Monografie naukowe

Z WikiCamino
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Monografia naukowe dotyczące św. Jakuba, Camino de Santiago oraz ogólnie pielgrzymowania.

autor tytuł miejsce rok wyd. wydawnictwo ISBN
Jaworska A. Camino de Santiago. Tradycja i współczesność Kraków 2019 Petrus 978-83-7720-425-2
Doburzyński D. Znak Drogi. Teologia pielgrzymowania z perspektywy Camino de Santiago Toruń 2021 WN UMK 978-83-231-4617-9
Jackowski A. Święta przestrzeń świata. Podstawy geografii religii Kraków 2003 WUJ 83-233-1717-8
Jackowski A. et al. Przestrzeń i sacrum : geografia kultury religijnej w Polsce i jej przemiany w okresie od XVII do XX w. na przykładzie ośrodków kultu i migracji pielgrzymkowych Kraków 1995 IG UJ 83-904441-7-8
Kuchta J. ks. Kult świętego Jakuba Apostoła. Tradycja i współczesność Brzesko 2017 BOW 978-83-88930-37-9
Mróz Ł. Droga św. Jakuba w Polsce Przeworsk-Rzeszów 2019 Edytorial 978-83-65551-92-4
Hochleitner J. Warmińskie łosiery. Studium lokalnego pielgrzymowania Olsztyn 2013 WUWM 978-83-799-824-8
Rosenberger A. Drogi, które poruszają. Mała teologia pielgrzymki Poznań 2007 Księgarnia św. Wojciecha 978-83-715-999-3
Iwaszkiewicz P. Do Ziemi Świętej. Najstarsze opisy pielgrzymek do Ziemi Świętej IV-VIII w. Kraków 2010 WAM 978-83-7505-183-4
Płaczek P. Pielgrzymowanie do miejsc świętych jako środek uświęcania pielgrzymów Szczecin 2013 volumina.pl 978-83-7867-034-6
Bilska-Wodecka E. Kalwarie europejskie. Analiza struktury, typów i genezy Kraków 2003 IGiGP UJ 83-88424-19-X
Górecki J. Pielgrzymowanie górnoślązaków na Górę Świętej Anny w latach 1859-1914 : studium teologicznopastoralne Katowice 2002 Księgarnia św. Jacka 83-7030-273-4
Krakowiak Cz. Sanktuaria i pielgrzymki : teologia, liturgia i pobożność ludowa Lublin 2016 WN KUL 978-83-7306-718-9
Łysiak W. Święta przestrzeń : o pielgrzymkach, pielgrzymowaniu, miejscach pielgrzymkowych i pobożności ludowej w dawnym Księstwie Pomorskim Poznań 2010 Eco 83-87437-20-4
Manikowska H. Jerozolima - Rzym - Compostela : wielkie pielgrzymowanie u schyłku średniowiecza Wrocław 2008 WUW 978-83-229-2917-9
Ohler N. Życie pielgrzymów w średniowieczu : między modlitwą a przygodą Kraków 2000 WAM 83-7097-638-7
Ostrowski M. Jesteśmy pielgrzymami przed Tobą : posługa duszpasterska wśród pielgrzymów Kraków 2015 PAT 83-7438-019-5
Pawłowska B. Urbs Sacra : pielgrzymki i podróże religijne do Rzymu w starożytności chrześcijańskiej (IV-VII w.) Kraków 2007 WAM 978-83-7318-837-2
Strzelecka M. Camino de Santiago : antropologiczna analiza współczesnego pielgrzymowania Poznań 2011 UAM 978-83-61884-35-4
Witkowska A. Kulty pątnicze piętnastowiecznego Krakowa. Z badań nad miejską kulturą religijną Lublin 1984 KUL
Wyrwa A. M. Święty Jakub Apostoł : malakologiczne i historyczne ślady peregrynacji z ziem polskich do Santiago de Compostela Lednica - Poznań 2015 Muzeum Pierwszych Piastów
Ferdek B. Logos nadziei. Camino jako laboratorium nadziei Wrocław 2020 PWT 978-83-66545-11-3
Jackowski A., Ptaszycka-Jackowska D., Sołjan I. Światowy system ośrodków pielgrzymkowych Łódź 2002 Wydawnictwo UŁ
Podolski A. Turystyka pielgrzymkowa i religijna w Polsce przed 1939 r. T. 1, Peregrynacje pielgrzymkowe i religijne do sanktuariów błogosławionych i świętych (1000-1939) Rzeszów 2017 Bonus Liber
Podolski, A. Turystyka pielgrzymkowa i religijna w Polsce przed 1939 r. T. 2, Peregrynacje do sanktuariów maryjnych (1115-1918) Rzeszów 2017 Bonus Liber
Podolski, A. Turystyka pielgrzymkowa i religijna w Polsce przed 1939 r. T. 3, Peregrynacje do Matki Bożej koronowanej w dobie II Rzeczypospolitej (1918-1939) Rzeszów 2017 Bonus Liber
Podolski, A. Turystyka pielgrzymkowa i religijna w Polsce przed 1939 r. T. 4, Kalwarie Męki Pańskiej (1602-1903) i Drogi Współcierpienia Matki Bożej (1613-1939) Rzeszów 2016 Bonus Liber
Podolski, A., Zaborniak S. Turystyka pielgrzymkowa i religijna w Polsce przed 1939 r. T. 5, Uwarunkowania pielgrzymowania w Polsce w warunkach zaborów (1772-1918) i okupacji w latach 1939-1945 oraz w nowej rzeczywistości terytorialnej w pierwszych latach po II wojnie światowej (1945-1948) Rzeszów 2017 Bonus Liber
Jarkiewicz K. Pielgrzymowanie w obszarze religijności potransformacyjnej
Zielińska-Melkowska K. Średniowieczne miejsca pielgrzymkowe w ziemiach chełmińskiej, lubawskiej i michałowskiej Warszawa 1995 Instytut Historii PAN
Mika M., Rotter-Jarzębińska K. Pielgrzymowanie Polaków z Zaolzia jako przejaw życia religijnego mniejszości polskiej w Czechach


POWRÓT do strony CaminoMedia