XV Konferencja Brzesko 2023

Z WikiCamino
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Dziedzictwo kulturowe Drogi św. Jakuba
Brzesko, 21 października 2023 r.

Miejsce obrad: Brzesko - Regionalne Centrum Kulturalno-Biblioteczne im. Jana Pawła II w Brzesku.

Organizatorzy konferencji:

  • Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Instytut Zarządzania i Spraw Społecznych Uniwersytetu im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  • Wydział Teologiczny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
  • Sanktuarium św. Jakuba w Brzesku przy drodze Via Regia

Komitet organizacyjny konferencji:

ks. prof. dr hab. Piotr Roszak przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji
dr Franciszek Mróz, ks. dr Dariusz Doburzyński, ks. mgr Józef Drabik, ks. mgr Marcin Gazda członkowie Komitetu Organizacyjnego

Uczestnicy konferencji i zaproszeni goście o godzinie 8.00 wzięli udział w uroczystej Mszy Świętej odprawionej w kościele parafialnym w Brzesku - sanktuarium św. Jakuba na drodze Via Regia. Liturgii przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. prałat Józef Drabik, kustosz Sanktuarium. Uroczystą oprawę zapewnili członkowie Bractw Jakubowych z Brzeska i Więcławic, a celebrację zwieńczyło użycie miejscowego botafumeiro.

Następnie udano się do Regionalnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego im. Jana Pawła II, w którego murach odbyły się obrady Konferencji. O godzinie 9.30 miało miejsce otwarcie wydarzenia przez Księdza Kustosza, po którym zabrał głos przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, ks. prof. Piotr Roszak. Z kolei głos zabrali: członkini Zarządu Województwa Małopolskiego pani Marta Malec-Lech i wiceprezydent miasta Brzeska pan Grzegorz Brach.

O godzinie 10.00 rozpoczęła się pierwsza sesja referatowa, którą moderował ks. prof. Piotr Roszak. Uczestnicy wysłuchali w niej wystąpień przygotowanych przez następujących prelegentów:

prof. Klaus Herbers (Uniwersytet w Erlangen, Niemcy): Liber S. Jacobi – Kodeks Kaliksta: kluczowy dokument dla kultu św. Jakuba i pielgrzymek;
Vedran Prazen, Ivo Milat (Confraternity of St. James, Chorwacja): Dziedzictwo Camino de Santiago w Chorwacji.

Po przerwie kawowej nastąpiła druga sesja referatowa, której przewodniczył dr Franciszek Mróz. W jej trakcie wysłuchano wystąpień:

doc. Oresta Bordun (Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie, Ukraina): Dziedzictwo kulturowe Lwowskiej Drogi św. Jakuba (łączenie online ze Lwowa);
ks. prof. Piotr Roszak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Nawarry w Pampelunie): Co liczy się na camino? Średniowieczna polemika kaznodziejów wokół celu pielgrzymowania;
ks. prof. Janusz Królikowski (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie): "Stara Europo: Odnajdź siebie samą! Bądź sobą!" Aktualność aktu europejskiego papieża św. Jana Pawła II;
ks. prof. Paweł Mąkosa, ks. mgr Marcin Gazda (Katolicki Uniwersytet Lubelski): Camino - od duchowości do religii?;
dr Waldemar Hass (Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie, Bractwo św. Jakuba Apostoła w Jakubowie): Upowszechnianie kultu relikwii św. Jakuba Apostoła, a rozwój Dróg św. Jakuba w Polsce – wybrane przykłady, praktyki, znaczenie.

Po przerwie na posiłek nastąpiła trzecia sesja referatowa, którą prowadził ks. Marcin Gazda. W jej trakcie owoce swoich prac przedstawili:

ks. dr Dariusz Doburzyński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Korzenie i skutki mentalnego utożsamiania pielgrzymki i procesji w optyce ludzi Kościoła;
prof. Alfred Krogmann (Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze, Słowacja), dr Franciszek Mróz (Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie): Dziedzictwo kulturowe wybranych odcinków Drogi św. Jakuba w krajach Europy Środkowej-Wschodniej;
mgr Marta Małkus (Muzeum Okręgowe w Lesznie), Magdalena Dokurno (Stowarzyszenie Czas A.R.T.), 21 km drogi zrozumienia. Poznawanie tożsamości ziemi wschowskiej na Drodze św. Jakuba;
dr Berenika Seryczyńska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Camino de Santiago – czy tylko „dziedzictwo kulturowe”?;
ks. dr Łukasz Skarżyński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Gościnność jako dziedzictwo Camino de Santiago. Acogida cristiana i jej znaczenie (pod nieobecność prelegenta materiał prezentowała dr Agnieszka Brzezińska).

Z przyczyn niezależnych od organizatorów w wydarzeniu nie wziął udziału dr Łukasz Mróz (Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy), który miał zaprezentować temat: Turystyka religijna i turystyka kwalifikowana na Drodze św. Jakuba w Polsce - wybrane inicjatywy.

Nastąpiła generalna dyskusja, podsumowanie obrad i zakończenie konferencji. Następnie uczestnicy wysłuchali w kościele sanktuaryjmym koncertu w wykonaniu Chóru Uniwersyteckiej Kolegiaty św. Anny w Krakowie – Schola Cantorum Cracoviensis pod tytułem “!Ultreia. Koncert pieśni szlaku św. Jakuba!”. Prelegenci i zaproszeni goście zostali uhonorowani kolacją w gościnnych progach brzeskiej plebanii.

W trakcie wydarzenia zaprezentowano tom publikacji konferencyjnych Camino Polaco 6, na którego treść złożyły się częściowo materiały przygotowane na konferencję, a częściowo treści przedstawione w czasie kwietniowej konferencji w Głogowie. Konferencji towarzyszyła prezentacja wystawy przygotowanej przez ambasadę Królestwa Hiszpanii z okazji ostatniego Roku Kompostelańskiego. Uczestnicy i goście mogli zobaczyć również sesje posterową pt. Camino de Santiago - najpiękniejsza droga świata w Hiszpanii, w Polsce i w województwie małopolskim przygotowaną przez dr Franciszka Mroza oraz ks. mgr Marcina Gazdę.

Konferencja Brzesko v2.jpg

POWRÓT do głównej strony zbierającej badania naukowe nad fenomenem camino.