XI Konferencja Kraków - Więcławice 2018

Z WikiCamino
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Duchowość i przestrzeń w kontekście Camino de Santiago" odbyła się w Krakowie i Więcławicach Starych w dniu 20 października 2018 r. Jej organizatorami były:

 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Polskie Towarzystwo Geograficzne — Komisja Geografii Religii
 • Urząd Gminy w Michałowicach Bractwo
 • Sanktuarium św. Jakuba Apostoła w Więcławicach Starych

Godność członków Komitetu Honorowego konferencji przyjęli:

 • ks. Abp Marek Jędraszewski, Metropolita Krakowski
 • ks. Abp Julián Barrio Barrio, Metropolita Santiago de Compostela
 • ks. Bp Krzysztof Zadarko, Przewodniczący Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek Konferencji Episkopatu Polski
 • JE Francisco Javier Sanabria Valderrama, Ambasador Królestwa Hiszpanii w Polsce
 • prof. dr hab. Kazimierz Karolczak, Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak, Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
 • Jacek Krupa, Marszałek Województwa Małopolskiego
 • prof. dr hab. Antoni Jackowski, Profesor Honorowy Uniwersytetu Jagiellońskiego, Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Geograficznego
 • Bogusław Kośmider, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
 • Antoni Rumian, Wójt Gminy Michałowice.

Komitet Naukowy konferencji utworzyli:

 • ks. Abp prof. dr hab. Grzegorz Ryś, Przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji Konferencji Episkopatu Polski
 • ks. dr hab. Piotr Roszak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu = Przewodniczący Komitetu Naukowego
 • prof. dr hab. Enrique Alarcon, Universidad de Navarra w Pampelunie
 • dr hab. Elżbieta Bilska-Wodecka, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
 • ks. prof. John Berry, University of Malta
 • prof. Jose Chillon, Universidad de Valladolid
 • dr hab. Alfred Krogmann, Univerzita Konśtantina Filozofa w Nitrze
 • prof. dr hab. Reinhard Kulessa, Uniwersytet Jagielloński
 • dr hab. Wojciech Mruk, Instytut Historii UJ
 • prof. dr hab. Enrique Martinez, Universitat Abat Oliba CEU w Barcelonie
 • ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • prof. dr hab. Antón M. Pazos, Consejo Superior de Investigaciones Cientlficas, Santiago de Compostela
 • prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Izabela Sołjan, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
 • ks. prof. dr hab. Józef Stala, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • dr hab. Mariusz Szubert, prof. UP, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
 • prof. Jesus Tanco Lerga, Universidad de Navarra
 • prof. dr hab. Andrzej Wyrwa, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Skład Komitetu Organizacyjnego:

 • ks. kan. Ryszard - Honkisz Kierownictwo Komitetu Organizacyjnego, Kustosz Sanktuarium Diecezjalnego św. Jakuba w Więcławicach
 • dr Anna Delekta, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
 • dr Renata Rettinger, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
 • mgr Bogna Matuszewska-Sulima, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
 • dr Franciszek Mróz - Kierownictwo Komitetu Organizacyjnego, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Bractwo św. Jakuba w Więcławicach Starych
 • dr Łukasz Mróz, Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku, Bractwo św. Jakuba przy Sanktuarium Grobu Bożego w Przeworsku
 • Józef Talik, Urząd Gminy w Michałowicach, Bractwo św. Jakuba w Więcławicach Starych
 • dr Kamila Ziółkowska-Weiss - Sekretarz Komitetu Organizacyjnego, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.


Po uroczystym rozpoczęciu (o godzinie 9.00) w auli Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (ul. Bernardyńska 3) rozpoczęła się pierwsza sesja referatowa, którą poprowadziła dr hab. Elżbieta Bilska-Wodecka. W tej sesji swoje wystąpienia zaprezentowali:

 • prof. Enrique Alarcón (Universidad de Navarra): Paleochrześcijańskie świadectwo o Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny w Grobie Apostolskim w Santiago de Compostela;
 • ks. Elisardo Temperán Villaverde (Canciller secretario de la Curia de Santiago de Compostela): Camino de Santiago – nowy »dziedziniec pogan«;
 • ks. dr hab. Piotr Roszak, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Nie ma chwały bez bólu? Sacrum a przestrzeń i czas z perspektywy Camino de Santiago.


