WikiCamino jest witryną na początkowym etapie rozwoju, ale o dużym potencjale. Chętnych do współpracy w jej tworzeniu zapraszamy do kontaktu pod adresem: jaburza@poczta.onet.pl. Buen camino!

XI Konferencja Kraków - Więcławice 2018

Z WikiCamino
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Duchowość i przestrzeń w kontekście Camino de Santiago" odbyła się w Krakowie i Więcławicach Starych w dniu 20 października 2018 r. Jej organizatorami były:

 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Polskie Towarzystwo Geograficzne — Komisja Geografii Religii
 • Urząd Gminy w Michałowicach Bractwo
 • Sanktuarium św. Jakuba Apostoła w Więcławicach Starych

Godność członków Komitetu Honorowego konferencji przyjęli:

 • ks. Abp Marek Jędraszewski, Metropolita Krakowski
 • ks. Abp Julián Barrio Barrio, Metropolita Santiago de Compostela
 • ks. Bp Krzysztof Zadarko, Przewodniczący Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek Konferencji Episkopatu Polski
 • JE Francisco Javier Sanabria Valderrama, Ambasador Królestwa Hiszpanii w Polsce
 • prof. dr hab. Kazimierz Karolczak, Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak, Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
 • Jacek Krupa, Marszałek Województwa Małopolskiego
 • prof. dr hab. Antoni Jackowski, Profesor Honorowy Uniwersytetu Jagiellońskiego, Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Geograficznego
 • Bogusław Kośmider, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
 • Antoni Rumian, Wójt Gminy Michałowice.

Komitet Naukowy konferencji utworzyli:

 • ks. Abp prof. dr hab. Grzegorz Ryś, Przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji Konferencji Episkopatu Polski
 • ks. dr hab. Piotr Roszak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu = Przewodniczący Komitetu Naukowego
 • prof. dr hab. Enrique Alarcon, Universidad de Navarra w Pampelunie
 • dr hab. Elżbieta Bilska-Wodecka, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
 • ks. prof. John Berry, University of Malta
 • prof. Jose Chillon, Universidad de Valladolid
 • dr hab. Alfred Krogmann, Univerzita Konśtantina Filozofa w Nitrze
 • prof. dr hab. Reinhard Kulessa, Uniwersytet Jagielloński
 • dr hab. Wojciech Mruk, Instytut Historii UJ
 • prof. dr hab. Enrique Martinez, Universitat Abat Oliba CEU w Barcelonie
 • ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • prof. dr hab. Antón M. Pazos, Consejo Superior de Investigaciones Cientlficas, Santiago de Compostela
 • prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Izabela Sołjan, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
 • ks. prof. dr hab. Józef Stala, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • dr hab. Mariusz Szubert, prof. UP, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
 • prof. Jesus Tanco Lerga, Universidad de Navarra
 • prof. dr hab. Andrzej Wyrwa, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Skład Komitetu Organizacyjnego:

 • ks. kan. Ryszard - Honkisz Kierownictwo Komitetu Organizacyjnego, Kustosz Sanktuarium Diecezjalnego św. Jakuba w Więcławicach
 • dr Anna Delekta, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
 • dr Renata Rettinger, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
 • mgr Bogna Matuszewska-Sulima, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
 • dr Franciszek Mróz - Kierownictwo Komitetu Organizacyjnego, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Bractwo św. Jakuba w Więcławicach Starych
 • dr Łukasz Mróz, Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku, Bractwo św. Jakuba przy Sanktuarium Grobu Bożego w Przeworsku
 • Józef Talik, Urząd Gminy w Michałowicach, Bractwo św. Jakuba w Więcławicach Starych
 • dr Kamila Ziółkowska-Weiss - Sekretarz Komitetu Organizacyjnego, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.


KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI


ORGANIZATORZY KONFERENCJI RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI 20 października (sobota) 2018 r. 8.00-9.00 — rejestracja uczestników konferencji (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, ul. Bernardyńska 3) 9.00-9.15 — uroczyste otwarcie konferencji 9.15-11.00 — sesja referatowa I (Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru przez Komitet Naukowy zgłoszonych referatów oraz formy ich prezentacji) 11.00-11.30 — przerwa na kawę 11.30-13.00 — sesja referatowa II 13.00-13.15 — przerwa na kawę 13.15-14.30 — sesja panelowa „Parafie p.w. św. Jakuba w Polsce: dziedzictwo i wyzwania duszpasterskie" generalna dyskusja, podsumowanie obrad i zakończenie konferencji 14.30-15.00 — przerwa obiadowa 15:00-16:00 — przejazd uczestników konferencji do Sanktuarium Diecezjalnego św. Jakuba w Więcławicach Starych 16:30 —Jubileuszowa Msza św. w X rocznicę otwarcia Małopolskiej Drogi św. Jakuba w Sanktuarium Diecezjalnym św. Jakuba w Więcławicach Starych 18:00 — uroczysta kolacja 21 października (niedziela) 2018 r. Międzynarodowe Spotkanie Pielgrzymów na Małopolskiej Drodze św. Jakuba w 10. rocznicę otwarcia szlaku 7.50 — Msza św. w sanktuarium św. Jakuba w Więcławicach Starych 9.00-14.00 — pielgrzymowanie Małopolską Drogą św. Jakuba z sanktuarium św. Jakuba w Więcławicach Starych pod „Okno Papieskie" w Krakowie, a następnie przejazd do sanktuarium św. Jana Pawła II 15.00 —Zakończenie spotkania i Niedzielnego Pielgrzymowania Drogą św. Jakuba Via Regia »z Maryją i św. Jakubem na drodze wiary i przemiany« (Lwów — Kraków) w kaplicy św. Jakuba w sanktuarium św. Jana Pawła II w KrakowieSPRAWY ORGANIZACYJNE Termin przyjmowania zgłoszeń upływa: 1 października 2018 r. Szczegółowy program zostanie podany na stronie internetowej konferencji 3 października 2018 r. Język konferencji: angielski, hiszpański i polski Koszt uczestnictwa w konferencji: 50 zł (materiały konferencyjne, obiad, przejazd autokarem na trasie Kraków — Więcławice Stare — Kraków). Koszt publikacji pokonferencyjnej: 20 zł. Uwaga! Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom konferencji noclegów. Członkowie Bractwa św. Jakuba w Więcławicach służą pomocą w organizowaniu noclegów. Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji (na załączonym formularzu, dostępnym również na stronie internetowej konferencji: www.caminogalicja.p1) prosimy przestać do dnia 1 października 2018 r.: — pocztą elektroniczną na adres: konferencja@swjakub.pl — lub na adres pocztowy: Sekretariat Międzynarodowej Konferencji Naukowej Parafia św. Jakuba w Więcławicach Starych Więcławice Stare, ul. św. Jakuba 107, 32-091 Michałowice Opłatę konferencyjną należy wnieść przelewem do dnia 1 października 2018 r. na konto: Bractwo św. Jakuba w Więcławicach Starych Więcławice Stare, ul. św. Jakuba 107, 32-091 Michałowice Konto: BSR Kraków 0/Michałowice 53 8589 0006 0180 0550 5627 0003 Z dopiskiem: „Konferencja — Kult św. Jakuba" Uwaga! Faktury będą wystawiane tylko na instytucje lub osoby, które dokonały wpłaty. Osoby, które chcą otrzymać fakturę VAT prosimy o przesłanie dokładnych danych do faktury przed rozpoczęciem konferencji. KONTAKT Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres e-mail: konferencja@swjakub.pl Do Państwa dyspozycji są także telefony organizatorów: ks. kan. Ryszard Honkisz (Komitet Organizacyjny Konferencji) — tel. 12 388 50 57; tel. kom. 601 420 038 dr Franciszek Mróz (Komitet Organizacyjny Konferencji) — tel. kom. 664 329 302 Informacje dotyczące konferencji są zamieszczone także na stronie internetowej: www.caminogalicja.pl

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Polskie Towarzystwo Geograficzne — Komisja Geografii Religii Urząd Gminy w Michałowicach Bractwo i Sanktuarium św. Jakuba Apostoła w Więcławicach Starych mają zaszczyt zaprosić na:

Miejsce obrad: Aula Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, ul. Bernardyńska 3 

Komunikat II EMBAJADA ł DE ESPAIU MAŁOPOLSKA