Camino Polaco. Teologia – Sztuka – Historia – Teraźniejszość. Tom 6

Z WikiCamino
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wydany pod redakcją Piotra Roszaka, Franciszka Mroza i Marcina Gazdy szósty tom serii pod tytułem: Camino Polaco. Teologia – Sztuka – Historia – Teraźniejszość, wydawanej przez Wydawnictwo Naukowe UMK.

Ze wstępu: Oddajemy do Państwa rąk szósty tom wydawnictwa zbiorowego "Camino Polaco". Jak każdy z poprzednich tomów, także i ten zawiera teksty, które są owocem interdyscyplinarnych badań nad fenomenem popularności pielgrzymowania i wędrówek Drogą św. Jakuba, a także rozwoju kultu św. Jakuba w Europie. W prezentowanym tomie zamieszczamy teksty teologów, historyków, filozofów i geografów, a także członków bractw św. Jakuba. Każda z prac dotyka różnych caminowych wątków [...]. Niektóre teksty zamieszczone w książce zostały wygłoszone jako wykłady podczas dwóch konferencji naukowych. Pierwsza z nich - XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Sanktuaria na drodze św. Jakuba. Podsumowanie Roku Świętego Compostelańskiego 2021-2022 odbyła się w Muzeum Historyczno-Archeologicznym w Głogowie w dniu 22 kwietnia 2023 roku. Druga konferencja została zorganizowana w Sanktuarium św. Jakuba Starszego Apostoła przy Drodze Via Regia w Brzesku w dniu 21 października 2023 (XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Dziedzictwo kulturowe Drogi św. Jakuba"). [...]

Camino Polaco 6
Teologia – Sztuka – Historia – Teraźniejszość
Caminopolaco6.jpg
redakcja Piotr Roszak, Franciszek Mróz, Marcin Gazda
wydawca WN UMK
wydanie Toruń 2023
rozmiar 22,5 cm
objętość 251 s.
ISBN 978-83-231-5209-5

Zawartość tomu:

 • Wstęp, s. 13
 • Klaus Herbers, Liber Sancti Jacobi – Kodeks Kalikstyński: kluczowy dokument dla kultu św. Jakuba oraz pielgrzymek, s. 19
 • Roman Bielecki OP, Koniec Camino, jakie znamy?, s. 45
 • ks. Bogdan Ferdek, Camino jako laboratorium wiary, s. 55
 • ks. Janusz Królikowski, "Stara Europo: Odnajdź siebie samą! Bądź sobą!", s. 69
 • ks. Michał Kłosowski, Walka duchowa jako integralna część pielgrzymowania do Santiago de Compostela, s. 81
 • Vedran Prazen, Dziedzictwo Camino de Santiago - Chorwacja, s. 97
 • Franciszek Mróz, Sanktuaria św. Jakuba w przestrzeni pielgrzymowania Polski, s. 103
 • Dariusz Lipiński, Wpływ pandemii COVID-19 na wędrowanie Drogą Świętego Jakuba. Co się zmieniło?, s. 133
 • ks. Dariusz Doburzyński, Dwadzieścia lat polskich drukowanych relacji z Camino. Próba podsumowania, s. 157
 • Waldemar Hass, Ze św. Mikołajem do św. Jakuba - nowy, jubileuszowy odcinek Drogi św. Jakuba w Głogowie, s. 177
 • ks. Marcin Gazda, Jubileuszowy Rok Compostelański w Sanktuarium św. Jakuba w Brzesku przy drodze Via Regia, s. 189
 • ks. Norbert Widok, Caminowe spotkania na Drogach Jakubowych w diecezji opolskiej, s. 201
 • Mirosława Buczyńska, Jerzy Kalinowski, Bractwo św. Jakuba Apostoła w Toruniu - historia powstania, rozwój i działalność, s. 223