Peregrinationes. Pielgrzymki w kulturze dawnej Europy

Z WikiCamino
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Zbiór tekstów będący plonem sesji naukowej "Pielgrzymki w średniowiecznej Europie", odbytej w październiku 1993 roku w Spale.
Zawartość:

 • Witkowska A., Peregrinatio religiosa w średniowiecznej Europie, s. 9
 • Wipszycka E., Pielgrzymki starożytne: problem definicji i cezur, s. 17
 • Domański J., Antropologiczna refleksja nad relikwiami, s. 29
 • Strzelczyk J., Społeczne aspekty iroszkockiej peregrinatio, s. 39
 • Słupecki L. P., Pielgrzymka Hermana, towarzysza św. Ottona do posągu Trzygłowa. Komunikat, s. 51
 • Bylina S., Peregrintiones stultorum. Wokół kultu "fałszywych proroków" w Europie Środkowej w XIV-XV w., s. 55
 • Bracha K., "De ymaginibus sanctorum, quibus utitur ecclesia et cruce" w traktacie "De superstitionibus (1444/1445) Jana z Wünschelburga, s. 64
 • Michałowska T., Topika pielgrzyma i pielgrzymki w literaturze polskiego średniowiecza, s. 72
 • Starowieyski M., Pielgrzymka Egerii, s. 89
 • Iwaszkiewicz P., Wczesnochrześcijańskie i późnoantyczne opisy podróży do Ziemi Świętej (przed wyprawami krzyżowymi). Komunikat, s. 98
 • Mruk W., Obraz podróży do Konstantynopola i Jerozolimy w relacjach pielgrzymów ruskich (XII-XV w.), s. 102
 • Klimecka G., Opis pielgrzymki ihumena Daniela z Ziemi Ruskiej do Jerozolimy. Komunikat, s. 110
 • Rott D., Opis Ziemi Świętej Anzelma Polaka, Komunikat, s. 114
 • Iwańczak W., Udział Czechów w krucjatach do Ziemi Świętej, s. 118
 • Quirini-Popławska D., Wenecja jako etap w podróży do Ziemi Świętej (XIII-XV w.), s. 126
 • Zaremska H., Pielgrzymka jako kara za zabójstwo: Europa Środkowa XIII-XV w., s. 147
 • Kowalczyk E., Pielgrzymki pokutne we wczesnym średniowieczu: Bolesław Krzywousty i Piotr Włostowic. Komunikat, s. 157
 • Wiesiołowski J., Pielgrzymowanie Polaków do Rzymu na przełomie XV i XVI w. (1478-1526)l. Komunikat, s. 160
 • Wilska M., Pielgrzymim szlakiem z Mazowsza do Composteli. Komunikat, s. 165.
 • Michałowski R., Translacja Pięciu Braci Polskich do Gniezna. Przyczynek do dziejów relikwii w Polsce wczesnośredniowiecznej, s. 173
 • Borkowska U., Polskie pielgrzymki Jagiellonów, s. 185
 • Witkowska A., Pątnicze ośrodki maryjne na ziemiach Rzeczypospolitej w XVII w. Komunikat, s. 204
 • Zakrzewski A., Pielgrzymka i folklor pątniczy w świetle siedemnastowiecznych "przewodników" do Jasnej Góry Częstochowskiej, s. 210
 • Chynczewska-Hennel T., Pielgrzymki nuncjuszy do Częstochowy(XVI-XVII w.), Komunikat, s. 221
 • Manikowska H., Ruch pielgrzymkowy na Śląsku w późnym średniowieczu - problemy badawcze, s. 225
 • Zielińska-Melkowska K., Średniowieczne miejsca pielgrzymkowe w ziemiach chełmińskiej, lubawskiej i michałowskiej, s. 242
 • Hrdina J., Ośrodki pielgrzymkowe w średniowiecznych Czechach. Problematyka i realia, s. 252
 • Gąssowska M., Pielgrzymki do grobu św. Eryka w Uppsali w świetle zbiorów Miracula, s. 261
 • Stępniewska-Holzer B., Lokalni święci - pielgrzymki do żywych i martwych w średniowieczu Afryki Północnej i Sudanu Zachodniego. Komunikat, s. 271
 • Derwich M., Łysogórski ośrodek pielgrzymkowy w Polsce średniowiecznej i nowożytnej. Zarys problematyki, s. 277
 • Wojciechowski L., Sanktuarium Krzyża Świętego w Lublinie. Problem genezy, s. 288
 • Maciszewska M., Skępe. Początki klasztoru bernardyńskiego i ośrodka kultu maryjnego, s. 297
 • Wiewióra M., Zespół klasztorny w Trzemesznie: badania w latach 1987-1993. Komunikat, s. 307
 • Starnawska M., Kościoły zakonów krzyżowych na Śląsku jako ośrodki odpustowe. Komunikat, s. 313
 • Kuczyński S. K., Znaki pielgrzymie. Komunikat, s. 321
 • Dunin-Wąsowicz T., Średniowieczne znaki pielgrzymie w Polsce. Komunikat, s. 328
 • Żurek A., Materialne ślady pielgrzymek Ślązaków w średniowieczu. Komunikat, s. 332