Gdańsk 2005 s. 319-326
Strzelecka M. Camino de Santiago. Antropologiczna analiza współczesnego pielgrzymowania, doświadczenie, motywacje pielgrzymów dziś Poznań 2011
Sulima B. Pielgrzymi w drodze do grobu św. Jakuba Apostoła w Santiago de Compostela w latach 2006-2008 Hodorowicz Iwona, Mróz Franciszek, Pielgrzymi na drodze św. Jakuba. Przeszłość i teraźniejszość Czuwajmy Kraków 2009 s. 57-69
Sury B. Droga Europy – Camino de Santiago jako element integracji europejskiej. Profil pielgrzyma do Santiago de Compostela w Roku Jakubowym 2010 Wpływ świętego roku Jakubowego na rozwój kultu i Drogi św. Jakuba Czuwajmy Kraków 2011 s. 79-93
Wójtowicz M. Wzrost i przekształcenia ruchu pątniczego na szlakach pielgrzymkowych do Santiago de Compostela w latach 1989-2009 Jackowski Antoni, Franciszek Mróz, Iwona Hodorowicz, Kult św. Jakuba Apostoła na szlakach pielgrzymkowych do Santiago de Compostela Czuwajmy Kraków 2010 s. 45-54
Wójtowicz M. Przekształcenia ruchu pielgrzymkowego do Santiago de Compostela w latach 1989-2010 Peregrinus Cracoviensis 2011, z. 22 2011 s. 329-330