III Konferencja Kraków - Więcławice 2010

Z WikiCamino
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kult św. Jakuba Apostoła na szlakach pielgrzymkowych do Santiago de Compostela" odbyła się w dniach 11 - 12 września 2010 roku. Jej organizatorami byli:

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu
 • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
 • Bractwo św. Jakuba Apostoła w Więcławicach Starych

Zaproszenie do udziału w Komitecie Honorowym konferencji przyjęli:

 • ks. kard. Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski
 • ks. bp Edward Janiak, Przewodniczący Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek Episkopatu Polski
 • prof. dr hab. Karol Musioł, rektor UJ w Krakowie
 • prof. dr hab. Jan Dyduch, rektor UP JPII w Krakowie
 • prof. dr hab. Stanisław Andrzej Hodorowicz, rektor PPWSZ w Nowym Targu
 • Marek Nawara, marszałek Województwa Małopolskiego
 • Kazimierz Barczyk, przewodniczący Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP
 • prof. dr hab. Jacek Majchrowski, prezydent Miasta Krakowa.

Komitet Naukowy konferencji tworzyli:

 • prof. dr hab. Antoni Jackowski - przewodniczący Komitetu Naukowego, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, PPWSZ w Nowym Targu
 • ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski, UP JP II
 • ks. prof. dr hab. Ryszard Knapiński, KUL
 • prof. dr hab. s. Aleksandra Witkowska OSU, KUL
 • prof. dr hab. Andrzej Wyrwa, UAM Poznań
 • dr Cezary Jastrzębski, Instytut Geografii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Kielcach
 • dr Wojciech Mruk, Instytut Historii UJ
 • dr Franciszek Mróz, Instytut Geografii UP w Krakowie, PPWSZ w Nowym Targu, Bractwo św. Jakuba Apostoła w Więcławicach Starych
 • dr Izabela Sołjan, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

W pracach Komitetu Organizacyjnego zaangażowali się:

 • ks. Ryszard Honkisz, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, prezes Bractwa św. Jakuba Ap. w Więcławicach Starych
 • mgr Iwona Hodorowicz, sekretarz Komitetu Organizacyjnego, IGiGP UJ, PPWSZ w Nowym Targu
 • mgr Łukasz Mróz, IGiGP UJ
 • Małgorzata Rudkowska-Bulka, sekretarz Bractwa św. Jakuba Sp. w Więcławicach Starych.

Część sesyjna konferencji miała miejsce w auli Jana Pawła II Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Po uroczystym rozpoczęciu (sobota, 11 września 2010 r. o godzinie 10.00) zgromadzeni uczestnicy i goście wysłuchali wystąpień następujących prelegentów:

 • prof. dr hab. Antoni Jackowski, dr Izabela Sołjan, mgr Bogna Matuszewska-Sulima (IGiGP UJ): Ikonografia św. Jakuba Apostoła;
 • dr Wojciech Mruk (Instytut Historii UJ): Średniowieczny pielgrzym czy średniowieczny turysta?;
 • dr Mirosław Wójtowicz (UP JPII w Krakowie), dr inż. Adam R. Szromek (Politechnika Śląska w Gliwicach), dr Andrzej Hadzik (AWF w Krakowie): Charakterystyka ruchu pielgrzymkowego w sanktuarium św. Jakuba w Santiago de Compostela.

Po przerwie na kawę prezentowali swoje materiały:

 • mgr Iwona Hodorowicz (IGiGP UJ, PPWSZ w Nowym Targu), dr Franciszek Mróz (IG UP w Krakowie, PPWSZ w Nowym Targu): Geograficzny zasięg kultu św. Jakuba Apostoła w Polsce;
 • mgr lic. Waldemar Hass (Bractwo św. Jakuba w Jakubowie): Pątniczy znak muszli "jakubowej" ("compostelańskiej") na Ziemi Głogowskiej;
 • dr Stanisław J. Adamczyk (Katedra Turystyki i Rekreacji, Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach): Kult św. Jakuba w regionie świętokrzyskim;
 • dr Cezary Jastrzębski (Instytut Geografii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Kielcach): Klemens z Mokrska i Mszczuj ze Skrzynna w gronie pierwszych polskich pielgrzymów do Santiago;
 • dr Jerzy Grzegorz Kazimierczak, mgr Regina Madej-Janiszek, mgr Kamila Pasławska, mgr Beata Skwierczyńska-Mizerska (Stowarzyszenie "Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce"): Mazowieckie Drogi św. Jakuba - próba odtworzenia i propozycje przebiegu;
 • mgr Jan Płoszczyca (Myślenice): Droga św. Jakuba na terenie powiatu myślenickiego - projekt;
 • o. dr Piotr Pawlik OFMConv (Sanktuarium św. Jakuba Apostoła w Lęborku): Sanktuarium św. Jakuba Apostoła w Lęborku - geneza i funkcjonowanie;

Następnie miała miejsce przerwa obiadowa, a po niej uczestnicy konferencji nawiedzili sanktuarium Bożego Miłosierdzia i modlili się przy relikwiach s. Faustyny. Po zakończeniu przerwy swoje wystąpienia prezentowali:

 • dr Kazimiera Orzechowska-Kowalska (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie): Via de la Plata - moje Camino de Santiago 2009 r.;
 • ks. dr Andrzej Mojżeszko (Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Krakowskiej): O spotkaniach pielgrzyma z nieznajomymi słów kilka... (Refleksja na kanwie Łk 24, Droga do Emaus);
 • Jean-Francois Chevassus (Corcelles-les-Monts, Francja): Mon Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle (Moja droga do Composteli);
 • Andrzej Kofluk (Stowarzyszenie "Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce"): Kult św. Jakuba i jego współczesne przejawy na podstawie pieszej pielgrzymki Wrocław - Santiago w roku 2010;
 • dr Franciszek Mróz, Emil Mendyk (Stowarzyszenie "Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce"): Droga św. Jakuba w Polsce. Kalendarium wydarzeń: wrzesień 2009 r. - sierpień 2010 r.

Po generalnej dyskusji, podsumowaniu obrad i zakończeniu części naukowej konferencji uczestnicy udali się do Więcławic, gdzie uczestniczyli w Mszy Św. przy relikwiach św. Jakuba Apostoła. Pierwszy dzień wydarzenia zakończyły: kolacja, spotkanie towarzyskie i podsumowanie pielgrzymki do Santiago de Compostela.
Niedziela, 12 września 2010 r. był dniem Ogólnopolskiego Spotkania Pielgrzymów na Małopolskiej Drodze św. Jakuba. Uczestnicy przejechali do Polanowic i przeszli Małopolską Drogą do Więcławic Starych (ok. 10 km), gdzie wzięli udział w jubileuszowej Mszy Świętej w III rocznicę przekazania relikwi św. Jakuba Apostoła. Całość wydarzenia zwieńczyły: wspólne spożyty obiad, dyskusja, podsumowanie Świętego Roku Jakubowego i omówienie planów przyszłych działań w obszarze upowszechniania kultu św. Jakuba Apostoła.
Plonem konferencji było wydanie przez krakowskie Wydawnictwo "Czuwajmy" publikacji książkowej: "Kult św. Jakuba Apostoła na szlakach pielgrzymkowych do Santiago de Compostela", pod redakcją Antoniego Jackowskiego, Franciszka Mroza i Iwony Hodorowicz (Kraków 2010, ISBN 978-83-89675-92-7).


POWRÓT do głównej strony zbierającej badania naukowe nad fenomenem camino.