Lęborskie Stowarzyszenie św. Jakuba Apostoła

Z WikiCamino
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Lęborskie Stowarzyszenie św. Jakuba Apostoła działa od 2001 roku.

Lęborskie Stowarzyszenie św. Jakuba Apostoła
forma prawna stowarzyszenie
rok założenia 2001
KRS 0000024775
członków ?
prezes Regina Szczupaczyńska
siedziba ul.Basztowa 8, 84-300 Lębork
kontakt ?
w sieci patrz tu


Lęborskie Stowarzyszenie św. Jakuba Apostoła (LSJ) wyrasta z kręgu osób i doświadczeń Społecznego Komitetu Organizacyjnego Jarmarku Odpustowego św. Jakuba Apostoła.

Komitet Społeczny zawiązał się w 1995, aby wesprzeć inicjatywę o. Leszka Klekociuka reaktywowania w Lęborku Jarmarków Odpustowych św. Jakuba Apostoła. Skupiał kilkadziesiąt osób, głównie reprezentantów instytucji kulturalnych i oświatowych, przedstawicieli lęborskich stowarzyszeń, animatorów wspólnot parafialnych, radnych, woluntariuszy.

Kolejne Jarmarki Odpustowe stały się ważnymi wydarzeniami o charakterze lokalnym – ich współgospodarzami była Parafia, Miasto i Komitet Społeczny. Natomiast współorganizatorami było wiele instytucji miejskich i społecznych (Muzeum, MDK, LBH, ZTK, Cech Rzemiosł, Kino „Fregata” i in.).

W 1998 roku z inicjatywy Społecznego Komitetu Organizacyjnego (podpisy mieszkańców, uzyskanie zgody wszystkich ugrupowań politycznych, projekt uchwały Rady Miejskiej) św. Jakuba Apostoła ogłoszono Patronem Miasta Lęborka.

Następne uroczystości w okresie 25 lipca – daty odpustu – miały już charakter Święta Patrona Miasta. Święto to przybierało różny wymiar, co zmusiło do skonkretyzowania celów, jakie mają wyrażać uroczystości patronalne. Potrzebne stało się również większe sformalizowanie organizacyjne, aby pozyskiwać m.in. zewnętrzne środki finansowe. Po licznych dyskusjach 21 maja 2001 w auli klasztoru OO. Franciszkanów w Lęborku odbyło się zebranie założycieli Lęborskiego Stowarzyszenia św. Jakuba Apostoła. Chęć utworzenia nowej organizacji wyraziło ostatecznie aż 36 osób. Przyjęły one Statut i wybrały 3 osobowy Komitet Założycielski w osobach o. Jacek Jabkiewicz, Adam Stenka i Ryszard Wenta. Komitet Założycielski doprowadził do rejestracji Lęborskiego Stowarzyszenia św. Jakuba Apostoła 5 lipca 2001 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gdańsku.

25 lipca 2001 roku odbyło się spotkanie inauguracyjne nowego Stowarzyszenia. Gośćmi spotkania byli: J.E. Ks. Bp Jan Bernard Szlaga, prowincjał prowincji gdańskiej OO. Franciszkanów o. Jerzy Norel, burmistrz Lęborka p. Jan Przychoda z małżonką, dziekan dekanatu lęborskiego ks. kanonik dr Henryk Krenczkowski, wicedziakan dekanatu lęborskiego ks. Jerzy Konkol.

Pierwsze Walne Zebranie Członków LSJ, które miało miejsce 21.09.2001r., dla sprawnego realizowania celów statutowych powołało 7 stałych komisji Stowarzyszenia:

ds. upowszechniania przesłania apostolskiego i wiedzy o św. Jakubie Większym,
ds. ekumenizmu i współpracy międzyreligijnej,
ds. pielgrzymek,
ds. obchodów Święta Patrona Miasta Lęborka,
ds. upowszechniania kultury grup etnicznych i narodowych obecnych na Ziemi Lęborskiej,
ds. promocji Ziemi Lęborskiej i miejscowych twórców,
ds. pomocy ludziom potrzebującym.

Do władz Stowarzyszenia na kadencję 2001-2005 zostali wybrani: Ryszard Wenta – prezes, o. Mariusz Fałkowski - wiceprezes, p. Maria Sobisz - skarbnik, p. Regina Szczupaczyńska - sekretarz oraz czlonkowie: p. Wiesław Budkowski, o. Jacek Jabkiewicz, p. Roman Pryl, p. Mirosław Siergiej i p. Adam Stenka.

Stowarzyszenie skupia się głównie na współorganizowaniu uroczystości Święta Patrona Miasta, w ramach którego jest odpowiedzialne za Jarmark Odpustowy św. Jakuba Ap. i Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej COMMUNIO; wspomaga też przygotowanie nabożeństwa ekumenicznego, loterię na potrzeby dzieci z uboższych lęborskich rodzin, koncert „muzyka regionów”, plener malarski i konkurs plastyczny. Ponadto LSJ aktywnie wspiera prezentację kultury mniejszości etnicznych i narodowych zamieszkujących Ziemię Lęborską, czyli kaszubską, ukraińską i niemiecką, m.in. poprzez promocję nowych publikacji, spotkania z twórcami, występy zespołów, msze św. w języku kaszubskim. Przynajmniej dwa razy w roku odbywają się, organizowane we współpracy z Parafią św. Jakuba Ap., nabożeństwa ekumeniczne poświęcone modlitwom o pokój i jedność chrześcijan. Na stałe do kalendarze wprowadzono pielgrzymki piesze na Kalwarię Wejherowską i do sanktuarium Królowej Kaszub w Sianowie. Stowarzyszenie objęło też opiekę nad Regionalnym Zespołem „Lewino” oraz uporządkowało i opiekuje się grobem rodziców Mieczysława Stryjewskiego, patrona lęborskiego konkursu literackiego.