Znak drogi. Teologia pielgrzymowania z perspektywy Camino de Santiago

Z WikiCamino
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Znak drogi, autor ks. Dariusz Doburzyński Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2021.
ISBN: 978-83-231-4617-9, stron: 326, wydanie pierwsze, okładka miękka, format: 158 x 228 mm.

Notka redakcyjna:
Pielgrzymowanie jest fenomenem o światowym zasięgu, wszechstronnie opisanym z punktu widzenia geografii, etnologii i powiązań z turystyką religijną. W literaturze teologicznej dominuje ujmowanie go jako przejawu pobożności ludowej. Autor podjął się rozwinięcia i usystematyzowania postrzegania pielgrzymowania jako znaku. Efektem jego pracy jest przekazywana w ręce Czytelników propozycja spojrzenia na pielgrzymkę przez pryzmat pojęcia sakramentalności (w szerokim rozumieniu tego terminu). Punktem wyjścia podjętej refleksji była analityczna lektura literackich świadectw przejścia Camino de Santiago, a osiągniętym celem stało się sformułowanie autorskiej definicji pielgrzymowania. Uzupełnieniem analiz jest zwrócenie uwagi na wieloaspektowość zjawiska świętych wędrówek i zaproponowanie szeregu praktycznych wniosków.

O autorze:
Ks. Dariusz Doburzyński – kapłan archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, doktor teologii. Od kilkudziesięciu lat zaangażowany w piesze pielgrzymowanie. Od 2005 roku pielgrzym jakubowy. Kilkakrotnie przemierzył Camino de Santiago, pomagał w organizacji pielgrzymek do Santiago de Compostela, posługiwał duszpastersko pielgrzymom przy grobie św. Jakuba. Zaangażowany w działania Pracowni Dróg św. Jakuba na Wydziale Teologicznym UMK. Wielokrotny uczestnik jakubowych konferencji naukowych, aktywnie działa na forum Parlamentu Jakubowego.

Znak drogi
Teologia pielgrzymowania z perspektywy Camino de Santiago
Znakdrogi.jpg
autor ks. Dariusz Doburzyński
wydawca WN UMK
wydanie Toruń 2021
rozmiar 22,5 cm
objętość 326 s.
ISBN 978-83-231-4617-9

Spis treści:

Wstęp
Rozdział I. Między tradycyjną pielgrzymką a "tur-pielgrzymowaniem" współczesnym. W stronę określenia "istoty pielgrzymowania".
1. Zarys typologii chrześcijańskiego pielgrzymowania.
2. Camino de Santiago paradygmatem współczesnego pielgrzymowania.
3. U źródeł chrześcijańskiej teologii pielgrzymowania.
Rozdział II. Istota i przejawy pielgrzymowania z perspektywy antropologicznej.
1. Pielgrzymowanie jako przedmiot studiów antropologicznych. Historia i współczesność.
2. Wzajemne powiązania współczesnego pielgrzymowania i literatury.
3. Obraz pielgrzymowania w polskojęzycznych drukowanych relacjach z camino.
Rozdział III. Pielgrzymowanie jako "wydarzenie" i "znak" zmierzania ku zbawieniu.
1. Zbawienie - cel ziemskiego pielgrzymowania chrześcijan.
2. Sakramenty - chrześcijańska droga przez rzeczywistości widzialne do zbawienia.
3. Sakramentalny wymiar pielgrzymowania.
Rozdział IV. W poszukiwaniu adekwatnego miejsca dla pielgrzymowania w nauczaniu i życiu Kościoła.
1. Nauczanie Kościoła na temat pielgrzymowania.
2. Postulat właściwego usytuowania pielgrzymowania wśród chrześcijańskich form życia duchowego.
3. Pielgrzymki polem działań duszpasterskich. Istniejące inicjatywy i potencjał wzrostu.
4. W trosce o czytelność znaku pielgrzymowania.
Wnioski
Bibliografia