II Konferencja Częstochowa 2009

Z WikiCamino
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Międzynarodowa Konferencja Naukowa: "Pielgrzymi na Drodze św. Jakuba. Przeszłość i teraźniejszość" odbyła się w Częstochowie w dniu 12 września 2009. Organizatorami byli: Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, Muzeum Częstochowskie oraz Bractwo św. Jakuba Apostoła Starszego Oddział Małopolski w Więcławicach Starych. W skład komitetu organizacyjnego weszli:

 • ks. Ryszard Honkisz, Bractwo św. Jakuba Apostoła Starszego Oddział Małopolski w Więcławicach Starych
 • mgr sztuki Janusz Jadczyk, Dyrektor Muzeum Częstochowskiego
 • mgr Iwona Hodorowicz - sekretarz Komitetu Organizacyjnego, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu
 • dr Maciej Hodorowicz Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu.

Skład Komitetu Honorowego konferencji:

 • ks. kard. Stanisław Dziwisz, Metropolita Krakowski
 • ks. abp Stanisław Nowak, Metropolita Częstochowski
 • ks. bp Edward Janiak, przewodniczący Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek Episkopatu Polski
 • Kazimierz Barczyk, przewodniczący Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
 • prof. dr hab. Stanisław Andrzej Hodorowicz, rektor Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu
 • dr inż. Tadeusz Wrona, Prezydent Miasta Częstochowy
 • o. Roman Majewski OSPPE, Przeor Klasztoru OO. Paulinów na Jasnej Górze
 • ks. Józef Franelak - Proboszcz Parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Częstochowie.

Komitet Naukowy konferencji tworzyli:

 • prof. dr hab. Antoni Jackowski - Przewodniczący Komitetu Naukowego (Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ);
 • ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski - Papieska Akademia Teologiczna;
 • prof. dr hab. Andrzej Wyrwa - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 • dr Cezary Jastrzębski - Instytut Geografii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach;
 • dr Franciszek Mróz - Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu;
 • dr Wojciech Mruk - Instytut Historii UJ;
 • dr Izabela Sołjan - Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.

Część sesyjna miała miejsce w auli Muzeum Częstochowskiego. Po uroczystym otwarciu (o godzinie 10.00) swoje materiały przedstawili:

 • dr William Griffiths (The Confraternity of Saint James, London): The Modern Revival of the Pilgrimage to Santiago de Compostela - Rozwój współczesnego kultu św. Jakuba i pielgrzymowania do Santiago de Compostela;
 • dr Paweł Różycki (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie): Pielgrzymowanie do Santiago de Compostela drogą duchowego wzrastania, świętości i świętych;
 • mgr Marek Okoń (Europawallfahrt): W poszukiwaniu „autentycznej” drogi do Santiago.

Po przerwie na kawę prezentowali się:

 • mgr lic. Waldemar Hass (Bractwo św. Jakuba w Jakubowie) - „(…) do grobu św. Jakuba” – czyli kilka uwag o dawnej i współczesnej czci oddawanej relikwiom oraz głównym celu pielgrzymek do Santiago de Compostela;
 • mgr Bogna Matuszewska-Sulima (Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ): Pielgrzymi w drodze do grobu św. Jakuba Apostoła w Santiago de Compostela w latach 2006-2008;
 • mgr Katarzyna Ferfet (Wyższa Szkoła Hotelarstwa, Turystyki i Gastronomii w Warszawie): Pielgrzym czy turysta? Motywacje wędrujących szlakiem Camino de Santiago;
 • dr Małgorzata Brykczyńska (The Confraternity of Saint James, London): Historia i praca Bractwa św. Jakuba w Wielkiej Brytanii;
 • mgr Joanna Paczos (Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie): Muszla św. Jakuba. Wczoraj i dziś;
 • mgr Barbara Karpała: Pieśni na Drodze św. Jakuba;
 • dr Cezary Jastrzębski (Instytut Geografii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach): Wątki Jakubowe w województwie świętokrzyskim.

Po przerwie obiadowej swoje wystąpienia zaprezentowali:

 • mgr Paweł Plezia (Oddział PTTK w Ropczycach): Droga św. Jakuba: Korczowa – Przemyśl – Rzeszów – Tarnów – Kraków;
 • dr Jerzy Kazimierczak (Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie): Kościoły z wizerunkami Matki Bożej Śnieżnej na Małopolskiej Drodze św. Jakuba;
 • dr Lidia Kwiatkowska-Frejlich (Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie): Ikonografia św. Brygidy Szwedzkiej jako pielgrzyma na wybranych przykładach;
 • dr Franciszek Mróz (Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu), Emil Mendyk (Fundacja Wioski Franciszkańskiej): Drogi św. Jakuba w Polsce – kalendarium wydarzeń w latach 2005-2009.

Po generalnej dyskusji, podsumowaniu obrad i oficjalnym zakończeniu konferencji uczestnicy zwiedzili kościół pw. św. Jakuba Apostoła Starszego i Muzeum Pielgrzymowania w Częstochowie.
Plonem konferencji była wydana drukiem publikacja: Pielgrzymi na Drodze Św. Jakuba. Przeszłość i teraźniejszość pod redakcją Iwony Hodorowicz i Franciszka Mroza, Kraków 209, Wydawnictwo "Czuwajmy".


POWRÓT do głównej strony zbierającej badania naukowe nad fenomenem camino.