V Konferencja Kraków - Więcławice 2012

Z WikiCamino
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „»Akt Europejski« bł. Jana Pawła II a renesans Drogi św. Jakuba” Konferencja odbyła się w Krakowie i Więcławicach Starych w dniach 8 i 9 września 2012 r. Organizatorami byli:

 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu
 • Starostwo Powiatowe w Krakowie
 • Bractwo św. Jakuba Apostoła w Więcławicach Starych.

W skład Komitetu Honorowego weszli:

 • ks. kard. Stanisław Dziwisz, Metropolita Krakowski
 • ks. abp Julián Barrio Barrio, Metropolita Santiago de Compostela
 • ks. bp Edward Janiak, Członek Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących
 • ks. dr hab. Władysław Zuziak, prof. UP JP II, Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
 • prof. dr hab. Michał Śliwa, Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • prof. dr hab. Stanisław Andrzej Hodorowicz, Rektor Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu

Komitet Naukowy konferencji tworzyli:

 • J. Eks. ks. bp Grzegorz Ryś
 • prof. dr hab. Antoni Jackowski - Przewodniczący Komitetu Naukowego, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
 • prof. dr hab. Roman Malarz, Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Oświatą Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski, Prorektor ds. ogólnych i studenckich oraz polityki kadrowej i finansowej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
 • prof. dr hab. Andrzej Wyrwa, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Stanisław Adamczyk, Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
 • dr Cezary Jastrzębski, Instytut Geografii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Alfred Krogmann, Univerzita Konštantína Filozofa w Nitrze
 • dr hab. Wojciech Mruk, Instytut Historii UJ
 • dr Franciszek Mróz, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, Bractwo św. Jakuba Apostoła w Więcławicach Starych
 • dr Izabela Sołjan, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.

Komitet Organizacyjny konferencji:

 • ks. Ryszard Honkisz - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Proboszcz Parafii św. Jakuba Ap. w Więcławicach Starych
 • dr Małgorzata Kozłowska, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
 • mgr Bogna Matuszewska-Sulima, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
 • dr Franciszek Mróz, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, Bractwo św. Jakuba Apostoła w Więcławicach Starych
 • mgr Łukasz Mróz - Sekretarz Komitetu Organizacyjnego, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
 • dr Renata Rettinger, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Sesje naukowe Konferencji miały miejsce w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie–Łagiewnikach, ul. S. Faustyny Kowalskiej 3. Uczestników i zaproszonych gości pomieściła tamtejsza aula bł. Jana Pawła II.
W sobotę, 8 września o godzinie 9.00 nastąpiło uroczyste otwarcie konferencji i przemówienia zaproszonych gości, po czym materiały konferencyjne prezentowali:

 • dr Stanisław J. Adamczyk (Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach): „Akt Europejski” i inne dokumenty papieża Jana Pawła II jako wyraz chrześcijańskiego uniwersalizmu w jego nauczaniu
 • lic. Bartłomiej Sury (Uniwersytet Jagielloński) Droga św. Jakuba jako odpowiedź na kryzys duchowy w Europie
 • dr Franciszek Mróz (Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu), mgr Łukasz Mróz (Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ): Renesans Drogi św. Jakuba w Europie na przykładzie wybranych państw: Czech, Niemiec, Polski i Włoch
 • o. Piotr Mróz OFM (Papieski Uniwersytet Gregoriański w Rzymie): Camino de Santiago – nowe wyzwania i inicjatywy.

Po przerwie na kawę wystąpili:

 • Magdalena Kuster (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu) i dr Barbara Maćkiewicz (Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu): Ruch pielgrzymkowy do Santiago de Compostela w opinii mieszkańców
 • dr hab. Wojciech Mruk (Instytut Historii UJ): „Libellus miraculorum sancti Jacobi Apostoli” Wincentego z Beauvais, czyli o średniowiecznym sposobie propagowania pielgrzymowania do Composteli
 • dr hab. Waldemar Rozynkowski, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Św. Jakub Apostoł – patron kościołów w diecezji toruńskiej
 • mgr Barbara Karpała (Schola Cantorum Cracoviensis w Krakowie): Polskie hymny i pieśni do św. Jakuba
 • lic. Waldemar Hass (Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie, Bractwo św. Jakuba Apostoła w Jakubowie): Wokół problematyki ikonografii św. Jakuba Starszego Apostoła w Sanktuarium Pielgrzymkowym w Jakubowie
 • dr Marek Okoń: Via Baltica (od Szczecina/Świnoujścia do Lubeki

Po kolejnej przerwie wystąpienia prezentowali:

 • ks. Piotr Burczyk: Nyska Droga św. Jakuba
 • Alicja Słyszewska (Diecezjalne Centrum Informacji Turystycznej w Pelplinie): Organizacja i promocja Pomorskiej Drogi św. Jakuba w województwie pomorskim i diecezji pelplińskiej
 • Jarosław Supera (Stowarzyszenie „Kapitał – Praca – Rozwój” w Siedlcach): Droga św. Jakuba Północno-Wschodniego Mazowsza i jej znaczenie dla rozwoju obszarów wiejskich
 • dr Jerzy Grzegorz Kazimierczak (Bractwo św. Jakuba Apostoła w Więcławicach Starych): Odrodzenie Drogi św. Jakuba w Czechach z perspektywy pielgrzyma w roku 2012

Nastąpiły komunikaty, generalna dyskusja, podsumowanie obrad i zakończenie konferencji. Po przerwie obiadowej, nawiedzeniu sanktuarium bł. Jana Pawła II i modlitwie przy relikwiach Błogosławionego uczestnicy konferencji przejechali do Więcławic Starych, gdzie w tamtejszym kościele o godz. 18.30 została odprawiona Msza św. przy relikwiach św. Jakuba Apostoła i bł. Jana Pawła II. Program dnia uzupełniła wspólna kolacja i spotkanie towarzyskie.
Niedziela, 9 września 2012 byłą dniem Ogólnopolskiego Spotkania Pielgrzymów na Małopolskiej Drodze św. Jakuba. Po wspólnym śniadaniu zgromadzeni przejechali do Polanowic, skąd dokonali przejścia odcinka Drogi Jakubowej do Więcławic Starych (ok. 10 km). O godzinie 12.15 uczestniczyli w celebracji Jubileuszowej Mszy św. w V rocznicę przekazania relikwii św. Jakuba Apostoła. Całość wydarzenia zwieńczył udział we wspólnym obiedzie.
Plonem konferencji była publikacja książkowa krakowskiego Wydawnictwa Czuwajmy pt. „"Akt Europejski" bł. Jana Pawła II a renesans Drogi św. Jakuba” (red. Antoni Jackowski, Franciszek Mróz, Kraków 2012, ISBN 978-83-62862-21-4).


POWRÓT do głównej strony zbierającej badania naukowe nad fenomenem camino.