Pielgrzymi na drodze św. Jakuba. Przeszłość i teraźniejszość

Z WikiCamino
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wydana przez krakowskie wydawnictwo Czuwajmy pozycja pod redakcją Iwony Hodorowicz i Franciszka Mroza, będąca plonem Międzynarodowej Konferencji Naukowej pod tym samym tytułem, która odbyła się 12 września 2009 roku w Częstochowie.

Zawartość:

 • Griffiths W., The Modern Revival of the Pilgrimage to Santiago de Compostela - Rozwój współczesnego kultu św. Jakuba i pielgrzymowania do Santiago de Compostela, s. 15
 • Różycki P., Pielgrzymowanie do Santiago de Compostela drogą duchowego wzrastania, świętości i świętych, s. 23
 • Okoń M., W poszukiwaniu „autentycznej” drogi do Santiago, s. 35
 • Hass W., „(…) do grobu św. Jakuba” – czyli kilka uwag o dawnej i współczesnej czci oddawanej relikwiom oraz głównym celu pielgrzymek do Santiago de Compostela, s. 47
 • Matuszewska-Sulima B., Pielgrzymi w drodze do grobu św. Jakuba Apostoła w Santiago de Compostela w latach 2006-2008, s. 57
 • Brykczyńska M., Historia i działalność Bractwa św. Jakuba w Wielkiej Brytanii, s. 71
 • Mendyk E., Mróz F., Droga św. Jakuba w Polsce. Kalendarium wydarzeń w latach 2004-2009, s. 77
 • Jastrzębski C., Wątki Jakubowe w województwie świętokrzyskim, s. 87
 • Plezia P., Droga św. Jakuba: Korczowa – Przemyśl – Rzeszów – Tarnów – Kraków, s. 105
 • Kazimierczak J., Kościoły z wizerunkami Matki Bożej Śnieżnej na Małopolskiej Drodze św. Jakuba Sandomierz - Kraków, s. 119
 • Karpała B., Pieśni na Drodze św. Jakuba, s. 141
 • Kwiatkowska-Frejlich L., Ikonografia św. Brygidy Szwedzkiej jako pielgrzyma na wybranych przykładach, s. 155
 • Barska J., Trakt św. Jakuba w Nysie, s. 165