Bractwo Świętego Jakuba Apostoła w Więcławicach Starych

Z WikiCamino
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Bractwo św. Jakuba Apostoła przy Sanktuarium Diecezjalnym św. Jakuba w Więcławicach Starych funkcjonuje w Więcławicach. Do uzupełnienia wkrótce jest informacja, w jakich ramach prawnych działa w strukturach kościelnych, jak i od stronyh prawa państwowego.

Bractwo św. Jakuba Apostoła Więcławice
forma prawna stowarzyszenie wiernych???
rok założenia 2007
KRS -
członków 59 + 6 honorowych (2020)
prezes Ryszard Honkisz
siedziba Więcławice Stare, ul. Św. Jakuba 107, 32-091 Michałowice/Kraków
kontakt biuro@caminogalicja.pl
w sieci patrz tu


Pomysł utworzenia Bractwa św. Jakuba w parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Więcławicach Starych powstał w lipcu 2007r. podczas spotkania małopolskich caminowiczów, które zorganizował ks. Ryszard Honkisz – proboszcz parafii.W spotkaniu wzięli też udział członkowie Bractwa św. Jakuba w Jakubowie (diecezja zielonogórsko-gorzowska), którzy zaproponowali, aby w Więcławicach Starych powstał oddział Bractwa. Podczas kolejnego spotkania (1 września 2007 r.) omówione zostały założenia, cele i statut nowo powstającego Bractwa. Kilka dni później (10 września 2007r.) w Więcławicach Starych odbyły się uroczystości jubileuszowe 250-lecia konsekracji kościoła i wprowadzenia relikwii św. Jakuba Apostoła i św. Bartłomieja do świątyni przez ks. kard. Stanisława Dziwisza.
Bractwo św. Jakuba Apostoła Starszego w Więcławicach Starych oficjalnie rozpoczęło działalność 8 grudnia 2007r., w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Ceremonii przyjęcia pierwszych członków przewodniczył ówczesny biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej Ks. Biskup Józef Guzdek. Po Mszy świętej i wspólnej agapie odbyło się pierwsze spotkanie Oddziału Bractwa, podczas którego ks. Stanisław Czerwiński – kustosz Sanktuarium Pielgrzymkowego św. Jakuba w Jakubowie wręczył nowym członkom Akt Pasowania. Pierwszym Prezesem Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych wybrano ks. Ryszarda Honkisza.
Celem Bractwa św. Jakuba jest rozszerzanie kultu i nabożeństwa do św. Jakuba, wspieranie idei pielgrzymowania Drogą św. Jakuba, pomoc w projektowaniu i oznakowaniu Drogi św. Jakuba w Małopolsce oraz w innych częściach kraju, także opieka nad pątnikami pielgrzymującymi Szlakiem Jakubowym. Do Bractwa może należeć każda osoba przynależąca do Kościoła katolickiego, która ukończyła 12 lat. Przyjęcia do Bractwa dokonujeopiekun Bractwa zgodnie z ustalonym ceremoniałem (specjalna modlitwa, przyrzeczenie, błogosławieństwo, wpisanie do księgi Bractwa). Do obowiązków członków Bractwa należy m.in.: codzienna modlitwa (3x „Chwała Ojcu ...”; odmówienie wezwania: „św. Jakubie Apostole módl się za nami”);udział w nabożeństwie ku czci św. Jakuba odprawianego w kościele lub kaplicy 25 dnia każdego miesiąca lub w najbliższą niedzielę;odprawianie nowenny przed liturgicznym wspomnieniem św. Jakuba (25 lipca);częste przystępowanie do sakramentu pokuty i Eucharystii; uczestniczenie w spotkaniach Bractwa oraz świadczenia wzajemnej pomocy duchowej innym członkom Bractwa.
Do wielu sukcesów Bractwa św. Jakuba zaliczyć można bez wątpienia m.in:

