III Konferencja Camino Polaco Toruń 2019

Z WikiCamino
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Dnia 19 października organizowana jest konferencja: „Camino de Santiago - nowe szanse, stare wyzwania. Chrześcijański sens pielgrzymowania w historii, sztuce i teologii”.
Organizatorzy:

 • Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika;
 • Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

W przeddzień konferencji, dnia 18.10.2019 r. odbędzie się I Forum Ekonomiczne Camino Polaco.
Miejsce obrad: Centrum Dialogu w Toruniu, Plac Frelichowskiego 1.
Program konferencji:
Sesja I.

 • 9.10 – 9.30 o. Roman Bielecki OP (W Drodze) - Camino de Santiago jako metafora życia duchowego;
 • 9.30 – 9.50 Adeline Rucquoi (Centre National de la Recherche Scientifique, Francja) – Po Camino... dawniej i dziś;
 • 9.50 – 10.10 Paolo Caucci von Saucken (University of Perugia, Włochy) – Gościnność na pielgrzymce;
 • 10.10 – 10.30 Luis Gonzalez Lopo (University of Santiago de Compostela, Hiszpania) – Pielgrzymki do Santiago de Compostela (1530-1830): kryzys, rewitalizacja i dekadencja;
 • 10.30 Dyskusja
 • 11.00 – 11.15 Przerwa kawowa

Sesja II.

 • 11.15 – 11.35 Vedran Prazen (Chorwacja) – Perły Boga na Camino. Ewangelizacja i Camino de Santiago;
 • 11.35 – 11.55 Daniel Moulin (University of Cambridge Wielka Brytania) - Rytuały otwarte na Camino oraz problem demarkacji i zmiany;
 • 11.55 – 12.15 Eamon Conway, Judith King (University of Limerick, Irlandia) - Pielgrzymując Drogą św. Jakuba - ewolucja pielgrzymów?;
 • 12.15 – 12.35 Dariusz Lipiński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) - Dynamika Camino. O niektórych trendach w pielgrzymowaniu Szlakiem Świętego Jakuba wskazywanych przez statystykę;
 • 12.35 – 13.00 Dyskusja

W budynku Wydziału Teologicznego UMK (ul. Gagarina 37):

 • 13.00 – 14.00 Przerwa obiadowa
 • 14.00 – „Camino w publikacjach”: Grzegorz Polakiewicz Żyje się tylko raz – prezentacja książki (Aula Magna).

Następnie będą miały miejsce trzy równoległe sesje tematyczne:
Sesja III:

 • 14.30 – 14.50 Franciszek Mróz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) – Oberstrasse i Via Regia – drogi prowadzące do Composteli;
 • 14.50 – 15.10 Emil Mendyk (Przyjaciele Dróg św. Jakuba) - Droga św. Jakuba jako element europejskiej integracji;
 • 15.10 – 15.30 Marek Okoń (Katolicki Uniwersytet Lubelski) – Refleksje pątnika nt. form pielgrzymowania po europejskich szlakach jakubowych (ostatnie cztery dekady);
 • 15.30 – 15.50 Przerwa kawowa
 • 15.50 – 16.10 Jana Marcelli (Bratislava, Slovakia Federacia Forum Jakubskej cesty ) - Kultura, ekologia, sztuka, historia i obecność Drogi św. Jakuba (Polska, Słowacja, Czechy, Austria);
 • 16.10 – 16.30 Mateusz Zimny (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie) - Duchowe dziedzictwo "Camino de Santiago" w służbie aktualnych wyzwań. Listy pasterskie biskupów hiszpańskich i francuskich diecezji na szlaku "Camino de Santiago" z 2015 i 2017 roku;
 • 16.30 – 16.50 Cezary Rzęchowski ( Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie) - Tora jako droga: Synaj – Compostela.

