X Konferencja Kraków 2017

Z WikiCamino
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

X Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Dziedzictwo religijne i kulturowe Drogi św. Jakuba – w 30. rocznicę uznania szlaku za pierwszy Europejski Szlak Kulturowy" odbyła się w Krakowie 7 października 2017 roku. Jej organizatorami byli:

 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Polskie Towarzystwo Geograficzne – Komisja Geografii Religii
 • Urząd Gminy w Michałowicach
 • Bractwo i Sanktuarium św. Jakuba Apostoła w Więcławicach Starych.

W skład Komitetu Honorowego weszli:

 • ks. Abp Marek Jędraszewski, Metropolita Krakowski
 • ks. Abp Julián Barrio Barrio, Metropolita Santiago de Compostela
 • ks. Bp Krzysztof Zadarko, Przewodniczący Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek Konferencji Episkopatu Polski
 • JE Agustín Núñez Martinez, Ambasador Królestwa Hiszpanii w Polsce
 • prof. dr hab. Kazimierz Karolczak, Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak, Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
 • Jacek Krupa, Marszałek Województwa Małopolskiego
 • prof. dr hab. Antoni Jackowski, Profesor Honorowy Uniwersytetu Jagiellońskiego, Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Geograficznego
 • Bogusław Kośmider, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
 • Antoni Rumian, Wójt Gminy Michałowice

Komitet Naukowy tworzyli:

 • ks. bp prof. dr hab. Grzegorz Ryś, Przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji Konferencji Episkopatu Polski
 • ks. dr hab. Piotr Roszak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Przewodniczący Komitetu Naukowego
 • prof. dr hab. Enrique Alarcon, Universidad de Navarra w Pampelunie
 • dr hab. Elżbieta Bilska-Wodecka, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
 • ks. prof. John Berry, University of Malta
 • prof. Jose Chillon, Universidad de Valladolid
 • dr hab. Alfred Krogmann, Univerzita Konśtantala Filozofa w Nitrze
 • prof. dr hab. Reinhard Kulessa, Uniwersytet Jagielloński
 • dr hab. Wojciech Mruk, Instytut Historii UJ
 • prof. dr hab. Enrique Martinez, Universitat Abat Oliba CEU w Barcelonie
 • ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • prof. dr hab. Antón M. Pazos, Consejo Superior de Investigaciones Cientfficas, Santiago de Compostela
 • prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Izabela Sołjan, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
 • ks. prof. dr hab. Józef Stala, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • dr hab. Mariusz Szubert, prof. UP, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
 • prof. Jesus Tanco Lerga, Universidad de Navarra
 • prof. dr hab. Andrzej Wyrwa, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Komitet organizacyjny Konferencji:

 • ks. kan. Ryszard Honkisz - Kierownictwo Komitetu Organizacyjnego, Kustosz Sanktuarium Diecezjalnego św. Jakuba w Więcławicach
 • dr Franciszek Mróz - Kierownictwo Komitetu Organizacyjnego, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Bractwo św. Jakuba w Więcławicach Starych
 • dr Kazimiera Orzechowska-Kowalska, Bractwo św. Jakuba w Więcławicach Starych
 • dr Łukasz Mróz - Sekretarz Komitetu Organizacyjnego
 • dr Anna Delekta, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
 • dr Renata Rettingier, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
 • dr Kamila Ziółkowska-Weiss, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
 • mgr Bogna Matuszewska-Sulima, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
 • Józef Talik, Urząd Gminy w Michałowicach, Bractwo św. Jakuba w Więcławicach Starych

W sobotę, 7 października 2017 r. uczestnicy i zaproszeni goście o godz. 8.00 wzięli udział we Mszy Świętej w kaplicy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. O godzinie 9.00 w auli tego Uniwersytetu nastąpiło uroczyste otwarcie konferencji, w czasie którego swoje przemówienia wygłosili zaproszeni goście. Bezpośrednio po ich zakończeniu rozpoczęto pierwszą sesję referatową, w czasie której wystąpili:

 • prof. Enrique Alarcón (Universidad de Navarra), Odwiedzając grób św. Jakuba: od początków, aż do IX wieku
 • prof. Jesús Tanco Lerga (Universidad de Navarra), Presencia de rasgos mozárabes en hitos significativos del Camino de Santiago (Mozarabski wymiar Camino de Santiago)
 • ks. dr hab. Piotr Roszak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Camino de Santiago i «granice». Migracyjny kontekst pielgrzymowania do Composteli

Po krótkiej przerwie nastąpiła druga sesja, a w niej zaprezentowali efekty swoich prac:

 • dr hab. Wojciech Mruk (Instytut Historii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Dlaczego święty Julian prowadził albergue na drodze do Santiago de Compostela?
 • dr hab. Waldemar Rozynkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Przejawy kultu św. Jakuba Większego w Polsce – wybrane przykłady
 • ks. mgr Jakub Kuchta (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie), Kult świętego Jakuba w diecezji tarnowskiej
 • dr Waldemar Hass (Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie, Bractwo św. Jakuba Starszego Apostoła w Jakubowie), Dawne i współczesne przedstawienia św. Jakuba Apostoła Starszego na wybranych przykładach z północy Dolnego Śląska (znaczenie, inspiracje)
 • dr Paweł Plichta (Instytut Studiów Międzykulturowych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Elementy kultu św. Jakuba w wybranych narracjach polskich pielgrzymów do Santiago de Compostela
 • dr Łukasz Mróz (Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku, Bractwo św. Jakuba Apostoła przy Sanktuarium Grobu Bożego w Przeworsku), Droga św. Jakuba jako produkt turystyki religijnej

Po przerwie obiadowej, w ramach trzeciej sesji prezentowali się:

 • mgr Bogna Matuszewska-Sulima (Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Dziedzictwo religijne i kulturowe Camino Francés – Nawarra, La Rioja i Burgos (od Roncesvalles do Burgos)
 • mgr Alicja Słyszewska (Diecezjalne Centrum Informacji Turystycznej w Pelplinie), Nowe Drogi św. Jakuba na Pomorzu
 • mgr Berenika Seryczyńska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Camino a eskapizm
 • Magdalena Goik (Górnośląski Klub Przyjaciół Camino, Fundacja Historii Kobiet im. Marii Renardowej), Transgresyjny wymiar pielgrzymowania Drogą św. Jakuba
 • mgr Barbara Karpała (Bractwo św. Jakuba w Więcławicach Starych), Muzyczne ślady średniowiecza na Camino de Santiago. Cz. 1. Dźwięki Navarry
 • dr Franciszek Mróz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Bractwo św. Jakuba w Więcławicach Starych), Miechowska Droga św. Jakuba w sieci polskich odcinków Camino de Santiago – założenia i perspektywy rozwoju

Część roboczą konferencji zakończyła generalna dyskusja i podsumowanie obrad. Po krótkiej przerwie uczestnicy i goście uczestniczyli w premierze cyklu cyklu filmowego „Grunt to Droga” (reż. Teresa Kudyba, produkcja: Fundacja Chopin w Ogrodzie Sztuk).
Plonem konferencji była wydana przez krakowskie Wydawnictwo Czuwajmy publikacja książkowa: "Dziedzictwo religijne i kulturowe Drogi św. Jakuba" (red. ks. Piotr Roszak, Franciszek Mróz, Łukasz Mróz, Kraków 2017, ISBN 978-83-63862-98-6).


POWRÓT do głównej strony zbierającej badania naukowe nad fenomenem camino.