Dariusz Kotecki

Z WikiCamino
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

ks. prof. dr hab. kan. Dariusz Maciej Kotecki, ur. w 1966 roku w Iławie, kapłan diecezji toruńskiej, teolog-biblista.

ks. prof. Dariusz Kotecki


Święcenia kapłańskie przyjął 6 czerwca 1992 w Pelplinie, w tym samym roku uzyskał magisterium na warszawskiej ATK. W latach 1992-1996 studiował biblistykę na Wydziale Biblijnym Papieskiego Instytutu Biblijnego w Rzymie, gdzie uzyskał licencjat nauk biblijnych. W latach 1996-1999 kontynuował studia na Wydziale Teologicznym Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie, które zwieńczył uzyskaniem stopienia naukowego doktora nauk teologicznych, specjalność: biblistyka, na podstawie rozprawy pt. Con Gesù nella barca. Contributo allo studio del discepolato nel Vangelo di Marco (promotor: o. prof. Klemens Stock SJ).
W 2007 na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. Duch Święty w zgromadzeniu liturgicznym w świetle Apokalipsy Św. Jana.
19 grudnia 2014 prezydent RP nadał mu tytuł naukowy profesora nauk teologicznych.
Zainteresowania badawcze: Ewangelie synoptyczne (przede wszystkim Ewangelia wg św. Marka), Pisma Janowe (zwłaszcza Apokalipsa św. Jana), chrystologia i pneumatologia biblijna, proforystyka pastoralna. W latach 2012-2020 był dziekanem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Uczestnik grantu jakubowego NCN.
Administrator w Parafii pw. Świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Świeciu nad Osą, asystent kościelny Drogi Neokatechumenalnej w diecezji toruńskiej.