Sesja IV:

 • 14.30 – 14.50 Waldemar Rozynkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) - Świątobliwy Andrzej z Osnowa - o pielgrzymie, który udał się do grobu św. Jakuba;
 • 14.50 – 15.10 Maciej Ostrowski, Anna Wiater (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II) - Piąta Ewangelia w kontekście Dróg Jakubowych;
 • 15.10 - 15.30 Adam Kucharski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu ) – Compostela – Rzym – Loreto. Podróż edukacyjna jako nieustająca pielgrzymka. Przykład Jakuba Sobieskiego (1607-1613);
 • 15.30 – 15.50 Przerwa kawowa
 • 15.50 – 16.10 Waldemar Hass (Bractwo św. Jakuba Apostoła w Jakubowie) – Historia i religijno-kulturowe znaczenie Źródła świętego Jakuba w Jakubowie;
 • 16.10 – 16.30 Agnieszka Laddach (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) - Św. Jakub Większy i Camino de Santiago w świetle wypowiedzi uczniów Collegium Marianum w Pelplinie;
 • 16.30 – 16.50 Łukasz Skarżyński ( Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Ożywione działania duszpasterskie na Jakubowych Szlakach Europy.

Sesja V:

 • 14.30 – 14.50 Jagoda Marszałek, Dariusz Doburzyński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) - Specyficzny kontekst funkcjonowania terminów „pielgrzym” i „pielgrzymujący” we współczesnych tekstach teologicznych oraz kwestia ich czytelności;
 • 14.50 – 15.10 Berenika Seryczyńska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) - Transkulturowość w kontekście Camino de Santiago;
 • 15.10 – 15.30 Kamila Pasławska (Stowarzyszeniu Przyjaciół Dróg św. Jakuba w Polsce) - Indywidualnie, ale nie samotnie. Czy pielgrzym-katolik ma jakieś obowiązki na Camino?;
 • 15.30 – 15.50 Przerwa kawowa
 • 15.50 – 16.10 Magdalena Goik (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) - Jakubinki. Pielgrzymowanie do Santiago de Compostela - kobieca perspektywa;
 • 16.10 – 16.30 Barbara Karpała (Bractwo św. Jakuba w Więcławicach Starych) - Czy pielgrzymowi potrzebne śpiewanie czyli o rozkwicie polskich pieśni do św. Jakuba;
 • 16.30 – 16.50 Maciej Samolej (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi) - Camino de Santiago jako polski fenomen czytelniczy. Perspektywa

bibliotekarza, nauczyciela, pisarza i czytelnika.

O godzinie 16.50 przewidziana jest dyskusja podsumowująca. Zakończenie konferencji - godz. 17.10.

Camino de Santiago – New Opportunities, Old Challenges. Christian Meaning of Pilgrimage in History, Art and Theology

Friday, October 18, 2019 – Economical Forum Camino Polaco
Saturday, October 19, 2019 – Conference

7.30 Holy Mass
Centre of Dialogue, Aula Magna
9.00 Opening

Session I:

 • 9.10 – 9.30 Fr. Roman Bielecki OP (W Drodze) - Camino de Santiago as the Metaphor of Spritual Life
 • 9.30 – 9.50 Adeline Rucquoi (CNRS, Francja) – After Camino... in the Past and Nowadays
 • 9.50 – 10.10 Paolo Caucci von Saucken (University of Perugia, Włochy) – Hospitality on the Camino de Santiago
 • 10.10 – 10.30 Luis Gonzalez Lopo (University of Santiago de Compostela, Hiszpania) – Pilgrimages to Santiago de Compostela (1530-1830): Crisis, Revitalization and Decadence
 • 10.30 Discussion
 • 11.00 – 11.15 Coffee Break

Session II

 • 11.15 – 11.35 Vedran Prazen (St. James Confraternity, Croatia) – God’s Pearls on the Camino Evangelization Ideas for Camino de Santiago
 • 11.35 – 11.55 Daniel Moulin-Stożek (University of Cambridge UK) - Open ritual on the Camino and the problems of Demarcation and Change
 • 11.55 – 12.15 Eamon Conway, Judith King (University of Limerick, Ireland) - Walking the Way of St. James – Evolutionary Pilgrims?
 • 12.15 – 12.35 Dariusz Lipiński (Adam Mickiewicz University in Poznan) - Dynamics of Camino. Some Trends in Pilgrimages Along the St. James Route Indicated by Statistics
 • 12.35 – 13.00 Discussion


Faculty of Theology (street Gagarina 37) – Afternoon’s session will be held in the building of the Faculty of Theology (in Polish)
13.00 – 14.00 Lunch
14.00 – „Camino in publications”: Grzegorz Polakiewicz Żyje się tylko raz [You live only once] – presentation of his book on Camino experience (Aula Magna)

14.30 - 16.50 - sessions III - V.

POWRÓT do głównej strony zbierającej badania naukowe nad fenomenem camino.