I Konferencja Camino Polaco Toruń 2014

Z WikiCamino
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Konferencja naukowa: „Camino Polaco: teologia – sztuka – historia – teraźniejszość” odbyła się w dniach od 6 do 8 czerwca 2014 roku w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu. Wzięli w niej udział przedstawiciele wielu środowisk naukowych, a także pasjonaci Camino de Santiago oraz pątnicy, którzy doświadczyli trudu drogi prowadzącej do grobu św. Jakuba. Jej organizatorami byli:

 • Pracownia Szlaku św. Jakuba na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
 • Parafia pw. św. Jakuba w Toruniu.

W piątek 6 czerwca w tematykę konferencji wprowadziło otwarcie wystawy: „Znaleźć, poznać, zrozumieć; Camino Polaco oczami młodych” przygotowanej przez uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych z Golubia-Dobrzynia. Oficjalnego rozpoczęcia tej części spotkania dokonali organizatorzy: ks. dr hab. Piotr Roszak i prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski, którzy przywitali uczestników i zaproszonych gości. Z kolei ks. prof. dr hab. Jan Perszon – wykładowca Wydziału Teologicznego UMK oraz prof. dr hab. Jacek Wijaczka – dyrektor Instytutu Historii i Archiwistyki UMK w swym wystąpieniu wyjaśnili słuchaczom sens konferencji. Następnie przedstawiono referaty:

 • prof. UMK dr hab. Krystyna Sulkowska-Tuszyńska: Święty Jakub Apostoł w Strzelnie? Materialne ślady pielgrzymowania do klasztoru panien norbertanek: XVI–XVIII wiek,
 • ks. dr hab. Piotr Roszak: Realia życia pielgrzymiego na Camino de Santiago w średniowieczu

Za zakończenie pierwszego dnia konferencji odbyła się projekcja filmu "Camino Polskie" w reż. Teresy Kudyby. Po projekcji odbyła się dyskusja z reżyserem, prowadzona przez red. Tomasza Bielickiego, w której wziął również udział słynny polarnik Marek Kamiński.
W drugim dniu obrad zaprezentowano referaty:

 • prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski: Św. Jakub w objawieniach bł. Doroty z Mątów
 • prof. UMK o. dr hab. Mieczysław Paczkowski: „Lex peregrinorum”. Obowiązki, prawa i przywileje na pielgrzymim szlaku
 • dr Adam Kucharski: Kompostela i Droga Jakubowa w polskiej świadomości geograficznej
 • dr hab. Cezary Taracha: Szpiedzy na kompostelańskim szlaku. Z działalności hiszpańskiego „kontrwywiadu” w epoce nowożytnej
 • Prof. UMK dr hab. Ryszard Mączyński: Pelpliński ołtarz św. Jakuba Większego
 • mgr Agnieszka Laddach: Kościoły pod wezwaniem św. Jakuba w diecezji pelplińskiej

W drugiej części obrad wysłuchano prezentacji:

 • prof. dr Jesus Tanco, Uniwersytet Nawarry w Pampelunie: Pielgrzymki do Santiago z perspektywy historycznej
 • lek. med. Jolanta Grabowska-Markowska i mgr Agnieszka Laskowska: Psychologiczny i duchowy aspekt pielgrzymowania do grobu św. Jakuba na przykładzie portugalskiej Drogi św. Jakuba
 • dr Agnieszka Jaworska: U kresu Camino. Obyczaje pielgrzymów i kompostelańska „geografia wiary”
 • prof. nadzw. dr hab. Wacław Wierzbieniec (tekst prezentowany przez Jacka Hołuba): Santiago de Compostela – miasto pielgrzymów i turystów w czasie IV Światowych Dni Młodzieży. Kiedy turysta staje się pielgrzymem?
 • ks. mgr Łukasz Skarżyński: Synkretyzm współczesnego Camino a chrześcijańska tożsamość
 • mgr Emil Mendyk: Pielgrzymem jestem i ochoczym po górach wędrownikiem – Camino jako odpowiedź na kryzys kultury
 • mgr Maciej Bołkowiec: Camino a europejski kryzys kultury oczami Benedykta XVI w Santiago de Compostela
 • ks. dr Tomasz Huzarek: Alternacja czy zakorzenienie – źródła fenomenu Camino de Santiago.

