Wpływ świętego roku Jakubowego na rozwój kultu i Drogi św. Jakuba

Z WikiCamino
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Publikacja wydana przez wydawnictwo Czuwajmy, będąca owocem konferencji naukowej pod tym samym tytułem, która odbyła się 3 września 2011 r. w auli Jana Pawła II w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Redaktorami książki byli: Antoni Jackowski, Franciszek Mróz i Iwona Hodorowicz.

Zawartość:

 • Ostrowski M., Pielgrzymowanie w kościelnych dokumentach, s. 27
 • Adamczyk S. J., Zasługi papieża Kaliksta II (1119–1124) w szerzeniu kultu św. Jakuba Apostoła, s. 43
 • Kazimierczak J., Święty Jakub w opowieściach apokryficznych, s. 69
 • Sury B., Droga Europy – Camino de Santiago jako element integracji europejskiej. Profil pielgrzyma do Santiago de Compostela w Roku Jakubowym 2010, s. 79
 • Matuszewska-Sulima B., Obchody Roku Świętego oraz pielgrzymowanie do Santiago de Compostela na przełomie XX i XXI wieku, s. 95
 • Różycki P., Via Podiensis - z wiarą i pobożnością przez wieki, s. 107
 • Mróz F., Mróz Ł., Sukcesy i wyzwania związane z rozwojem kultu i Drogi św. Jakuba w Polsce, s. 117 (pełny tekst dostępny w sieci - patrz tu)
 • Rozynkowski W., O najstarszych śladach kultu św. Jakuba Większego na Pomorzu Gdańskim i w Ziemi Chełmińskiej, s. 133 (pełny tekst dostępny w sieci - kliknij tu)
 • Jastrzębski C., Koncepcja sieci lokalnej Małopolskiej Drogi Świętego Jakuba, s. 151
 • Mendyk E., Mróz F., Mróz Ł., Droga św. Jakuba w Polsce. Kalendarium wydarzeń w Świętym Roku Jakubowym 2010 i w pierwszym półroczu 2011 r., s. 163
 • Wyżga M., Parafia św. Jakuba Apostoła w Więcławicach i jej rejestracja metrykalna z XVII–XVIII wieku. W stronę monografii historycznej, s. 177
 • Madej-Janiszek R., Drogi św. Jakuba Starszego na Mazowszu – próby wytyczenia szlaku – sukcesy i trudności, s. 227
 • Antoszek W., Przybylska L., Św. Jakub i Lęborska Droga w opinii pielgrzymów, s. 233
 • Drabik J., Podsumowanie Świętego Roku Jakubowego w parafii pw. NMP Matki Kościoła i św. Jakuba w Brzesku – diecezja tarnowska, s. 241
 • Karpała B., Muzyka na szlaku św. Jakuba, s. 247
 • Sobiecka U., Trojanowski Z., Blaski i cienie na pątniczym szlaku św. Jakuba w Małopolsce na trasie Sandomierz – Kraków, s. 253