Fundacja Dom św. Jakuba

Z WikiCamino
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
przejście do Ludzi Camino
przejście do Społeczności caminowiczów
powrót do Strony głównej


Fundacja Dom św. Jakuba działa w Rogówku, woj. kujawsko-pomorskie. Została założona przez Gabrielę i Leszka Jastrzębskich, a pomysł jej powstania powstał w trakcie wędrówki szlakiem Camino de Santiago.

Fundacja pomaga rodzinom, które mierzą się z:

niepełnosprawnością bliskiej osoby
alkoholizmem lub innym uzależnieniem, współuzależnieniem,
rozwodem, samotnością
depresją, samobójstwem któregoś z członków, zaburzeniami psychicznymi, traumą, odrzuceniem,
depresją poaborcyjna, stratą dziecka
brakiem przebaczenia, niewiarą, stratą pracy, dachu nad głową, biedą

W fundacji działają grupy samopomocowe i grupa wsparcia „Muszla Jakuba”. Prowadzone są zajęcia z onoterapii, która, jako terapia wspomagająca, doskonale sprawdza się w leczeniu np. zaburzeć osobowości czy niepełnosprawności. To innowacyjna metoda, gdzie terapeutami są... osły. Raz w roku organizowana jest wędrówka Nasze Camino z osiołkami Szlakiem św. Jakuba w Polsce. W wydarzeniu uczestniczą terapeuci uzależnień, psycholodzy, psychoterapeuci, trenerzy, zakonnice i księża z Polski i z zagranicy. Są też co miesięczne spotkania tematyczne, na które zapraszani są wybitni specjaliści oraz osoby, które mogą podzielić się historią własnych doświadczeń wychodzenia z kryzysu. Tworzymy też warsztaty rozwojowe, które pomagają uczestnikom oderwać się od trudnych doświadczeń i skupić się na swoich pasjach i mocnych stronach.