VIII Konferencja Kraków - Więcławice 2015

Z WikiCamino
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Droga św. Jakuba w Polsce – historia, teraźniejszość, przyszłość. W 10. rocznicę otwarcia pierwszego polskiego odcinka Camino de Santiago” odbyła się w dniach 4 - 6 września 2015 roku w Krakowie, Michałowicach i Więcławicach Starych. Organizatorami byli:

 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Bractwo i Sanktuarium św. Jakuba Apostoła w Więcławicach Starych
 • Urząd Gminy w Michałowicach
 • Urząd Gminy w Pałecznicy.

Komitet Honorowy konferencji tworzyli:

 • ks. kard. Stanisław Dziwisz, Metropolita Krakowski
 • ks. abp Julián Barrio Barrio, Metropolita Santiago de Compostela
 • ks. bp Krzysztof Zadarko, Przewodniczący Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek Konferencji Episkopatu Polski
 • JE Agustín Núńez Martínez, Ambasador Królestwa Hiszpanii w Polsce
 • prof. dr hab. Michał Śliwa, Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak, Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
 • Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego
 • prof. dr hab. Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa
 • Antoni Rumian, Wójt Gminy Michałowice
 • Jarosław Supera, Prezydent Polsko-Hiszpańskiej Fundacji Współpracy i Rozwoju.

W skład Komitetu Naukowego weszli:

 • ks. bp prof. dr hab. Grzegorz Ryś, Przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji Konferencji Episkopatu Polski
 • prof. dr hab. Antoni Jackowski, Przewodniczący Komitetu Naukowego
 • dr Stanisław Adamczyk, Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
 • dr hab. Elżbieta Bilska-Wodecka, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
 • prof. dr hab. Michaela Hastetter, Universität Freiburg
 • dr Cezary Jastrzębski, Instytut Geografii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Agnieszka Jaworska, Archicofradía Universal del Apóstol Santiago
 • dr hab. Alfred Krogmann, Univerzita Konštantína Filozofa w Nitrze
 • prof. dr hab. Reinhard Kulessa, Uniwersytet Jagielloński
 • prof. dr hab. Roman Malarz, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
 • dr Franciszek Mróz, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
 • dr hab. Wojciech Mruk, Instytut Historii UJ
 • ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowiex
 • ks. dr hab. Piotr Roszak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Lucia Šolcová, Univerzita Konštantína Filozofa w Nitrze
 • dr hab. Izabela Sołjan, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
 • dr hab. Mariusz Szubert, prof. UP, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Skład Komitetu Organizacyjnego konferencji:

 • ks. kan. Ryszard Honkisz - Kierownictwo Komitetu Organizacyjnego, Kustosz Sanktuarium Diecezjalnego św. Jakuba w Więcławicach
 • dr Franciszek Mróz - Kierownictwo Komitetu Organizacyjnego, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
 • mgr Kamila Ziółkowska-Weiss - Sekretarz Komitetu Organizacyjnego, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
 • dr Anna Delekta, Instytut Geografii UP w Krakowie
 • dr Paweł Kroh, Instytut Geografii UP w Krakowie
 • dr Małgorzata Kozłowska, Instytut Geografii UP w Krakowie
 • dr Renata Rettinger, Instytut Geografii UP w Krakowie
 • mgr Bogna Matuszewska-Sulima, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
 • mgr Łukasz Mróz, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
 • Józef Talik, Urząd Gminy w Michałowicach, Bractwo św. Jakuba w Więcławicach Starych.

Uroczyste rozpoczęcie konferencji miało miejsce w piątek, 4 września 2015 r. w Bibliotece Publiczna Gminy Michałowice (Michałowice, Pl. J. Piłsudskiego 2). Po oficjalnym rozpoczęciu konferencji (godz. 17.00) i przemówieniach zaproszonych gości miała miejsce pierwsza sesja referatowa, która zawierała prezentację odcinków Drogi św. Jakuba oraz kultu św. Jakuba Starszego Apostoła w Polsce:

 • Emil Mendyk – Stowarzyszenie „Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce”: Dolnośląska Droga św. Jakuba – geneza, powstanie, praktyka z perspektywy 10 lat pielgrzymowania
 • Waldemar Hass – Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie: Materialne przykłady (choć nie wyłącznie) ożywienia kultu św. Jakuba Starszego Apostoła na Ziemi Głogowskiej w latach 2004–2015
 • Tomasz Duda – Uniwersytet Szczeciński: Pomorska Droga Świętego Jakuba – kontynuacja tradycji pielgrzymowania Pomorzan czy nowa przestrzeń turystyki religijnej Polski Północnej?
 • Grzegorz Bednarek, Ryszard Bożek, Wiesław Czajka, Jerzy Kazimierczak, Reginia Madej-Janiszek, Jerzy Pawlikowski, Anna Przygoda-Golenia, Beata Skwierczyńska-Mizerska, Łukasz Stefaniak – Miłośnicy Drogi św. Jakuba na Mazowszu: Sieć Dróg św. Jakuba na Mazowszu
 • Ryszard Bożek, Jerzy Pawlikowski, Łukasz Stefaniak – Ordynariat Polowy WP: Świętokrzyska Droga św. Jakuba – od Warszawy na Święty Krzyż. Jako pierwszy etap Drogi Miłosierdzia z Warszawy do Krakowa
 • Łukasz Mróz – Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Bractwo św. Jakuba przy Sanktuarium Grobu Bożego w Przeworsku: Podkarpacka Droga św. Jakuba i perspektywy przedłużenia Jakubowego Szlaku na wschód Europy wzdłuż Królewskiej Drogi z Kijowa
 • Dagobert Drost – Bractwo św. Jakuba w Szczyrku: Beskidzka Droga św. Jakuba
 • Franciszek Mróz – Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Bractwo św. Jakuba w Więcławicach Starych: Małopolska Droga św. Jakuba – geneza, funkcjonowanie i perspektywy rozwoju
 • Łukasz Mróz i Franciszek Mróz: Obraz Drogi św. Jakuba w Polsce – perspektywy rozwoju, szanse i zagrożenia.

