The Way of St. James: Renewing Insights

Z WikiCamino
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Według Repozytorium UMK: Książka przedstawia najnowsze ustalenia dotyczące autentyczności relikwii św. Jakuba Starszego Ap. przechowywanych w katedrze w Santiago de Compostela na kanwie znalezionych inskrypcji judeo-chrześcijanskich. Kolejne rozdziały przybliżają historię samego mauzoleum rzymskiego z I w., w którym spoczęły relikwie św. Jakuba, a także historię pielgrzymek do Santiago z terenów Polski (w tym wykaz polskich pielgrzymów odnalezionych w zapiskach w archiwach hiszpańskich), teologiczne podstawy pielgrzymowania, obecność kultu św. Jakuba oraz rozwój szlaków Jakubowych w Polsce i ich obecność w literaturze współczesnej.
Zawartość (pełny tekst dostępny w sieci - patrz tu):

  • Introduction, s. 7
  • Enrique Alarcón, Paleo-Christian Inscriptions Dedicated to Mary in the Apostolic Tomb of Santiago de Compostela, s .9
  • Jagoda Marszałek, Polish Pilgrimages to Santiago de Compostela in the Light of Spanish Archival Resources, s. 29
  • Franciszek Mróz, How Has Camino Developed? Geographical and Historical Factors behind the Creation and Development of the Way of St. James in Poland, s. 59
  • Waldemar Rozynkowski, Manifestations of the Cult of St. James the Greater in Poland – Selected Examples, s. 81
  • Dariusz Kotecki, “The Way of Faith” of St. James the Greater in the Light of the New Testament, s. 107
  • Piotr Roszak, Pilgrimage as sacramentum peregrinationis? Discovering the Ecclesiological Background of the Camino de Santiago, s. 137
  • Miguel Ángel Belmonte, Marcin Kaźmierczak, Faith and Narrative: The Secularization of the Way of St. James through Literature, s. 159