Berenika Seryczyńska

Z WikiCamino
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Berenika Seryczyńska, misjolog, terapeuta zajęciowy, redaktor językowy tekstu z Warszawy, od lat zajmująca się fenomenem Camino de Santiago.

Berenika.jpg

W 2013 roku po raz pierwszy wyruszyła na szlak z Porto, a następnie odbyła czteromiesięczny staż w Centro Europeo de Peregrinación Monte do Gozo k. Santiago de Compostela gdzie kilkakrotnie również w kolejnych latach zajmowała się kwaterowaniem pielgrzymów oraz oprawą muzyczną polskich Mszy świętych w katedrze w Santiago. Podczas pobytu tam w 2014 po raz drugi wyruszyła na Camino – tym razem z Oviedo (Camino Primitivo). W kolejnych latach wędrowała Camino w 2015 roku z O Cebreiro oraz w 2016 roku z Fatimy. W 2017 roku we współpracy z ks. prof. Piotrem Roszakiem podjęła temat pracy doktorskiej w zakresie tematu terapeutycznego wymiaru pielgrzymowania Camino i rozpoczęła studia doktoranckie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2019 roku w ramach programu Erasmus+ przeprowadziła wywiady z pielgrzymami (n=50) w Centro Europeo de Peregrinación Juan Pablo II na Monte do Gozo. Współpracowała w międzynarodowym opracowaniu naukowym z kwestionariuszem pt. "Kwestionariusz znaczenia w czasie COVID-19", który jest częścią opracowania pt. "Finding meaning in the times of pandemic".

W 2020 r. zajęła 3. miejsce w ogólnopolskim konkursie literackim dla studentów organizowanym w ramach XV Dni Jana Pawła II - 2020 "Jan Paweł II. Co dalej?", a w 2021 zrealizowała samodzielny dwumiesięczny projekt badawczy pt. "Impacto de la pandemia COVID-19 en los hospitaleros del Camino de Santiago". [Wpływ pandemii COVID-19 na hospitaleros na Camino de Santiago] w Santiago de Compostela w ramach konkursu organizowanego przez Katedrę Camino de Santiago i Pielgrzymowania na Uniwersytecie w Santiago de Compostela (USC), Hiszpania. Również w 2021 roku otrzymała Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych polskich młodych naukowców. Pod koniec 2022 roku (w roku jubileuszowym) przeszła po raz kolejny Camino – ostatnie 100 km trasy portugalskiej z Valency.


Jest członkiem ESSSAT: European Society for the Study of Science & Theology oraz Pontificia Academia Mariana Internationalis w Rzymie. Od stycznia do czerwca tego roku uczestniczyła w programie CREATE na Wydziale Nauk Społecznych na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu "Angelicum" w Rzymie, po powrocie z którego 21 czerwca 2023 roku obroniła doktorat w Toruniu.

Jest autorką licznych publikacji naukowych:

2023 - Seryczyńska, B., Footprints of sustainability in the Camino de Santiago pilgrimage experience [Sustainability and the Camino de Santiago], "Religion and Theology", 2(3) 2023, s. 16-27.
2022 - Oviedo, L., Seryczyńska, B., Torralba, J., Roszak, P., Del Angel, J., Vyshynska, O., ... & Churpita, S., Coping and resilience strategies among Ukraine War refugees. „International Journal of Environmental Research and Public Health” 19(20)2022.
Hoogeveen, S., Sarafoglou, A., Aczel, B., Aditya, Y., Alayan, A. J., Allen, P. J., ... & Roszak P., Seryczyńska B., A many-analysts approach to the relation between religiosity and well-being. „Religion, Brain & Behavior” 2022, s. 1-47
2021 - Seryczyńska, B., Oviedo, L., Roszak, P., Saarelainen, S.M.K., Inkilä, H., Albaladejo, J.T., Anthony, F.V., Religious Capital as a Central Factor Coping with the COVID-19. Clues from an International Survey. “European Journal of Science and Theology” 17(2)2021, s.43-56.
Seryczyńska, B. and Duda, T., How Is Fortitude Among Pilgrims on the Camino de Santiago Expressed and Formed? Clues from a Study of Polish Pilgrims, “Pastoral Psychology” 70(5)2021, s.541-556.
Anthony Francis-Vincent, Suvi-Maria Katariina Saarelainen, Hilla Inkilä, Lluis Oviedo, Josefa Torralba Albaladejo, Piotr Roszak, Berenika Seryczyńska, Models of Cosmotheandric Life-experience in the Face of Coronavirus Pandemic: Empirical Research in the European Context, “Salesianum” 83(3)2021, s. 1-29.
Saarelainen, S.M., Inkilä, H., Oviedo, L., Anthony, F.V., Seryczynska, B., Roszak, P. and Albaladejo, J.T., Elämän merkityksellisyyden ulottuvuudet ensimmäisen korona-aallon aikana. “Diakonian tutkimus” (2)2021.
Seryczyńska, B., Pewna spowiedź, w: Z Janem Pawłem II od przeszłości ku przyszłości, (red.) Z. Zarębianka, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II: Wydawnictwo Naukowe 2021, DOI: 10.15633/9788374388016.21, 978-83-7438-676-0 (druk) ; 978-83-7438-801-6 (online)
Seryczyńska, B., Manifestations of Religious Freedom in the Context of the Camino de Santiago, “International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage” 9(6)2021, 1-11.
Seryczyńska, B., Roszak P., Duda T., Hospitality on the Camino de Santiago: Clues from Interviews with Hospitaleros During the Pandemic, “International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage” 9(6)2021, s. 117-127.
2020 - Roszak P. i B. Seryczyńska, A pilgrim blessing—An alluring folklore or expression of piety? Theological insights from the Camino de Santiago, “Bogoslovni Vestnik” 80(2020), s. 685-696.
2019 - Seryczyńska B., Creative Escapism and the Camino de Santiago, „International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage” 7(5)2019, s. 48–55.
Seryczyńska B., 2019. Dialog międzykulturowy w kontekście Camino de Santiago, w: Camino Polaco tom 4, red. P. Roszak, F. Mróz, W. Rozynkowski, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
2018 - Seryczyńska B., Abraham czy Odyseusz - odkrywanie istoty pielgrzymowania, w: Duchowość i przestrzeń..., Wydawnictwo Czuwajmy, Kraków 2018, s. 71–80.
Seryczyńska B., Camino de Santiago jako naturalna terapia, „Studia Gdańskie”, 2018, t.43, s. 285–293.
2017 - Dmoch-Gajzlerska E., Duda T., Mostowska R., Seryczyńska B., i Stefaniak M., Europejski projekt IDEUs-EU pt.: „Implementacja Oddziałów Edukacji Dedykowanej w Europie” („Dedicated Education Units in Europe”), „Położna. Nauka i Praktyka”, 2017, t.3, s. 8–11.
Seryczyńska B., Camino a eskapizm, w: Dziedzictwo religijne i kulturowe drogi św. Jakuba... , Kraków 2017.
Seryczyńska B. 2017, Eskapizm jako ucieczka od zniewolenia w kontekście Camino de Santiago, „Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio” 4(32), s. 274–284.
Seryczyńska B., Ora et peregrina w kontekście Camino flow i slow, w: Rycerze i pielgrzymi w tradycji europejskiej, Warszawa 2017, s. 275–286.

... a także autorką tomiku poezji caminowych pisanych prozą.