Legendy i apokryfy jakubowe

Z WikiCamino
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Zestawienie dzieł apokryficznych dotyczących św. Jakuba.
Sporządzono na podstawie opracowania p. Jerzego Kazimierczaka. Ewentualne uwagi i uzupełnienia proszę kierować do administratora serwisu.

autor tytuł w wydawnictwo miejsce rok str, uwagi
Adamek E., Cuda Jakubowe, „Miejsca Święte, Królowa Apostołów Patronka Pielgrzymów”, nr 3, 1999, s. 20.
Benazet Jean-Claude, Historia, legenda i muzyka na Drodze św. Jakuba. Cud i legenda „pendu-dépendu” [w:] Roszak Piotr, Mróz Franciszek (red.), Droga św. Jakuba w Polsce – historia, teraźniejszość, przyszłość. W 10 rocznicę otwarcia pierwszego polskiego odcinka Camino de Santiago. Studia i materiały Romano dedykowane prof. dr. hab. Antoniemu Jackowskiemu, Wyd. „Czuwajmy", Kraków 2015, s. 97-108.
Bremer Józef, Camino de Santiago – Droga Świętych Legend, „Folia Turistica”, nr 27, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Kraków 2012, s. 93.
Bremer Józef ks., Hagiograficzna semiotyka drogi do Santiago de Compostela, [w:] Roszak Piotr, Rozynkowski Waldemar (red.), .), Camino Polaco; Teologia – Sztuka – Historia – Teraźniejszość, t. 2, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015, s. 24-27.
Kazimierczak Jerzy Grzegorz: Święty Jakub w opowieściach apokryficznych, [w:] Materiały z konferencji – Wpływ Świętego roku Jakubowego na rozwój kultu i drogi św. Jakuba, Kraków 2011, str. 69-78.
Klimecka G., Pielgrzym w Złotej Legendzie Jakuba de Voragine [w:] Wiesiołowski J. (red.), Pielgrzymki w kulturze średniowiecznej Europy. Materiały XIII seminarium mediewistycznego, Poznań 1993, s. 13-17.
Kuśnierek Karolina, Liber Sancti Jacobi vel Codex Calixtinus. Księga św. Jakuba albo Kodeks Kalikstyński. Księga V, rozdział 7 [w:} Wyrwa Andrzej M. (red.) Camino de Santiago. Szkice historyczne do peregrynacji i dziejów kultu św. Jakuba Apostoła Większego, Lednica 2010, s. 27-31.
Kwiatki Świętego Franciszka z Asyżu, przekład Leopolda Staffa, wyd. Łuk, Warszawa 1948, s. 268 – brat Idzi idzie do św. Jakuba.
Landázuri Carlos Ortiz de, Dowód kultu Jakubowego w Codex Calixtinus: „traslatio” potwierdzona przez 22 cuda [w:] Roszak Piotr, Mróz Franciszek (red.), Droga św. Jakuba w Polsce – historia, teraźniejszość, przyszłość. W 10 rocznicę otwarcia pierwszego polskiego odcinka Camino de Santiago. Studia i materiały dedykowane prof. dr. hab. Antoniemu Jackowskiemu, Wyd. „Czuwajmy", Kraków 2015, s. 83-95.
Mejzner M., Tradycja czy legenda? Apokryfy o św. Jakubie Starszym, Miejsca Święte, 2010, nr 2 (158) s. 8.
Możdżeń Julia, Święty Jakub w zapiskach kronikarskich gdańszczan (XV-XVII w.) – przyczynek do badań nad sferą wyobrażeniową kultu, [w:] Roszak Piotr, Rozynkowski Waldemar (red.), .), Camino Polaco; Teologia – Sztuka – Historia – Teraźniejszość, t. 2, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015, s. 105-112.
Mruk Wojciech, Biskup uciekający po dachu czyli kult św. Jakuba Apostoła ukazany w dziele Historia Compostellana [w:], Jackowski Antoni, Mróz Franciszek, Mróz Łukasz, 1200 lat pielgrzymek do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela, Materiały z konferencji, Wyd. „Czuwajmy”, Kraków 2013, s. 163-176.
