I Konferencja Kraków - Więcławice 2008

Z WikiCamino
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Drogi Św. Jakuba w Polsce - stan badań i organizacja.

Konferencja odbyła się w Krakowie i Więcławicach 12 września 2008 roku. Organizatorami byli: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu oraz Bractwo św. Jakuba Apostoła Starszego Oddział Małopolski w Więcławicach Starych.
Część sesyjna miała miejsce w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ w Krakowie (ul. Gronostajowa 7). Po uroczystym rozpoczęciu (o godzinie 9,30) w czasie pierwszej sesji swoje wystąpienia przedstawili:

 • prof. dr hab. Antoni Jackowski wraz z dr Izabelą Sołjan (IGiGP UJ): Pielgrzymki do Santiago de Compostela w czasie i przestrzeni;
 • prof. dr hab. Andrzej M. Wyrwa (WWSZT Poznań): Stan i potrzeby badań nad średniowiecznymi podróżami z ziem polskich do „grobu” św. Jakuba Ap.
 • o. Stanisław Tomoń (klasztor oo. Paulinów na Jasnej Górze): Camino de Santiago

Po przerwie na kawę swoje materiały prezentowali:

 • dr Wojciech Mruk (Instytut Historii UJ): Itinerarium de Brugis i opisane w nim szlaki przebiegające przez Polskę;
 • dr Paweł Różycki (AWF Kraków): Motywy pielgrzymowania na drogach św. Jakuba;
 • Emil Mendyk (Fundacja Wioski Franciszkańskiej): Droga św. Jakuba w Polsce – nowy początek starej tradycji;
 • mgr lic. Waldemar Hass (Bractwo św. Jakuba w Jakubowie): Z Jakubowa do Santiago de Compostela. Szlak, bractwo, sanktuarium;
 • mgr Iwona Hodorowicz i dr Franciszek Mróz (PPWSZ w Nowym Targu): Małopolska Droga św. Jakuba.

Po przerwie obiadowej wystąpili:

 • mgr Marek Okoń (Europawallfahrt): Wkrzański odcinek drogi pątniczej do Composteli;
 • ks. mgr lic. Piotr Grabowski (Parafia pw. św. Jakuba w Ośnie Lubuskim): Lubuski szlak Drogi św. Jakuba;
 • mgr Karolina Kuśnierek (UAM Poznań): Droga św. Jakuba na terenie powiatu gnieźnieńskiego;
 • dr Lucyna Przybylska (Instytut Geografii Uniwersytetu Gdańskiego): Droga św. Jakuba w woj. pomorskim.

Po generalnej dyskusji i podsumowaniu obrad uczestnicy udali się autokarem do Więcławic Starych, gdzie najpierw zwiedzili kościół p.w. św. Jakuba Apostoła Starszego, a następnie uczestniczyli w Mszy Świętej przy relikwiach Apostoła. Całość wydarzenia zwieńczyły: kolacja i spotkanie towarzyskie.
Plonem konferencji była wydana drukiem publikacja: Drogi św. Jakuba w Polsce. Stan badań i organizacja pod redakcją Antoniego Jackowskiego, Franciszka Mroza i Iwony Hodorowicz, Wydawnictwo "Czuwajmy", Kraków 2008.


POWRÓT do głównej strony zbierającej badania naukowe nad fenomenem camino.