Jagoda Marszałek

Z WikiCamino
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Polska filolożka klasyczna, asystent w Pracowni Łaciny Średniowiecznej Instytutu Języka Polskiego PAN, tłumaczka języka łacińskiego.
Obszary badań naukowych: leksykografia, językoznawstwo historyczne, paleografia łacińska.
Wykształcenie i przebieg pracy naukowej:

  • 2010-2015 studia doktoranckie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunek: językoznawstwo
  • 2007-2011 studia licencjackie na kierunku Filologia Romańska (specjalizacja: Iberystyka), na Uniwersytecie Jagiellońskim (uzyskany tytuł licencjata)
  • 2003-2009 studia magisterskie na kierunku Filologia Klasyczna na Uniwersytecie Jagiellońskim (uzyskany tytuł magistra).

Udział w projektach badawczych:

  • 2017-2022 Tłumaczenie i opracowanie krytyczne komentarzy Tomasza z Akwinu do Corpus Paulinum, grant NPRH (moduł Universalia 2.2), kierownik: ks. dr hab. Piotr Roszak (wykonawca projektu)
  • 2014-2017 Camino de Santiago i grób św. Jakuba: od historii do hermeneutyki wiary, grant NCN, kierownik: ks. dr hab. Piotr Roszak (wykonawca projektu)
  • 2010-2014 Grupo de Investigación Grammacodex, kierownik: prof. Pedro Manuel Suárez Martínez (Uniwersytet w Oviedo, Hiszpania) (wykonawca projektu).

Autorka publikacji: Polish Pilgrimages to Santiago de Compostela in the Light of Spanish Archival Resources, w: E. Alarcón, P. Roszak (red.), The Way of St. James: Renewing Insights, Ediciones Universidad de Navarra, Navarra 2017, ss. 29-57.
Współautorka (wraz z ks. Doburzyńskim) artykułu pt. Specyficzny kontekst funkcjonowania terminów „pielgrzym” i „pielgrzymujący” we współczesnych tekstach teologicznych oraz kwestia ich czytelności opublikowanego w tomie Camino Polaco 4.
Uczestniczka (pod panieńskim nazwiskiem - Chmielewska) grantu jakubowego NCN.