Camino Polaco. Teologia – Sztuka – Historia – Teraźniejszość. Tom 1

Z WikiCamino
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Pierwszy, przygotowany pod redakcją ks. Piotra Roszaka i dk. Waldemara Rozynkowskiego, tom serii Camino Polaco: teologia – sztuka – historia – teraźniejszość wydawanej przez Wydawnictwo Naukowe UMK. Plon konferencji naukowej pod tym samym tytułem, która odbyła się w dniach od 6 do 8 czerwca 2014 roku w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu.

Camino Polaco 1
Teologia – Sztuka – Historia – Teraźniejszość
Caminopolaco1.jpg
redakcja Piotr Roszak Waldemar Rozynkowski
wydawca WN UMK
wydanie Toruń 2014
rozmiar 22,5 cm
objętość 330 s.
ISBN 978-83-231-3230-1

Zawartość:

 • Paczkowski M., „Lex peregrinorum”. Obowiązki, prawa i przywileje na pielgrzymim szlaku, s. 13
 • Roszak P., Niebezpieczeństwa życia pielgrzymiego na Camino de Santiago w średniowieczu, s. 43
 • Rozynkowski W., Św. Jakub w objawieniach bł. Doroty z Mątów, s. 61
 • Kucharski A, Kompostella i Droga Jakubowa w polskiej literaturze geograficzno-krajoznawczej XVIII wieku, s. 73
 • Taracha C, Szpiedzy na kompostelańskim szlaku. Uwagi wstępne, s. 93
 • Laddach A., Kościoły pod wezwaniem św. Jakuba w diecezji pelplińskiej, s. 101
 • Wierzbieniec W., Santiago de Compostela – miasto pielgrzymów i turystów w czasie IV Światowych Dni Młodzieży. Kiedy turysta staje się pielgrzymem?, s. 121
 • Brzezińska A., Muzyka na Camino de Santiago. Analiza hymnu ku czci św. Jakuba „Santo Adalid”, s. 133
 • Jaworska A., U kresu Camino. Obyczaje pielgrzymów i kompostelańska „geografia wiary”, s. 143
 • Doburzyński D., Praktyczne aspekty funkcjonowania Dróg Jakubowych w Europie, s. 155
 • Grabowska-Markowska J., Laskowska A., Psychologiczny i duchowy aspekt pielgrzymowania do grobu św. Jakuba na przykładzie portugalskiej Drogi św. Jakuba, s. 169
 • Pasławska K., Awanturnicy czy dyplomaci? Śladami rycerzy – historyczne uwarunkowania i współczesne rozterki na Mazowieckiej Drodze św. Jakuba, s. 175
 • Mróz Ł., Hołub J., Droga św. Jakuba Via Regia w świadomości lokalnej społeczności mieszkańców Podkarpacia, s. 187
 • Madej-Janiszek R., Rycerskim szlakiem z grodu syreniego na Mazowszu do Santiago de Compostela, s. 209
 • Bożek R., Czajka W., Pawlikowski J., Stefaniak Ł., Drogi św. Jakuba: Warszawska i Mazowiecka, jako miejsce kultu św. Jana Pawła II i Sł. Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, s. 215
 • Barwińska Z., Święto ulicy św. Jakuba w Toruniu w latach 2010-2012, s. 247
 • Mendyk E., "Pielgrzymem jestem i ochoczym po górach wędrownikiem" – Camino jako odpowiedź na kryzys kultury, s. 255
 • Huzarek T., "Zakorzenienie" – źródło fenomenu Camino de Santiago, s. 275
 • Skarżyński Ł., Synkretyzm współczesnego Camino a chrześcijańska tożsamość, s. 293
 • Bołkowiec M., Camino a europejski kryzys kultury i człowieczeństwa oczami Benedykta XVI, s. 301
 • Blachowska B., Camino Portugués 2013 - dziennik pielgrzyma, s. 313
 • Hartwichowie E. i E., "Przymus" pielgrzymowania, s. 327