IV Konferencja Kraków - Więcławice 2011

Z WikiCamino
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wpływ Świętego Roku Jakubowego na rozwój kultu i Drogi św. Jakuba”
Konferencja odbyła się w Krakowie-Łagiewnikach i w Więcławicach Starych w dniach 3–4 września 2011. Jej organizatorami byli:

 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu
 • Starostwo Powiatowe w Krakowie
 • Bractwo św. Jakuba Apostoła w Więcławicach Starych

W skład Komitetu Honorowego weszli:

 • ks. kard. Stanisław Dziwisz, Metropolita Krakowski
 • ks. abp Julián Barrio Barrio, Metropolita Santiago de Compostela
 • ks. bp Edward Janiak, Przewodniczący Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek Episkopatu Polski
 • ks. dr hab. Władysław Zuziak, prof. UP JP II, Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
 • prof. dr hab. Michał Śliwa, Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • prof. dr hab. Stanisław Andrzej Hodorowicz, Rektor Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

Komitet Naukowy Konferencji tworzyli:

 • prof. dr hab. Antoni Jackowski - Przewodniczący Komitetu Naukowego, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu
 • ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski, Prorektor ds. ogólnych i studenckich oraz polityki kadrowej i finansowej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
 • prof. dr hab. Andrzej Wyrwa, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Cezary Jastrzębski, Instytut Geografii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Wojciech Mruk, Instytut Historii UJ
 • dr Franciszek Mróz, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu Bractwo św. Jakuba Apostoła w Więcławicach Starych
 • dr Izabela Sołjan, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

Skład Komitetu Organizacyjnego:

 • ks. Ryszard Honkisz - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Prezes Bractwa i proboszcz Parafii św. Jakuba Ap. w Więcławicach Starych
 • mgr Łukasz Mróz - Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
 • dr Renata Rettinger - Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie


Część sesyjna konferencji miała miejsce w sobotę, 3 września 2011 r. w auli Jana Pawła II w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Po uroczystym otwarciu (o godzinie 9.00) zebrani wysłuchali następujących wystąpień:

 • ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie): Pielgrzymowanie w kościelnych dokumentach
 • dr Stanisław J. Adamczyk (Wydział Wychowania Fizycznego i Turystyki, Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach): Zasługi papieża Kaliksta II (1119–1124) w szerzeniu kultu św. Jakuba Apostoła
 • dr Jerzy Grzegorz Kazimierczak (Bractwo św. Jakuba Apostoła w Więcławicach Starych): Święty Jakub w opowieściach apokryficznych

Po przerwie na kawę swoje materiały prezentowali:

 • Bartłomiej Sury (Koło Naukowe Europeistyki UJ; Stowarzyszenie „Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce”): Droga Europy – Camino de Santiago jako element integracji europejskiej. Profil pielgrzyma do Santiago de Compostela w Roku Jakubowym 2010
 • mgr Bogna Matuszewska-Sulima (Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ): Obchody Roku Świętego oraz pielgrzymowanie do Santiago de Compostela na przełomie XX i XXI wieku
 • dr hab. Waldemar Rozynkowski, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): O najstarszych śladach kultu św. Jakuba Większego na Pomorzu Gdańskim i w Ziemi Chełmińskiej
 • dr Cezary Jastrzębski (Instytut Geografii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Kielcach): Koncepcja sieci lokalnej Małopolskiej Drogi Świętego Jakuba
 • dr Mateusz Wyżga (Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie): Parafia św. Jakuba Apostoła w Więcławicach i jej rejestracja metrykalna z XVII–XVIII wieku
 • mgr Regina Madej-Janiszek (Grupa inicjatywna szlaku św. Jakuba na Mazowszu przy Stowarzyszeniu „Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce”): Drogi św. Jakuba Starszego na Mazowszu – próby wytyczenia szlaku – sukcesy i trudności

Po kolejnej przerwie wystąpili:

 • mgr Wioletta Antoszek, dr Lucyna Przybylska (Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego – Instytut Geografii Uniwersytetu Gdańskiego): Św. Jakub i Lęborska Droga w opinii pielgrzymów
 • ks. mgr Józef Drabik (Parafia pw. NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Starszego Apostoła w Brzesku): Podsumowanie Świętego Roku Jakubowego w parafii pw. NMP Matki Kościoła i św. Jakuba w Brzesku – diecezja tarnowska
 • mgr Alicja Słyszewska (Diecezjalne Centrum Informacji Turystycznej w Pelplinie): Święty Rok Jakubowy 2010 w diecezji pelplińskiej i woj. pomorskim
 • dr n. med. Urszula Sobiecka, dr n. med. Zygmunt Trojanowski (Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów w Łodzi): Blaski i cienie na pątniczym szlaku św. Jakuba Sandomierz – Kraków
 • dr Franciszek Mróz (Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, PPWSZ w Nowym Targu), mgr Łukasz Mróz (Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ): Sukcesy i wyzwania związane z rozwojem kultu i Drogi św. Jakuba w Polsce

Po zakończeniu wystąpień miała miejsce generalna dyskusja, podsumowanie obrad i zakończenie pierwszej części konferencji.
Po przerwie obiadowej uczestnicy nawiedzili Sanktuarium Miłosierdzia Bożego i modlili się przy relikwiach św. s. Faustyny, po czym udali się do Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” i modlili się przy relikwiach Błogosławionego Jana Pawła II. Następnie udali się do Więcławic Starych, gdzie w kościele parafialnym o godzinie 18.30 została odprawiona Msza Św. przy relikwiach św. Jakuba Apostoła. Program pierwszego dnia zakończyła kolacja i następujące po niej spotkanie towarzyskie.
Niedziela, 4 września była dniem Ogólnopolskiego Spotkania Pielgrzymów na Małopolskiej Drodze św. Jakuba. Po wspólnym śniadaniu uczestnicy przejechali do Polanowic, skąd dokonali przejścia Małopolską Drogą św. Jakuba do Więcławic Starych. O godzinie 12.15 odprawiona została Jubileuszowa Msza św. w IV rocznicę przekazania relikwii św. Jakuba Apostoła do kościoła w Więcławicach Starych. Całość zakończył wspólny obiad.
Plonem konferencji była publikacja książkowa wydana przez krakowskie wydawnictwo "Czuwajmy" pt. „Wpływ świętego roku Jakubowego na rozwój kultu i Drogi św. Jakuba” (red. Antoni Jackowski, Franciszek Mróz, Iwona Hodorowicz, Kraków 2011, ISBN 978-83-62862-03-0).


POWRÓT do głównej strony zbierającej badania naukowe nad fenomenem camino.