Franciszek Mróz

Z WikiCamino
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Dr Franciszek Mróz, urodzony w 1975 r. w Przeworsku, geograf społeczno-ekonomiczny, pracownik naukowo-dydaktyczny (adiunkt) w Zakładzie Turystyki i Badań Regionalnych Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Franciszek Mróz, polski geograf i pielgrzym

Tytuł doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii, otrzymał w 2006 r. na podstawie rozprawy doktorskiej nt. Geneza i typologia sanktuariów Pańskich w Polsce, przygotowanej pod kierunkiem Prof. dr hab. Antoniego Jackowskiego w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. W 1999 r. ukończył w Częstochowie Studium Podyplomowe "Pielgrzymki. Turystyka religijna".
Konsultor w Radzie ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek Konferencji Episkopatu Polski. Członek Archicofradía Universal del Apóstol Santiago. Instruktor Krajoznawstwa Polski. Prezes (w latach 2012–2014), a obecnie zastępca prezesa Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych. Członek Zespołu konsultacyjnego ds. przygotowania Planu działań na rzecz rozwoju turystyki religijnej w Krakowie do roku 2020 powołanego przez Prezydenta Miasta Krakowa.
Obecnie jego zainteresowania badawcze koncentrują się m.in. wokół zagadnień związanych z pielgrzymowaniem, turystyką religijną i turystyką kulturową w Polsce, genezą i funkcjonowaniem ośrodków pielgrzymkowych w Europie, a także europejskimi szlakami kulturowymi ze szczególnym uwzględnieniem Camino de Santiago – Drogi św. Jakuba. Jest autorem ponad 100 publikacji naukowych, 1 monografii, ponad 60 publikacji popularno-naukowych, redaktorem 13 prac zbiorowych, współautorem 1 monografii oraz 1 przewodnika z tego zakresu.
Od 2008 roku jest współorganizatorem corocznych międzynarodowych konferencji naukowych poświęconych problematyce historii i funkcjonowania Drogi św. Jakuba w Europie.
Organizator i aktywny uczestnik obrad Parlamentu Jakubowego (od I do V sesji).
Jest szczęśliwym mężem i ojcem trójki wspaniałych dzieci: Piotra (18 lat), Michała (16 lat) i Anny (11 lat). Interesuje się krajoznawstwem, fotografią i sportem.
Na Camino:

  • Camino Frances - 2006
  • Camino Portuges - 2007
  • Camino Portuges - 2010
  • Camino Ingles - 2012
  • Camino Primitivo - 2013
  • Koordynator i "przewodnik" VII edycji "Niedzielnego Pielgrzymowania Drogą św. Jakuba"
  • Koordynator i "przewodnik" pielgrzymki do grobu św. Jakuba z Sandomierza do Seelisberg (Szwajcaria) 2013-2018; kontynuacja w 2019 r.: Seelisberg - Genewa