Program pierwszego dnia dopełniły: wspólna kolacja i spotkanie towarzyskie.
W sobotę, 5 września 2015 uczestnicy konferencji gościli w Auli Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II (Kraków, ul. Bernardyńska 3). O godzinie 9.00 miał miejsce pierwszy punkt programu tego dnia: wręczenie Księgi Pamiątkowej Prof. dr hab. Antoniemu Jackowskiemu z okazji Jubileuszu 80-lecia Urodzin, przemówienie Jubilata oraz zaproszonych Gości. Następnie w ramach pierwszej sesji referatowej wystąpili:

 • Enrique Alarcón – Uniwersytet Nawarry w Pampelunie: El origen del culto a Santiago: nuevas evidencias arqueológicas (Początki kultu św. Jakuba: nowe dowody archeologiczne)
 • Jean-Claude Benazet: Histoire, légende et musique sur le chemin de St Jacques. Les origines du miracle et de la légende du pendu-dépendu. Historia, legenda i muzyka na Drodze św. Jakuba. Cud i legenda „pendu-dépendu”.
 • Michaela C. Hastetter – Universität Freiburg: Seelsorge auf dem Weg – Zeitzeichen und biblische Vergewisserung für neue Herausforderungen in der Pilgerpastoral. Duszpasterstwo w drodze – znaki czasu i biblijne dowody dla nowych wyzwań w duszpasterstwie pielgrzymkowym
 • Ks. Maciej Ostrowski – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie: Życie chrześcijańskie drogą

Po krótkiej przerwie nastąpiła druga sesja, w której przestawili swoje wystąpienia:

 • Wojciech Mruk – Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie: Błogosławiony o świętym czyli bł. Jakub de Voragine o św. Jakubie Większymx
 • Beata Gałuszka – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Rafał Koszek – Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie: Współczesny pielgrzym na Via de la Plata – próba charakterystyki
 • Waldemar Rozynkowski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu: Relikwie św. Jakuba Apostoła w krzyżu relikwiarzowym ks. biskupa Adolfa Piotra Szelążka
 • Ks. Jakub Kuchta – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie: Kult świętego Jakuba w nauczaniu papieskim
 • Marek Okoń – Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie, Bractwo św. Jakuba w Więcławicach Starych: Średniowieczne Szlaki Jakubowe w Brandenburgii
 • Oresta Bordun – Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie, Jacek Marian Hołub – Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno–Ekonomiczna w Jarosławiu: Kult św. Jakuba Apostoła we Lwowie – stan badań i prace nad przedłużeniem Drogi św. Jakuba Via Regia na Ukrainie

Po przerwie obiadowej, w trakcie trzeciej sesji uczestnicy wysłuchali prezentacji:

 • Agnieszka Jaworska – Archicofradía Universal del Apóstol Santiago, Fundacja Idź Dalej: Camino i chrześcijańska tożsamość Europy – kilka propozycji na przyszłość
 • Barbara Karpała – Schola Cantorum Cracoviensis, Bractwo św. Jakuba w Więcławicach Starych: Nosaliści, rorantyści, mansjonarze…. czyli muzyczny bagaż polskiego pielgrzyma
 • Kajetan Suchecki – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach: Problemy definicyjne Camino de Santiago
 • Lucyna Przybylska – Uniwersytet Gdański: Ulice św. Jakuba w Polsce
 • Paulina Mielnik – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie: Herby miast polskich z wyobrażeniem św. Jakuba Starszego
 • Maciej Samolej – Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie, Stowarzyszenie „Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce”: Peregrino – wersja krajowa, ale za to bardzo autentyczna. Pisanie wspomnień o Camino de Santiago, na przykładzie lektury książki Emila Wąsacza "Santiago de Compostela. Dziękczynne pielgrzymowanie".

Nastąpiła generalna dyskusja, podsumowanie obrad i zakończenie konferencji, po czym uczestnicy Konferencji oraz goście przejechali do Więcławic Starych, gdzie zwiedzili sanktuarium św. Jakuba, a następnie uczestniczyli w kolacji i spotkaniu towarzyskim.
Niedziela, 6 września 2015 była dniem tradycyjnego już Międzynarodowego Spotkania Pielgrzymów na Małopolskiej Drodze św. Jakuba. Program spotkania był taki sam, jak w latach wcześniejszych:

 • przejazd z Więcławic Starych do Polanowic
 • przejście Miechowską i Małopolską Drogą św. Jakuba z Polanowic do sanktuarium św. Jakuba w Więcławicach Starych
 • o godz. 12.15 – Jubileuszowa Msza św. w VIII rocznicę przekazania relikwii św. Jakuba Apostoła do kościoła w Więcławicach Starych

Wydarzenie zwieńczył udział we wspólnym obiedzie.
Plonem konferencji była wydana przez krakowskie wydawnictwo "Czuwajmy" publikacja książkowa: „Droga św. Jakuba w Polsce - historia, teraźniejszość, przyszłość. W 10. rocznicę otwarcia pierwszego polskiego odcinka Camino de Santiago” (red. ks. Piotr Roszak, Franciszek Mróz, Kraków 2015. ISBN 978-83-62862-69-6) dedykowana prof. dr hab. Antoniemu Jackowskiemu.


POWRÓT do głównej strony zbierającej badania naukowe nad fenomenem camino.