Po krótkiej przerwie kolejną serię wykładów zapoczątkował panel samorządowców: przedstawicieli gmin Ciechocinka, Torunia, Kruszwicy i K-POT, prowadzony przez red. Szymona Wiśniewskiego. Następnie wystąpili:

 • ks. prof. dr hab. Józef Bremer: Hagiograficzna semantyka/semiotyka drogi do Santiago
 • mgr Agnieszka Brzezińska: Muzyka na Camino de Santiago. Analiza muzykologiczna hymnu ku czci św. Jakuba „Santo Adalid”
 • ks. mgr Dariusz Doburzyński: Praktyczne aspekty funkcjonowania Dróg Jakubowych w Europie – wyznaczanie tras, znakowanie, infrastruktura
 • mgr Łukasz Mróz i Jacek Hołub: Droga św. Jakuba Via Regia w świadomości lokalnej społeczności mieszkańców podkarpacia
 • ppłk mgr inż. Ryszard Bożek, kpt. mgr inż. Wiesław Czajka, ppłk mgr inż. Jerzy Pawlikowski i dr Łukasz Stefaniak: Drogi św. Jakuba: Warszawska i Mazowiecka, jako miejsce kultu św. Jana Pawła II i Sł. Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Po kolejnej przerwie prezentowali się:

 • dr Franciszek Mróz: Nowe inicjatywy na polskich odcinkach Drogi św. Jakuba a rozwój kultu św. Jakuba w Polsce w ostatnim dziesięcioleciu
 • mgr Kamila Pasławska: Śladami rycerzy Jaśka, Paszka i Pawła? Mazowiecka Droga św. Jakuba – historyczne uwarunkowania i współczesne rozterki
 • mgr Łukasz Mróz: Waloryzacja potencjału turystycznego i pielgrzymkowego Drogi św. Jakuba – na przykładzie wybranych odcinków w Polsce
 • Zofia Barwińska: Święto ulicy św. Jakuba w Toruniu w latach 2010–2012.

Po dyskusji nad treścią referatów organizatorzy: ks. Roszak i prof. Rozynkowski podsumowali obrady i dokonali oficjalnego zakończenia konferencji.
W trzecim dniu spotkania, w niedzielę 8 czerwca 2014 r. uczestnicy i goście konferencji mieli możliwość uczestniczenia w Jakubowym pielgrzymowaniu. Otwarciem tego dnia była poranna Msza Święta sprawowana przez JE Księdza biskupa Józefa Szamockiego. Po jej zakończeniu uczestnicy konferencji oraz wszyscy chętni wyruszyli wspólnie w drogę, by przejść fragmentem szlaku Camino Polaco z Torunia do Cierpic. Po dotarciu do celu całość wydarzenia zakończono wspólnym posiłkiem w Cierpicach.
Plonem konferencji były dwa tomy publikacji książkowej wydanej przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika pod redakcją ks. Piotra Roszaka i Waldemara Rozynkowskiego: „Camino Polaco: teologia – sztuka – historia – teraźniejszość” (t. 1 - Toruń 2014, ISBN 978-83-231-3230-1; t. 2 - Toruń 2015, ISBN 978-83-231-3395-7).
Artykuł niniejszy powstał na podstawie relacji Macieja Bołkowca zamieszczonej w kwartalniku naukowym UMK "Teologia i człowiek" 27(2014)3 s. 207-215.


POWRÓT do głównej strony zbierającej badania naukowe nad fenomenem camino.