Droga do Composteli - przeszłość i teraźniejszość

Z WikiCamino
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Publikacja krakowskiej oficyny wydawniczej Czuwajmy będąca plonem IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Camino de Santiago i grób św. Jakuba: historia i interpretacja”, która odbyła się w Krakowie i Więcławicach Starych w dniach 10–11 września 2016 r. Była ona jednym z elementów działań w ramach międzynarodowego grantu „Harmonia” pt. „Camino de Santiago i grób św. Jakuba: od historii do hermeneutyki wiary”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (grant nr UMO-2013/10/M/HS1/00548). Redaktorami książki byli ks. Piotr Roszak i Franciszek Mróz.

Zawartość (pełna treść dostępna jest w sieci - kliknij tu):

 • bp. Julián Barrio Barrio, Przedmowa, s. 9
 • Roszak P. ks., Mróz F., Wstęp, s. 15
 • Doburzyński D., Jezus – wędrowiec; czy tylko metafora? Przyczynek do teologii pielgrzymowania, s. 33 (pełny tekst dostępny w sieci - kliknij tu)
 • Mruk W., Święty Jakub Większy Apostoł i jego kult w cysterskim zbiorze exemplów znanym jako "Dialogus miraculorum" Cezarego z Heisterbach, s. 43
 • Koszek R., Święty w cieniu legendy - Dominik od Drogi, s. 55
 • Rozynkowski W., Jakubowe toponimia - zarys problematyki badawczej, s. 67 (pełny tekst dostępny w sieci - kliknij tu)
 • Hass W., O kulcie relikwii w sanktuarium św. Jakuba Apostoła w Jakubowie – współczesność, tradycja, pytania, s. 77
 • Jaworska A., Pielgrzym otwarty na Boga?, s. 87
 • Hołub J. M., Pielgrzymowanie jako rytuał na przykładzie Camino de Santiago wczoraj i dziś, s. 97
 • Karpała B., Melodia muszli św. Jakuba czyli muzyka katedry w Santiago de Compostela, s. 109
 • Suchecki K., Integracja europejska, a rozwój turystyki na Szlaku św. Jakuba, s. 115
 • Stefaniak Ł., Hermeneutyka pielgrzymowania św. Jana Pawła II według Joaquína Navarro-Vallsa. Uniwersalne klucze odczytania sensu aktów pątniczych, . 127
 • Bordun O., Mróz F., Możliwości współpracy transgranicznej w zakresie pielgrzymowania i turystyki religijnej na przykładzie Drogi św. Jakuba Via Regia na Pograniczu Polsko-Ukraińskim, s. 139
 • Bielecki R., Miechów jako ośrodek turystyki pielgrzymkowej na Drodze św. Jakuba, s. 153
 • Adamczyk S. J., Krzyże pokutne i kapliczki pojednania - przykłady zabytków średniowiecznego prawa karnego w Polsce, s. 163
 • Mróz F., Droga św. Jakuba w Polsce. Kalendarium wydarzeń: sierpień 2015 r. - lipiec 2016 r., s. 189
 • Czajka W., Stefaniak Ł., Pielgrzymka do Miłosierdzia Bożego Warszawa - Kraków po drogach św. Jakuba (świętokrzyskiej i małopolskiej), s. 205