Święci i błogosławieni na Drodze Św. Jakuba. W 800. rocznicę pielgrzymki św. Franciszka z Asyżu do Santiago de Compostela

Z WikiCamino
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Publikacja wydana przez krakowską oficynę Czuwajmy, będąca plonem VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Święci i błogosławieni na Drodze św. Jakuba – w 800. rocznicę pielgrzymki św. Franciszka z Asyżu do Santiago de Compostela”, która odbyła się w Krakowie w dniu 6 września 2004 roku i była połączona z Międzynarodowym Spotkaniem Pielgrzymów na Małopolskiej Drodze św. Jakuba. Redaktorami książki byli Antoni Jackowski i Franciszek Mróz.

Zawartość:

 • ks. abp Julián Barrio Bariio, Przedmowa, s. 9
 • Mruk W., O tym czy św. Franciszek modlił się u grobu św. Jakuba i o pierwszych minorytach pielgrzymujących do Composteli, s. 27
 • Adamczyk S. J., Historyczne tło peregrynacji św. Franciszka z Asyżu do Santiago de Compostela, s. 37
 • Jaworska A., "O ciałach świętych, które spoczywają na Camino de Santiago, i które powinny być nawiedzane przez pielgrzymów" - święci i ich kult w "Liber Peregrinationis" Kodeksu Kalikstyńskiego, s. 69
 • Zydek S., Świętej Brygidy Szwedzkiej droga do Santiago (1341-1342). Dlaczego pielgrzymowała?, s. 81
 • Zys E., Kult św. Rocha w tradycji polskiej i europejskiej, s. 91
 • Orzechowska-Kowalska K., San Andrés de Teixido konkurent Santiago?, s. 99
 • Madej-Janiszek R., Polski Apostoł Północnej Europy – święty Jacek „od pierogów” na Mazowieckiej Drodze św. Jakuba, s. 107
 • Gałuszka B., Koszek R., Hiszpańska peregrynacja Jakuba Sobieskiego do Santiago de Compostela, s. 119
 • Mróz F., Pielgrzymka św. Józefa Sebastiana Pelczara do grobu św. Jakuba Apostoła w Santiago de Compostela, s. 137
 • Hastetter M.C., Zewnętrzne i wewnętrzne bycie w drodze. Kilka spostrzeżeń o o duszpasterstwie osób w drodze do miejsc świętych na podstawie dzieła Teresy z Avila "Twierdza wewnętrzna", s. 153
 • Ostrowski M., Turystyka / turystyka religijna - drogi nowej ewangelizacji Europy, s. 177
 • Rája J., The bridge between the East and the West. Velehrad as a place of a reneved pilgrimage tradition and develompment of pilgrimage routes, s. 191
 • Czajka W., Pawlikowski J., Klasztory mendykanckie miejscem przystani dla pielgrzymów na włoskiej części Via Francigena, s. 209
 • Karpała B., Dwa średniowieczne zabytki muzyczne na drodze do Santiago, czyli co mógł śpiewać św. Franciszek pielgrzymując do Composteli, s. 227
 • Rozynkowski W., Po drodze do św. Jakuba - o szpitalach w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach, s. 233
 • Jastrzębski C., Święty Jakub kontra święty Marcin. Spór o odpust w Ciernie, s. 243
 • Okoń M., Drogi Jakubowe na Pomorzu Przednim, Rugii, Meklemburgii, wschodnim Holsztynie i północnej Brandenburgii, s. 253
 • Bordun O., Program wytyczenia ukraińskiego odcinka europejskiego, pielgrzymkowego Szlaku św. Jakuba z Lwowa, s. 265
 • Mróz F., Mróz Ł., Krogmann A., Šolcová L., Droga św. Jakuba na Pograniczu Polsko-Słowackim – stan obecny i perspektywy rozwoju, s. 277 (pełny tekst dostępny w sieci - patrz tu)
 • Gołąb S., Los peregrinos – w kontekście przemian współczesnego świata, s. 291
 • Matuszewska-Sulima B., Koreańczycy na Camino de Santiago, s. 301
 • Mróz Ł., Droga św. Jakuba w Polsce w opinii pielgrzymów i turystów, s. 315
 • Hołub J. M., Droga św. Jakuba Via Regia w województwie podkarpackim w świadomości mieszkańców, s. 341
 • Zegzda L., Grabińska E., Rola i znaczenie Regionalnych Organizacji Turystycznych w zakresie wspierania Szlaków św. Jakuba – stan obecny i perspektywy rozwoju, s. 355
 • Perchał A., Niedziółka A., Rola Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej w rozwoju turystyki pielgrzymkowej w województwie małopolskim, s. 381
 • Bożek R., Nauka pokory na camino – osiem wieków po św. Franciszku. Okiem niedoszłego ateusza, s. 399
 • Stefaniak Ł., Cnota pokory: jeden z fundamentów franciszkańskiej reguły – wzór dla pielgrzymów i społeczeństw, s. 407
 • Mróz F., Drogi św. Jakuba w Polsce. Kalendarium wydarzeń: sierpień 2013 r. - grudzień 2014 r., s. 419