VII Konferencja Kraków - Więcławice 2014

Z WikiCamino
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Święci i błogosławieni na Drodze św. Jakuba – w 800. rocznicę pielgrzymki św. Franciszka z Asyżu do Santiago de Compostela” odbyła się w dniu 6 września 2004 roku i była połączona z Międzynarodowym Spotkaniem Pielgrzymów na Małopolskiej Drodze św. Jakuba. Organizatorami byli:

 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Bractwo i Parafia św. Jakuba Apostoła w Więcławicach Starych

W skład Komitetu Honorowego konferencji weszli:

 • ks. kard Stanisław Dziwisz, Metropolita Krakowski
 • ks. abp Julian Barrio Bariio, Metropolita Santiago de Compostela
 • ks. abp Celestino Migliore, Nuncjusz Apostolski w Polsce
 • JE Agustin Nunez Martinez, Ambasador Królestwa Hiszpanii w Polsce
 • prof. dr hab Michał Śliwa, Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
 • ks. dr hab. Władysław Zuziak, Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
 • Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego
 • Jarosław Supera, Prezydent Polsko-Hiszpańskiej Fundacji Współpracy i Rozwoju.

Komitet Naukowy konferencji tworzyli:

 • ks. bp prof. dr hab. Grzegorz Ryś, Przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji KEP, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • prof. dr hab. Antoni Jackowski, Przewodniczący Komitetu Naukowego
 • prof. dr hab. Michaela Hastetter, Uniwersität Frieiburg
 • prof. dr hab. Roman Malarz, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
 • ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski, prorektor ds. ogólnych i studenckich oraz polityki kadrowej i finansowej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
 • dr hab. Waldemar Rozynkowski, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Andrzej Wyrwa, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Agnieszka Jaworska, Archiconfradia Universal del Apostol Santiago
 • dr Stanisław Adamczyk, Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
 • dr Cezary Jastrzębski, Instytut Geografii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Alferd Krogmann, Univezita Konštantina Filozofa w Nitrze
 • dr hab. Wojciech Mruk, Instytut Historii UJ
 • dr Franciszek Mróz, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Podhalańska Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, Bractwo św. Józefa w Więcławicach Starych
 • ks. dr hab. Piotr Roszak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Nawarry w Pampelunie
 • dr Lucia Šolcová, Univerzita Konštantina Filozofa w Nitrze
 • dr hab. Izabela Sołjan, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

W skład Komitetu Organizacyjnego konferencji weszli:

 • ks. kan. Ryszard Honkisz - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, kustosz Sanktuarium Diecezjalnego św. Jakuba Apostoła w Więcławicach Starych
 • mgr Bogna Matuszewska-Sulima, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
 • dr Franciszek Mróz - kierownictwo komitetu organizacyjnego, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Podhalańska Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, Bractwo św. Józefa w Więcławicach Starych
 • mgr Łukasz Mróz - sekretarz Komitetu Organizacyjnego, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Bractwo św. Jakuba przy Sanktuarium Grobu Pańskiego w Przeworsku
 • mgr Adam Perchał, Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania
 • dr Renata Rettinger, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
 • Anna Woźniak, sekretarz Kapituły Mazowieckiego Bractwa Świętego Jakuba
 • Józef Talik, Bractwo św. Jakuba w Więcławicach Starych
 • mgr Kamila Ziółkowska-Weiss, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego u Krakowie.


Miejscem obrad konferencji bylo Wyższe Seminarium Duchowne w Krakowie; ul. Podzamcze 8. W sobotę, 6 września 2004 r. po uroczystym rozpoczęciu obrad (o godz. 9.00) swoje wystąpienia zaprezentowali:

 • dr hab. Wojciech Mruk (Instytut Historii, Uniwersytet Jagielloński): O tym czy św. Franciszek modlił się u grobu św. Jakuba i o pierwszych minorytach pielgrzymujących do Composteli
 • dr Stanisław J. Adamczyk (Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach): Historyczne tło peregrynacji św. Franciszka z Asyżu do Santiago de Compostela
 • mgr Ewa Zys (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu): Kult św. Rocha w tradycji polskiej i europejskiej
 • dr Sylwia Zydek (Instytut Nauk Społecznych, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu): Świętej Brygidy Szwedzkiej droga do Santiago (1341-1342). Dlaczego pielgrzymowała?
 • lic. Beata Gałuszka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), lic. Rafał Koszek (Studenckie Koło Naukowe Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie): Hiszpańska peregrynacja Jakuba Sobieskiego do Santiago de Compostela
 • dr Kazimiera Orzechowska-Kowalska (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Bractwo św. Jakuba w Więcławicach Starych): San Andrés de Teixido konkurent Santiago?

Po przerwie na kawę nastąpiła druga sesja referatowa, w której wystąpili:

 • mgr Jan Rája (Ostravská Univerzita v Ostravě): The bridge between the East and the West. Velehrad as a place of a renewed pilgrimage tradition and development of pilgrimage routes.
 • dr Franciszek Mróz (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, PPWSZ w Nowym Targu, Bractwo św. Jakuba w Więcławicach Starych): Pielgrzymka św. Józefa Sebastiana Pelczara do grobu św. Jakuba Apostoła w Santiago de Compostela
 • Regina Madej-Janiszek (Stowarzyszenie „Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce”): Polski Apostoł Północnej Europy – święty Jacek „od pierogów” na Mazowieckiej Drodze św. Jakuba
 • dr Cezary Jastrzębski (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach): Święty Jakub kontra święty Marcin. Spór o odpust w Ciernie
 • kpt. rez. mgr inż. Wiesław Czajka (Ordynariat Polowy WP), ppłk rez. mgr inż. Jerzy Pawlikowski (Ordynariat Polowy WP): Klasztory mendykanckie miejscem przystani dla pielgrzymów na włoskiej części Via Francigena
 • mgr Barbara Karpała (Bractwo św. Jakuba w Więcławicach Starych): Dwa średniowieczne zabytki muzyczne na drodze do Santiago czyli co mógł śpiewać św. Franciszek pielgrzymując do Composteli

