Łukasz Skarżyński

Z WikiCamino
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Kapłan diecezji toruńskiej, doktor teologii.

Urodził się 4 stycznia 1983 roku w Toruniu. Edukację rozpoczął w 1989 roku w Szkole Podstawowej nr 23 w Toruniu. W 2002 roku ukończył II Liceum Ogólnokształcące i wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu. Pochodzi z par. Matki Bożej Królowej Polski w Toruniu, wychował się na toruńskim Rubinkowie.

Święcenia kapłańskie przyjął 21 czerwca 2008 roku w toruńskiej Katedrze z rąk ks. bpa Andrzeja Suskiego. W latach 2008 – 2012 pracował jako wikariusz i katecheta w parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brodnicy, a następnie w latach 2012 – 2015 w parafii Matki Bożej Zwycięskiej w Toruniu. W latach 2015 – 2016 prowadził Bursę Akademicką w Przysieku i współorganizował Światowe Dni Młodzieży w Krakowie.

W latach 2009 – 2012 odbył studia podyplomowe z teologii na Wydziale Teologicznym UMK. Jest członkiem Bractwa św. Jakuba w Toruniu i uczestnikiem Parlamentu Jakubowego, uczestniczył w jego założycielskim spotkaniu we Wrocławiu, i brał udział w kolejnych sesjach Parlamentu w Krakowie i Toruniu. Brał aktywny udział w badaniach nad fenomenem Szlaku św. Jakuba: wygłosił kilka referatów nt duszpasterstwa na Camino de Santiago w czasie ogólnopolskich konferencji m.in. w Krakowie, Szafarni, Toruniu, opublikował kilka artykułów i rozdziałów w pracach zbiorowych, m.in. w serii Camino Polaco. W 2021 roku opracował Vademecum Duszpasterskie wydane w wydawnictwie Bernardinum dla posługujących na Szlaku św. Jakuba, zawierające materiały duszpasterskie dla organizatorów pielgrzymek Drogami św. Jakuba. W ramach przygotowania doktoratu odbył staż naukowy w Uniwersytecie Nawarry pod kierunkiem prof. Jesusa Tanco, wykorzystany na zbadanie projektów duszpasterskich hiszpańskich diecezji na Camino de Santiago (zwł. w diecezji Logrono i Pamplona). W 2023 roku obronił przygotowaną pod kierownictwem ks. prof. Piotra Roszaka pracę doktorską na temat Analiza antropologiczno-pastoralna fenomenu pielgrzymowania do Santiago de Compostela w latach 1982 - 2022.

W latach 2013 – 2017 był kierownikiem Pieszej Pielgrzymki Diecezji Toruńskiej na Jasną Górę, a także w latach 2016 – 2019 spowiednikiem kleryków WSD w Toruniu. Jest katechetą w Kolegium Jagiellońskim w Toruniu. W dniu 9 listopada 2016 roku został proboszczem nowopowstałej parafii Św. Andrzeja Apostoła w Toruniu, gdzie pełni posługę do dzisiaj.