Mruk Wojciech, Błogosławiony o świętym, czyli bł. Jakub de Voragine o św. Jakubie Większym [w:] Roszak Piotr, Mróz Franciszek (red.), Droga św. Jakuba w Polsce – historia, teraźniejszość, przyszłość. W 10 rocznicę otwarcia pierwszego polskiego odcinka Camino de Santiago. Studia i materiały dedykowane prof. dr. hab. Antoniemu Jackowskiemu, Wyd. „Czuwajmy", Kraków 2015, s. 125-132.
Mruk Wojciech, Dlaczego święty Julian prowadził albergue na drodze do Santiago de Compostela? [w:] Roszak Piotr ks. , Mróz Franciszek, Mróz Łukasz, Wstęp [w:] Roszak Piotr ks., Mróz Franciszek, Łukasz Mróz (red.), Dziedzictwo religijne i kulturowe
Drogi św. Jakuba – w 30. Rocznicę uznania szlaku za pierwszy europejski szlak kulturowy, materiały z konferencji organizowanej przez Bractwo św. Jakuba Apostoła w Więcławicach Starych, wyd. „Czuwajmy”, Kraków 2017, s. 67-76.
Obrycki K., Ewangelia Pseudo-Mateusza [w:] Marek Starowieyski (red.), Apokryfy Nowego testamentu. Ewangelie Apokryficzne, cz. 1, Fragmenty, Narodzenie i Dzieciństwo Maryi i Jezusa, WAM, Kraków 2003, s. 295-296. (Wielka Rodzina Maryi).
Skarga Piotr, ks., Żywoty Świętych Pańskich Starego i Nowego Testamentu, t. IV, Warszawa, 1880, s. 185-192.
Skarga Piotr, ks., Żywoty Świętych, wyd. XX Jezuitów, Kraków, 1935, tom III, str. 166-172.
Starowieyski Marek, Jakub Większy Apostoł, W Drodze, 1992, nr 8 (228), s. 70.
Starowieyski Marek, Pielgrzymki do Composteli i kult św. Jakuba - seminarium Instytutu Historii PAN w Warszawie 6 .10. 1994.
Starowieyski Marek, Legenda św. Jakuba Większego, Apostoła, „Warszawskie Studia Teologiczne” t. VIII, 1995, s. 39-96.
Starowieyski Marek, Dwunastu. Pseudo Abbiasza Historie Apostolskie, Kraków 1995.
Starowieyski Marek: [w:] Marek Starowieyski (red.), Apokryfy Nowego testamentu. Apostołowie, cz. 2 WAM, Kraków 2007, s. 841-877.
Starowieyski Marek: Imiona dwunastu Apostołów i ich rodziców [w:] Apokryfy Nowego testamentu. Apostołowie, cz. 2, WAM, Kraków 2007, s. 1208-1209.
Starowieyski Marek: Kamienie symbole Apostołów, wg zapisu na marginesie manuskryptu Brewiarz Apostołów z IX-XI w. [w:] Starowieyski M., Apokryfy Nowego testamentu. Apostołowie, cz. 2, WAM, Kraków 2007, s. 1213-1214.
Starowieyski Marek: Apostołowie – autorzy Składu Apostolskiego [w:] Starowieyski M., Apokryfy Nowego testamentu. Apostołowie, cz. 2, WAM, Kraków 2007, s. 1214-1215.
Taracha Cezary, Święty Jakuba Większy, „Echo Dąbrowicy”, 2, 2010, s. 3.
Tomasz z Celano, Życiorys pierwszy świętego Franciszka z Asyżu, tłum. C. T. Niezgoda [w:] R. Prejs i Z. Kijas (red.), Źródła Franciszkańskie, Kraków 2005, s. 463.
Wiśniewski Jan ks., Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w pińczowskiem, skalbmierskiem i wiślickiem, Marjówka 1927 r. (reprint z 2000 r.), s. 229, Probołowice – cykl apostolski z apokaliptycznymi nazwami – św. Jakub – sardoniks.

de Voragine Jakub, Złota Legenda, PAX, Warszawa, 1955, s. 343-348; Warszawa 1983 s. 283-288.

Zonenberg S., Kronika Szymona Grunaua, wyd. UKW, Bydgoszcz 2009.