XVI Konferencja Warszawa 2024

Z WikiCamino
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

XVI Międzynarodowa konferencja naukowa „Formy kultu maryjnego na Camino de Santiago” planowana jest na 12 października 2024 r. w Warszawie. Miejscem obrad będzie Centrum Konferencyjne przy Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie.

Organizatorzy: Konfraternia Świętego Jakuba Starszego przy Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawia, Wydział Teologiczny UMK w Toruniu oraz Instytut Zarządzania i Spraw Społecznych Uniwersytetu Komisji Edukacji Naukowej w Krakowie/

Patronat: Comite de Expertos del Camino de Santiago (Xunta de Galicia); Rada ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek Konferencji Episkopatu Polski, Biskup Polowy Wojska Polskiego.


Choć niekiedy próbuje się przeciwstawiać pielgrzymki do sanktuariów maryjnych (np. do Częstochowy, Fatimy czy Lourdes) pielgrzymkom po Drogach Jakubowych, to widać wyraźnie, że istnieje silny rys pobożności maryjnej wśród pielgrzymów jakubowych. Od samego początku kult św. Jakuba, syna Zebedeusza, związany był z czcią dla Maryi, która została powierzona św. Janowi, bratu św. Jakuba i która pojawia się w tradycji jakubowej choćby w objawieniach w Saragossie, gdzie Maryja jako Virgen del Pilar miała pocieszać św. Jakuba.

Na drodze do Santiago znajduje się wiele świątyń i kaplic dedykowanych Matce Bożej, które wyrażają wiarę w jej orędownictwo wobec pielgrzymów, o czym świadczą takie wezwania jak Virgen del Camino czy Virgen Peregrina. Maryja jest także przedstawiana z atrybutami pielgrzymów, stając się ich patronką. Można jednak zaobserwować istotne różnice między formami kultu maryjnego w różnych krajach, przez którego przebiega droga jakubowa, zarówno w modlitwach, pieśniach, nabożeństwach, tekstach liturgicznych jak i ikonograficznych przedstawieniach Maryi. Warto zauważyć też rolę sanktuariów maryjnych, które przyjmowały dawniej pielgrzymów jakubowych, a i dziś szlak camino przebiega często przez ważne miejsca kultu maryjnego. Warto podkreślić, że tylko w Polsce, Droga św. Jakuba prowadzi przez ponad 110 sanktuariów maryjnych. Czy mają one znaczenie dla kultu św. Jakuba? W czasie konferencji chcemy podjąć się refleksji nad historycznymi i współczesnymi przejawami kultu maryjnego na Camino de Santiago, znaczenia sanktuariów maryjnych dla rozwoju sieci dróg św. Jakuba, ich historycznych uwarunkowań, ale także teologiczne podstawy kultu maryjnego na Camino de Santiago. To także okazja, aby porównać obie formy pobożności i pielgrzymowania, zarówno te prowadzące do sanktuariów maryjnych jak i zmierzające do grobu św. Jakuba oraz innych świętych.

Przewiduje się publikację wybranych tekstów konferencyjnych w kolejnym tomie serii „Camino Polaco 7” wydawanej przez Wydawnictwo Naukowe UMK. W czasie konferencji przewidziano 20 min referaty na podstawie zgłoszonych wcześniej tekstów.


Komitet naukowy:

  • ks. prof. Piotr Roszak (przewodniczący)
  • dr Franciszek Mróz
  • ks. dr Dariusz Doburzyński (sekretarz)
  • ks. dr Zbigniew Kępa
  • dr Łukasz Stefaniak
  • dr Jerzy Grzegorz Kazimierczak.

Komitet organizacyjny:

  • Marek Sokołowski (przewodniczący)
  • ks. dr Sebastian Piekarski
  • dr Mariola Bahłaj