Bogdan Ferdek

Z WikiCamino
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Ks. Bogdan Ferdek (ur. 22 czerwca 1956 w Ozimku) – polski duchowny katolicki, teolog, profesor nauk teologicznych, specjalista w zakresie teologii dogmatycznej.
Wykładowca teologii dogmatycznej w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Członek Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk oraz konsultor Komisji Nauki Wiary Episkopatu Polski.
Autor publikacji: Sekty i nowe ruchy religijne jako problem teologiczny (1998), Teologiczna futurologia (2001), Eschatologia Taboru (2005), Nasza Siostra - Córą i Matką Pana (2007), Duch Boży nad wodami Renu (2010), O odpustach 500 lat później (2017). Współredaktor pozycji: Debata wokół "Jezusa z Nazaretu" Benedykta XVI (współautor Bogusław Kochaniewicz, UAM Poznań), Status błędu w filozofii i teologii (współredaktor Leon Miodoński, UWr), "Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest" (Ef 4,5) Chrzest symbolem wiary (współredaktor Jarosław Lipniak, PWT Wrocław), Via benedicta. Warsztat naukowy Josepha Ratzingera - Benedykta XVI (współredaktor Wiktor Trojnar, PWT Wrocław, KUL), Współczesne oblicza duchowowści. Nova et vetera (współredaktor Paweł Beyga, PWT Wrocław). Dedykowana Benedyktowi XVI książka Canon Romanus jako locus theologicus. Dogmat w liturgii mszy świętej (współautor Paweł Beyga) została przekazana papieżowi w czasie prywatnej audiencji 11 grudnia 2017 roku.
Współorganizator 9 konferencji chrystologicznych we współpracy z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz 11 konferencji filozoficzno-teologicznych we współpracy z Instytutem Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego. Wypromował 6 doktorów: Jarosław Lipniak, Krzysztof Gasperowicz, Michael Grutering, Paweł Beyga, Agnieszka Łoza, Julian Nastałek.

Informacja z notki redakcyjnej na 4 stronie okładki Logosu nadziei.