Fundacja Camino Lublin

Z WikiCamino
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Fundacja Camino angażuje się w rozwój Lubelskiej Drogi św. Jakuba.

Fundacja Camino
forma prawna fundacja
rok powstania 2016
KRS 0000604882
członków -
prezes Sławomir Orzeł
siedziba Lublin
kontakt
w sieci


Głównymi celami istnienia fundacji są: propagowanie dialogu kultur i religii, ochrona dziedzictwa kulturowego, wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.

Od szeregu lat Fundacja organizuje systematycznie, każdego roku grupę dzieci do pielgrzymowania Lubelską Drogą św. Jakuba. Pielgrzymka od kilku lat, trwa jeden dzień w roku - zawsze w wakacje. W 2023 r. dzieci będą pielgrzymowały z Garbowa (rodzinna miejscowość rycerza Zawiszy Czarnego, jest tam Muzeum poświęcone Zawiszy Czarnemu) do Sandomierza i w ten sposób zakończy się pielgrzymowanie po Lubelskiej Drodze. W 2024 r. planowane jest rozpoczęcie pielgrzymowania Małopolską Drogą św. Jakuba, a celem kilkuletniego pielgrzymowania będzie Kraków. Czy ta forma pielgrzymowania ma jakąś swoistą nazwę?

Osoby inspirowane aktywnością Fundacji Camino we współpracy z Ordynariatem Polowym Wojska Polskiego podążają z Lublina do SdC Drogą Żytawską przez Pragę i Bawarię. Inni podążają Drogą Via Regia w kilkudniowych pielgrzymkach rocznie.

Fundacja uczestniczy poprzez swoich przedstawicieli w konferencjach naukowych (np. Kraków) i innych wydarzeniach (np. Parlament Jakubowy)

Fundacja aktywnie włącza się w utrzymanie i odnawianie oznakowania Lubelskiej Drogi św. Jakuba.

Przez kilka lat Fundacja współpracowała z Fundacją Postis w prowadzeniu więźniów szlakami Lubelskiej i Małopolskiej Drogi św. Jakuba w ramach programu Nowa Droga (będącego elementem procesu resocjalizacji).