 • oznakowanie Małopolskiej Drogi św. Jakuba z Sandomierza przez Kraków do Szczyrku;
 • zorganizowanie wizyty metropolity Santiago de Compostela, Ks. Arcybiskupa Juliana Barrio Barrio w naszym kraju (30 kwietnia do 3 maja 2010 roku);
 • organizację tzw. „Dni Polskich w Santiago de Compostela i na Monte de Gozo” (1–3 lipca 2010 r.)– w trakcie, których dokonano Aktu zawierzenia św. Jakubowi pielgrzymów z Polski w katedrze w Santiago de Compostela;
 • organizację Światowego Spotkania Bractw i Stowarzyszeń św. Jakuba (5–8 września 2013 r.);
 • budowę kaplicy pw. św. Jakuba w Sanktuarium św. Jana Pawła II na Białych Morzach;
 • organizację w roku 2014 Pielgrzymki Dziękczynnej za pontyfikat i kanonizację bł. Jana Pawła II „9664 km za 9664 dni pontyfikatu bł. Jana Pawła”,
 • organizację w roku 2016 (wspólnie z innymi Bractwami św. Jakuba w Polsce) Pielgrzymki Gwiaździstej „1050 km Drogą św. Jakuba na 1050-lecie Chrztu Polski”, jako przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży »KRAKÓW 2016«;
 • organizację w latach 2012–2019 ośmiu edycji „Niedzielnego pielgrzymowania Drogą św. Jakuba” na wielu odcinkach Camino de Santiago w Polsce oraz na Lwowskiej Drodze św. Jakuba, w których udział wzięło w sumie ponad 2 400 osób;
 • organizację dziesięciu Międzynarodowych Konferencji Naukowych, których celem jest prezentacja wyników badań związanych z rozwojem kultu św. Jakuba oraz Drogi św. Jakuba.Należy podkreślić, że rezultatem wszystkich konferencji naukowych jest publikacja XI tomów pokonferencyjnych (zawierają one 184 artykuły naukowe i 11 komunikatów opracowanych przez w sumie 105 autorów reprezentujących krajowe i zagraniczne ośrodki naukowe oraz bractwa i stowarzyszenia Jakubowe w Polsce i zagranicą).
 • organizację siedmiu edycji Małopolskiego Biegu Drogą św. Jakuba,
 • organizację czterech edycji Noworocznej Pielgrzymki Małopolską Drogą św. Jakuba – „Pochodu Trzech Króli” do Sanktuarium Diecezjalnego św. Jakuba w Więcławicach Starych w Uroczystość Objawienia Pańskiego w latach 2015–2018,
 • organizację sześciu edycji Nocnej Drogi Krzyżowej szlakiem Małopolskiej Drogi św. Jakuba w I piątek Wielkiego Postu w latach 2015–2020.
 • opracowanie wystawy fotograficznej pt. „Droga św. Jakuba – najpiękniejsza droga świata”, która była wystawiana w wielu placówkach oświatowo-kulturalnych, ośrodkach naukowych oraz w szkołach i parafiach p.w. św. Jakuba w Polsce.
 • członkowie Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych wygłosili ponad 100 referatów nt. Drogi św. Jakuba podczas sympozjów i konferencji naukowych; prowadzili prelekcje w wielu parafiach p.w. św. Jakuba w Polsce oraz ośrodkach oświatowo-kulturalnych za granicą (Czechy, Hiszpania, Holandia, Litwa, Słowacja, Ukraina). Udzielili także wiele wywiadów w telewizji, radiu oraz w prasie.


Zasługi Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych w rozwoju kultu św. Jakuba zostały zauważone w kolebce światowego kultu św. Jakuba – Santiago de Compostela. Zarząd Ogólnoświatowego Arcybractwa św. Jakuba (Archicofradía Universal del Apóstol Santiago) dokonał agregacji – tj. włączenia naszego Bractwa, jako jedynego polskiego przedstawiciela do Arcybractwa w Santiago de Composteli. Uroczystość agregacji przez przedstawicieli Kapituły Archicofradía Universal del Apóstol Santiago odbyła się w trakcie Mszy św. odprawionej przez Ks. Biskupa Grzegorza Rysia w dniu 5 września 2013 r. w Sanktuarium Diecezjalnym św. Jakuba w Więcławicach Starych.
Członkami honorowymi Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych są: ks. Kardynał Stanisław Dziwisz, ks. Arcybiskup Julián Barrio Barrio, ks. Arcybiskup Stanisław Nowak, ks. Biskup Kazimierz Górny, Ks. Biskup Jan Zając oraz o. Roman Wcisło MS.
Dane na podstawie informacji otrzymanej od p. Franciszka Mroza