Po przerwie obiadowej nastąpiły kolejne dwie sesje referatowe, w których wystąpili:

 • doc. Oresta Bordun (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki): Program wytyczenia ukraińskiego odcinka europejskiego, pielgrzymkowego Szlaku św. Jakuba z Lwowa
 • Leszek Zegzda (Prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej), dr Ewa Grabińska (Małopolska Organizacja Turystyczna): Rola i znaczenie Regionalnych Organizacji Turystycznych w zakresie wspierania Szlaków św. Jakuba – stan obecny i perspektywy rozwoju
 • mgr Adam Perchał (Politechnika Częstochowska, Bractwo św. Jakuba w Więcławicach Starych), dr Arkadiusz Niedziółka (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Bractwo św. Jakuba w Więcławicach Starych): Rola Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej w rozwoju turystyki pielgrzymkowej w województwie małopolskim
 • Jarosław Supera (Prezydent Polsko-Hiszpańskiej Fundacji Współpracy i Rozwoju): Droga św. Jakuba Północno-Wschodniego Mazowsza i Podlasia jako element europejskiego dziedzictwa historycznego i kulturowego
 • dr Marek Okoń (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Bractwo św. Jakuba w Więcławicach Starych): Drogi Jakubowe na Pomorzu Przednim, Rugii, Meklemburgii i wschodnim Holsztynie
 • Metodij Rigler, Marjeta Rigler – Društvo prijateljev poti sv. Jakoba v Sloveniji; Ljubljana, Słowenia: Jakubova pot otvoritev Dobrovnik 2014 (Otwarcie Drogi św. Jakuba w Dobrovniku w 2014 r.)
 • dr hab. Alfred Krogmann (Univerzita Konštantína Filozofa w Nitrze), dr Lucia Šolcová (Univerzita Konštantína Filozofa w Nitrze), dr Franciszek Mróz (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, PPWSZ w Nowym Targu),
 • mgr Łukasz Mróz (Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Bractwo św. Jakuba przy Sanktuarium Grobu Bożego w Przeworsku): Droga św. Jakuba na Pograniczu Polsko-Słowackim – stan obecny i perspektywy rozwoju
 • mgr Bogna Matuszewska-Sulima (Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Bractwo św. Jakuba w Więcławicach Starych): Koreańczycy na Camino de Santiago
 • Sylwia Gołąb (Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie): Los peregrinos – w kontekście przemian współczesnego świata
 • mgr Łukasz Mróz (Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Bractwo św. Jakuba przy Sanktuarium Grobu Bożego w Przeworsku): Droga św. Jakuba w Polsce w opinii pielgrzymów i turystów
 • mgr Jacek Marian Hołub (Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, Bractwo św. Jakuba przy Sanktuarium Grobu Bożego w Przeworsku): Droga św. Jakuba Via Regia w województwie podkarpackim w świadomości mieszkańców
 • ppłk rez. mgr inż. Ryszard Bożek (Ordynariat Polowy WP): Nauka pokory na camino – osiem wieków po św. Franciszku. Okiem niedoszłego ateusza
 • dr Łukasz Stefaniak (Ordynariat Polowy WP): Cnota pokory: jeden z fundamentów franciszkańskiej reguły – wzór dla pielgrzymów i społeczeństw
 • Jolanta i Zbigniew Janczak (Stowarzyszenie „Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce”): Pielgrzymka Drogą św. Jakuba na kanonizację dwóch papieży: Jana XXIII i Jana Pawła II
 • mgr Dominika Mazur: Święty Jakub na kaflach piecowych – dekoracja pieca czy przejaw kultu?

Nastąpiła generalna dyskusja, podsumowanie obrad i zakończenie konferencji, po czym uczestnicy przejechali do sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie-Łagiewnikach, gdzie modlili się w kaplicy św. Jakuba, a następnie udali się do Więcławic Starych, gdzie zwiedzili sanktuarium św. Jakuba w Więcławicach Starych, a następnie uczestniczyli w kolacji i spotkaniu towarzyskim.
Tradycyjnie już, niedziela 7 września, będąca drugim dniem opisywanego wydarzenia, przeżywana byłą jako Międzynarodowe Spotkanie Pielgrzymów na Małopolskiej Drodze św. Jakuba. Podobnie, jak w latach ubiegłych, uczestnicy zostali przewiezieni do Polanowic, skąd przeszli Małopolską Drogą św. Jakuba do sanktuarium św. Jakuba w Więcławicach Starych (11 km), a następnie (o godzinie 12.15) uczestniczyli w Jubileuszowej Mszy św. w VII rocznicę przekazania relikwii św. Jakuba Apostoła do kościoła w Więcławicach Starych. Całość spotkania zakończył udział w uroczystym obiedzie.
Plonem konferencji była wydana przez krakowskie wydawnictwo "Czuwajmy" publikacja książkowa pt. „Święci i błogosławieni na Drodze Św. Jakuba. W 800. rocznicę pielgrzymki św. Franciszka z Asyżu do Santiago de Compostela” (red. Antoni Jackowski, Franciszek Mróz, Kraków 2014. ISBN 978-83-62862-56-6).


POWRÓT do głównej strony zbierającej badania naukowe nad fenomenem camino.