Kult św. Jakuba Apostoła na szlakach pielgrzymkowych do Santiago de Compostela

Z WikiCamino
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Publikacja wydana przez wydawnictwo Czuwajmy pod redakcją Antoniego Jackowskiego, Franciszka Mroza i Iwony Hodorowicz będąca owocem III Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Kult św. Jakuba Apostoła na szlakach pielgrzymkowych do Santiago de Compostela" , która odbyła się w dniach 11 - 12 września 2010 roku w Krakowie.

Zawartość:

 • Jackowski A., Sołjan I., Matuszewska-Sulima B., Ikonografia św. Jakuba Apostoła, s. 25
 • Mruk W., Średniowieczny pielgrzym czy średniowieczny turysta?, s. 35
 • Wójtowicz M., Szromek A., Hadzik A., Charakterystyka ruchu pielgrzymkowego w sanktuarium św. Jakuba w Santiago de Compostela, s. 57
 • Hodorowicz I. Mróz F., Geograficzny zasięg kultu św. Jakuba Apostoła w Polsce, s. 63
 • Hass W., Pątniczy znak muszli "jakubowej" ("compostelańskiej") na Ziemi Głogowskiej, s. 83
 • Adamczyk S. J.., Kult św. Jakuba w regionie świętokrzyskim, s. 91
 • Jastrzębski C., Klemens z Mokrska i Mszczuj ze Skrzynna w gronie pierwszych polskich pielgrzymów do Santiago, s. 119
 • Kazimierczak J., Madej-Janiszek R., Pasławska K., Skwierczyńska-Mizerska B., Mazowieckie Drogi św. Jakuba - próby odtworzenia i propozycje przebiegu, s. 131
 • Płoszczyca J., Droga św. Jakuba na terenie powiatu myślenickiego - projekt, s. 145
 • Orzechowska-Kowalska K., Via de la Plata - moje Camino de Santiago 2009 r., s. 165
 • Mojżeszko A., O spotkaniach pielgrzyma z nieznajomymi słów kilka... (Refleksja na kanwie Łk 24, Droga do Emaus), s. 183
 • Chevassus J-F., Mon Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle (Moja droga do Composteli), s. 193
 • Mróz F., Mendyk E., Droga św. Jakuba w Polsce. Kalendarium wydarzeń: wrzesień 2009 r. - sierpień 2010 r., s. 213
 • Mróz F., Wizyta Metropolity Santiago de Compostela, arcybiskupa Juliána Barrio Barrio w Polsce, s. 223