Relikwie św. Jakuba w Polsce

Z WikiCamino
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Niniejszy materiał jest owocem kwerendy przeprowadzonej przez p. Jerzego Kazimierczaka. Należy go traktować jako wstępne rozeznanie zagadnienia. Wszelkie uwagi i uzupełnienia można przesyłać na adres administratora WikiCamino.


Boluminek

 • Treść do doczytania.
 • Źródło: Waldemar Rozynkowski,Relikwie św. Jakuba Większego (?) w parafii św. Wojciecha i św. Katarzyny w Boluminku – przyczynek do badań nad relikwiami św. Jakuba, w Camino Polaco 2, s. 145-160.

Brzesko

 • Relikwie uzyskano z Rzymu w 1921 r., umieszczono je w relikwiarzu w kształcie krzyża św. Jakuba.
 • Źródło: ks. Jakub Kuchta, Kult św. Jakuba w diecezji tarnowskiej [w:] Gąsior Anna, ks. Królikowski Janusz (red.), Dzieje diecezji tarnowskiej, t. 6, Świadkowie wiary, Tarnów 2018, s. 432.

Giebło

 • W opisie kościoła z 1933 roku wymienione są relikwie św. Jakuba.
 • Źródło: Wiśniewski Jan ks., Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w olkuskiem, Marjówka Opoczyńska 1933.

Jakubów

 • Relikwie uzyskane w 2005 r.
 • Źródło:

Hass Wojciech, (…) do grobu świętego Jakuba…” – czyli kilka uwag o dawnej i współczesnej czci oddawanej relikwiom oraz głównym celom pielgrzymek do Santiago de Compostela, w Pielgrzymi na drodze..., s. 47-55.

Książnice Wielkie

 • Kościół posiadał relikwie św. Jakuba Ap.
 • Źródło: Wiśniewski Jan ks., Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w pińczowskiem, skalbmierskiem i wiślickiem, Marjówka 1927 r. (reprint z 2000 r.), s. 180.

Leśna

 • Treść do doczytania
 • Źródło: Waldemar Rozynkowski, Relikwie św. Jakuba Większego (?) w parafii św. Wojciecha i św. Katarzyny w Boluminku – przyczynek do badań nad relikwiami św. Jakuba, w Camino Polaco 2, s. 145-160.

Lębork

 • Relikwie uzyskano w 2010 r.
 • Źródło: Pawlik O.P., Świątynia p.w. św. Jakuba Apostoła w Lęborku na europejskiej sieci Camino de Santiago (Dróg św. Jakuba), w: Waldemar Rozynkowski, Zajączkowska A. (red.), Drogi św. Jakuba na obszarze krajów południowego Bałtyku, Lębork 2010, s. 73.

Łeba

 • Relikwie uzyskano w 2008 r.
 • Źródło: Z. Myszk ks., Santiago de Łeba - budowa parafii i kościoła p.w. św Jakuba Apostoła w Łebie, w: Waldemar Rozynkowski, Zajączkowska A. (red.), Drogi św. Jakuba na obszarze krajów południowego Bałtyku, Lębork 2010, s. 80-81.

Oleśnica Mała

 • Treść do doczytania
 • Źródło: Szczepkowska-Naliwajek K., Relikwiarze średniowiecznej Europy od IV do początku XVI w. Geneza, treści styl i techniki wykonania, Warszawa 1996, s. 36.

Ostroróg

 • W kościele p.w. Wniebowzięcia NMP, obraz św. Jakuba z kilkoma wotami z dawnego kościoła św. Jakuba na Piaskowie z XVII w. w barokowej srebrnej sukience. Kościół posiada również relikwiarz św. Jakuba (fig. 151), 4 ćw. XVIII w.
 • Źródło: Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, tom V, woj. poznańskie, z. 23, pow. szamotulski, Warszawa 1966, s. 13.

Podegrodzie

 • Treść do doczytania
 • Źródło: Waldemar Rozynkowski, Relikwie św. Jakuba Większego (?) w parafii św. Wojciecha i św. Katarzyny w Boluminku – przyczynek do badań nad relikwiami św. Jakuba, w: Camino Polaco 2, s. 145-160.

Sączów

 • Kościół w Sączowie posiada relikwiarz św. Jakuba Większego Ap. z przywilejem papieża Piusa IX z 1864 r. na odpusty.
 • Źródło: Wiśniewski Jan ks., Diecezja częstochowska. Opis historyczny kościołów i zabytków w dekanatach będzińskim, dąbrowskim, sączowskim, zawierckim i żareckim oraz parafji Olsztyn, Marjówka Opocz., 1936 r. (reprint 2000), s. 315.

Strzelno

 • Orelikwiach św. Jakuba St. w Strzelnie wspominają źródła pisane.
 • Źródła:
  • Starnawska M., Świętych życie po życiu. Relikwie w kulturze religijnej na ziemiach polskich w średniowieczu, Warszawa 2008, s. 135.
  • Łbik L., Kolekcja relikwii z kujawskiego Strzelna, w: Materiały do dziejów Kujaw i Sztuki Bydgoszczy i regionu 5, 2000 r., s. 116.
  • Wysocka A., Ołtarz relikwiarzowy p.w. Św. Krzyża w kościele p.w. Św. Trójcy w Strzelnie, w: Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu 5, s. 126-135.

Szczyrk

 • Treść do doczytania
 • Źródło: Waldemar Rozynkowski, Relikwie św. Jakuba Większego (?) w parafii św. Wojciecha i św. Katarzyny w Boluminku – przyczynek do badań nad relikwiami św. Jakuba, w Camino Polaco 2, s. 145-160.


Tarnawa

 • W kościele w Tarnawie znajduje się krzyż z relikwią św. Jakuba.
 • Źródło: Wiśniewski Jan ks., Historyczny opis kościołów , miast, zabytków i pamiątek w jędrzejowskiem, Marjówka, 1930 (reprint z 2000 r.), s. 366.

Tuchów

 • Treść do doczytania
 • Źródło: Waldemar Rozynkowski, Relikwie św. Jakuba Większego (?) w parafii św. Wojciecha i św. Katarzyny w Boluminku – przyczynek do badań nad relikwiami św. Jakuba, w Camino Polaco 2, s. 145-160.

Więcławice Stare

 • Treść do doczytania
 • Źródło: Waldemar Rozynkowski, Relikwie św. Jakuba Większego (?) w parafii św. Wojciecha i św. Katarzyny w Boluminku – przyczynek do badań nad relikwiami św. Jakuba, w Camino Polaco 2, s. 145-160.

Krzyż relikwiarzowy biskupa Adolfa Piotra Szelążka

 • Treść do doczytania
 • Źródło: Waldemar Rozynkowski, Relikwie św. Jakuba Większego (?) w parafii św. Wojciecha i św. Katarzyny w Boluminku – przyczynek do badań nad relikwiami św. Jakuba, w Camino Polaco 2, s. 163-175.