IX Konferencja Kraków - Więcławice 2016

Z WikiCamino
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Camino de Santiago i grób św. Jakuba: historia i interpretacja” odbyła się w Krakowie i Więcławicach Starych w dniach 10–11 września 2016 r. Wpisywała się ona w prace badawcze realizowane w ramach międzynarodowego grantu „Harmonia” pt. „Camino de Santiago i grób św. Jakuba: od historii do hermeneutyki wiary” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki(grant nr UMO-2013/10/M/HS1/00548). Organizatorami konferencji byli:

 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Urząd Gminy w Michałowicach
 • Bractwo i Sanktuarium św. Jakuba Apostoła w Więcławicach Starych.

Do uzupełnienia: skład Komitetu Honorowego, Komitetu Naukowego oraz komitetu organizacyjnego.
W sobotę, 10 września 2016 r. o godzinie 9.00 w auli Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (ul. Bernardyńska 3) miało miejsce uroczyste otwarcie konferencji, a następnie przemówienia wygłosili zaproszeni goście. Następnie rozpoczęła się sesja główna, w czasie której efekty swoich prac prezentowali:

 • ks. Alejandro Barral (Katedra w Santiago de Compostela): Ewolucja architektoniczna grobu św. Jakuba w Composteli
 • prof. Enrique Alarcón (Universidad de Navarra): Ślady judaizmu w znaleziskach archeologicznych w grobie św. Jakuba w Composteli
 • prof. Miguel Ángel Belmonte Universitat Obat Oliba CEU, Barcelona), prof. dr hab. Marcin Kazmierczak (Universitat Obat Oliba CEU, Barcelona): Wiara i Narracja: sekularyzacja Drogi św. Jakuba poprzez literaturę

Po krótkiej przerwie rozpoczęto sesję referatową, w czasie której wystąpili:

 • ks. dr hab. Piotr Roszak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Pielgrzymowanie jako »sacramentum peregrinationis«. Eklezjologiczne wymiary pielgrzymowania do Composteli
 • dr Franciszek Mróz (Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie): Geograficzne uwarunkowania rozwoju kultu i Drogi św. Jakuba w Polsce
 • ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie): Sakralny krajobraz – środowisko pielgrzymowania
 • ks. mgr Dariusz Doburzyński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Jezus – wędrowiec; czy tylko metafora? Przyczynek do teologii pielgrzymowania
 • ks. Łukasz Skarżyński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Duszpasterstwo a Camino de Santiago: próba bilansu hiszpańskich doświadczeń (1982–2010)

Po kolejnej przerwie, w ramach drugiej sesji referatowej, uczestnicy mogli wysłuchać prezentacji:

 • dr hab. Wojciech Mruk (Instytut Historii, Uniwersytet Jagielloński): Święty Jakub Większy Apostoł i jego kult w cysterskim zbiorze exemplów znanym jako Dialogus miraculorum Cezarego z Heisterbach.
 • dr Waldemar Hass (Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie, Bractwo św. Jakuba Apostoła w Jakubowie): O kulcie relikwii w sanktuarium św. Jakuba Apostoła w Jakubowie – współczesność, tradycja, pytania
 • dr Agnieszka Jaworska (Fundacja Idź Dalej): Pielgrzym otwarty na Boga?
 • mgr Jacek Marian Hołub (Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie): Pielgrzymowanie jako rytuał na przykładzie Camino de Santiago wczoraj i dziś
 • mgr Rafał Bielecki (Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie): Miechów jako ośrodek turystyki religijnej na Drodze św. Jakuba

W trakcie trzeciej sesji wystąpili:

 • dr Gerhard Weag (Priatelia sv. Jakuba a Jakubskej Cesty): Droga św. Jakuba na Słowacji
 • mgr Barbara Karpała (Schola Cantorum Cracoviensis): Melodia muszli św. Jakuba czyli muzyka katedry w Santiago de Compostela
 • mgr Kajetan Suchecki (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach): Integracja europejska, a rozwój turystyki na Drodze św. Jakuba
 • dr Łukasz Stefaniak (Konfraternia Św. Apostoła Jakuba Starszego przy Katedrze Polowej WP): Hermeneutyka pielgrzymowania św. Jana Pawła II według Joaquína Navarro-Vallsa. Uniwersalne klucze odczytania sensu aktów pątniczych
 • doc. Oresta Bordun (Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie), dr Franciszek Mróz (Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie): Droga św. Jakuba na Pograniczu Polsko-Ukraińskim i jej znaczenie w rozwoju pielgrzymek transgranicznych i w budowaniu przyjaznych stosunków między narodami.

Zasadniczą część konferencji zakończyła generalna dyskusja i podsumowanie obrad. Po przerwie obiadowej zgromadzeni wysłuchali koncertu w wykonaniu Scholi Cantorum Cracoviensis, a następnie odbyło się II zebranie Parlamentu Jakubowego. Po jego zakończeniu uczestnicy wydarzenia i goście udali się na zwiedzanie Sanktuarium Diecezjalnego św. Jakuba w Więcławicach Starych. Program dnia zakończył udział w kolacji i spotkaniu towarzyskim.
Zgodnie z tradycją wypracowaną w latach wcześniejszych, niedziela 11 września była dniem Międzynarodowego Spotkania Pielgrzymów na Małopolskiej Drodze św. Jakuba. Uczestnicy udali się do Polanowic i stamtąd przeszli do Więcławic Starych. Po dojściu na miejsce, przeszli przez Bramę Miłosierdzia w Sanktuarium Diecezjalnym św. Jakuba i o godzinie 12.15 wzięli udział w Jubileuszowej Mszy św. w IX rocznicę przekazania relikwii św. Jakuba Apostoła. Wydarzenie zakończono uroczystym obiadem.
Plonem konferencji była wydana przez krakowskie wydawnictwo Czuwajmy pozycja książkowa: "Droga do Composteli - przeszłość i teraźniejszość" (red: ks. Piotr Roszak, Franciszek Mróz, ISBN 978-83-62862-24-5).


POWRÓT do głównej strony zbierającej badania naukowe nad fenomenem camino.