Po przerwie na kawę dr Agnieszka Brzezińska przewodniczyła drugiej sesji referatowej, w której wzięli udział:

 • dr hab. Wojciech Mruk (Instytut Historii, Uniwersytet Jagielloński): Margery Kempe – mistyczka i pątniczka;
 • prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Ślady jakubowe w Pakości – o odkrywaniu dziedzictwa chrześcijańskiego;
 • dr Waldemar Hass (Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie, Bractwo św. Jakuba Apostoła w Jakubowie): O przedstawieniach „Męczeńskiej śmierci św. Jakuba Starszego Apostoła” w sztuce (XV–XIX w.) – spojrzenie historyczno-teologiczne;
 • ks. mgr Jakub Kuchta (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II): Postać świętego Jakuba Apostoła w wybranych przykładach polskiego przepowiadania;
 • mgr Barbara Karpała (Schola Cantorum Cracoviensis): Muzyczne ślady średniowiecza na Camino de Santiago. Cz. 2. Głosy klasztorów w regionach La Rioja i Kastylia – León;
 • dr Franciszek Mróz (Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie), dr Łukasz Mróz (Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku, Bractwo św. Jakuba Apostoła przy Sanktuarium Grobu Bożego w Przeworsku): Sanktuaria św. Jakuba Starszego Apostoła w przestrzeni sakralnej Polski.


Po kolejnej przerwie nastąpiła trzecia sesja, którą poprowadził ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski, a w której swoje materiały zaprezentowali:

 • mgr Bogna Matuszewska-Sulima (Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ): Duchowy wymiar Camino de Santiago w XXI wieku. Inicjatywy duszpasterskie;
 • mgr Berenika Seryczyńska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Abraham czy Odyseusz – odkrywanie istoty pielgrzymowania;
 • mgr Magdalena Goik (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Ciemna strona Drogi – o kryzysach duchowych w relacjach pielgrzymów pielgrzymujących do Santiago de Compostela;
 • mgr Kamila Pasławska (Konfraternia Świętego Apostoła Jakuba Starszego przy Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie): Duchowość Drogi, czyli... święty Ignacy, módl się za nami!;
 • Piotr Skiżyński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Camino i nawrócenie, ale jakie? Analiza teologiczna filmu „Droga życia (The Way)”;
 • dr Paweł Plichta (Uniwersytet Jagielloński): Camino de Santiago w przestrzeni wirtualnej (wybrane aspekty internetowych materiałów polskojęzycznych).


Po kolejnej przerwie nastąpiła sesja panelowa „Parafie pw. św. Jakuba w Polsce: dziedzictwo i wyzwania duszpasterskie”, w której wzięli udział:

 • ks. Józef Drabik – kustosz sanktuarium św. Jakuba w Brzesku;
 • ks. Ryszard Honkisz – kustosz sanktuarium św. Jakuba w Więcławicach Starych;
 • ks. Wojciech Kiedrowicz – proboszcz parafii pw. św. Jakuba w Toruniu;
 • ks. Marek Kurzawa – proboszcz parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Lubaniu;
 • o. Roman Zioło OFMConv. – kustosz sanktuarium św. Jakuba w Lęborku.

Sesję poprowadził prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski.
Po generalnej dyskusji, podsumowaniu obrad i oficjalnym zakończeniu konferencji oraz przerwie obiadowej uczestnicy konferencji udali się do Sanktuarium Diecezjalnego św. Jakuba w Więcławicach Starych i tam uczestniczyli w Jubileuszowej Mszy św. w X rocznicę otwarcia Małopolskiej Drogi św. Jakuba w Sanktuarium Diecezjalnym św. Jakuba. Zwieńczeniem programu dnia był udział w uroczystej kolacji.
W drugim dzień wydarzenia, w niedzielę 21 października, odbyło się Międzynarodowe Spotkanie Pielgrzymów na Małopolskiej Drodze św. Jakuba w 10. rocznicę otwarcia szlaku. O godzinie 7.30 uczestnicy wzięli udział w Mszy św. w kaplicy św. Kingi w Kopalni Soli w Wieliczce. Następnie pielgrzymowali Drogą św. Jakuba z Wieliczki do sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie, gdzie w kaplicy św. Jakuba o godzinie 13.00 miało miejsce zakończenie spotkania i Niedzielnego Pielgrzymowania Drogą św. Jakuba Via Regia "z Maryją i św. Jakubem na drodze wiary i przemiany" (Lwów - Kraków).
Plonem wydarzenia była publikacja książkowa wydana przez krakowskie Wydawnictwo Czuwajmy Duchowość i przestrzeń w kontekście Camino de Santiago (red. ks. Piotr Roszak, Franciszek Mróz, Łukasz Mróz).


POWRÓT do głównej strony zbierającej badania naukowe nad fenomenem camino.