Drogi Jakubowe i inne szlaki pątnicze w Polsce i Czechach

Z WikiCamino
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Książkowa, rozszerzona wersja materiałów przygotowanych na konferencję naukową Szlaki kulturowe na polsko-czeskim pograniczu. Głuchołazy - Ołomuniec 2012, wydana w serii Uniwersytetu Opolskiego "Z Dziejów Kultury Chrześcijańskiej na Śląsku" pod nr 75. Teksty opublikowane w dwóch wersjach językowych: polskiej i czeskiej.

Zawartość (numeracja stron podana dla wersji polskich):

 • Wyrwa A. M., Drogi św. Jakuba w Polsce: uwarunkowania historyczne a współczesna praktyka pielgrzymowania, s. 15
 • Jackowski A., Bilska-Wodecka E., Sołjan I., Polskie Drogi św. Jakuba na tle wędrówek pielgrzymkowych w kraju, s. 47
 • Mróz F., Mróz Ł., Geneza i rozwój polskich odcinków Camino de Santiago - najpiękniejszej drogi świata, s. 73
 • Mendyk E., Śląsk Opolski i Brama Morawska na tle Drogi św. Jakuba w Polsce, s. 101
 • Staszków K., Nyska Droga św. Jakuba, s. 109
 • Kielc A., Tomczak B., Rola wolontariatu w tworzeniu i utrzymaniu Drogi Jakubowej na przykładzie Drogi Św. Jakuba Via Regia na Opolszczyźnie, s. 121
 • Maleszka W., Droga rowerowa św. Jakuba na Dolnym Śląsku - od idei do realizacji, s. 133
 • Flamik J., Szlak pielgrzymkowy św. Jakuba na Morawach Południowych oraz mała refleksja na temat motywacji dzisiejszych pielgrzymów, s. 157
 • Bim J., Współczesność szlaków pielgrzymkowych, szczególnie św. Jakuba, w Czechach i na Morawach, s. 175
 • Gaweł Ł., Zarządzanie sakralnymi szlakami dziedzictwa kulturowego, s. 181
 • Harnyś-Mielnik K., Rozwój szlaków kulturowych na Opolszczyźnie - spojrzenie samorządu terytorialnego, s. 205
 • Pala J., Doświadczenia z budowania tras pielgrzymkowych na terenie archidiecezji ołomunieckiej, s. 229
 • Danova D., Turystyka religijna - nośny temat turystyki kulturowej województwa zlińskiego, s. 245
 • Kopiec J. bp, Rzymski odcinek il camino di Santiago, s. 255
 • Pojsl M., Osoba Jindricha Zdika i jego pielgrzymki do Ziemi Świętej, s. 283
 • Penaz J., Tradycja pielgrzymek pieszych i jej odnowienie po 1989 r. Międzynarodowy szlak pielgrzymkowy Via Romea Slavorum, s. 305
 • Hlinka V., Pielgrzymka po przebaczenie. Kilka uwag na temat fenomenu średniowiecznego pielgrzymowania, s. 333
 • Widok N., Droga św. Jakuba na tle fenomenu pielgrzymowania, s. 351