Jakub Kuchta

Z WikiCamino
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Ks. Jakub Kuchta, kapłan diecezji tarnowskiej, doktorant KUL.
Pochodzi z Brzeska, z parafii p.w. św. Jakuba Apostoła. Święcenia kapłańskie przyjął 30 maja 2015 r. w Tarnowie. Jako wikariusz pracował w Siedliskach Tuchowskich. W 2016 r. skierowany przez biskupa diecezjalnego na studia z katechetyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Uczestnik Konferencji w Krakowie i Więcławicach w latach 2015, 2016 i 2017.
Autor książki o Św. Jakubie Apostole i jego kulcie.
Pielgrzym: Camino Frances Camino del Norte