XIV Konferencja Głogów 2023

Z WikiCamino
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

XIV Konferencja Naukowa
Sanktuaria na drodze św. Jakuba. Podsumowanie Roku Świętego Compostelańskiego 2021-22

Głogów, 22 kwietnia 2023 r.
Miejsce obrad: Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Głogowie
ul. Brama Brzostowska 1

Organizatorzy konferencji:

 • Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie
 • Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Kolejna z cyklu konferencji poświęconych zjawisku pielgrzymowania szlakami Camino de Santiago będzie okazją do poszerzonej refleksji nad owocami i dokonaniami zakończonego niedawno Roku Jakubowego, a zarazem próbą syntetycznego spojrzenia na aktualny stan jakubowego pielgrzymowania w naszym kraju, jak również potencjalne kierunki jego ewolucji. Tradycją naszych spotkań jest otwartość na podejmowanie szerokiego spektrum aspektów fenomenu jakubowego, a w tym roku potencjalnym uczestnikom proponujemy rozważenie podjęcia tematyki funkcjonowania sanktuariów św. Jakuba w Polsce, działania kościołów stacyjnych roku jubileuszowego, duchowości jakubowego pielgrzymowania czy też analizę zmian, jakimi w odniesieniu do pielgrzymowania skutkowała pandemia Covid-19.

Liczymy na obecność zarówno badaczy ruchu jakubowego, osób zaangażowanych w organizację pielgrzymowania, jak i szerokiego grona jakubowych pielgrzymów. W przeddzień konferencji (piątek 21 kwietnia, godziny popołudniowe) zainteresowane osoby zapraszamy na program specjalny, którego harmonogram w najbliższym czasie zostanie sprecyzowany i opublikowany. Część wydarzeń będzie miała miejsce w położonym 10 km od Głogowa sanktuarium Świętego Jakuba w Jakubowie.

Szczegóły organizacyjne będą na bieżąco publikowane w internetowej witrynie WikiCamino pod adresem camino.umk.pl. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z ks. D. Doburzyńskim (koordynującym prace sekretariatu konferencji) pod nr tel. 507 025 870.

ks. prof. dr hab. Piotr Roszak
przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji

dr Franciszek Mróz, dr Waldemar Hass, ks. dr Dariusz Doburzyński
członkowie Komitetu Organizacyjnego


Szkic sugerowanego programu:


godz. 8.30 - rejestracja uczestników
godz. 9.00 - oficjalne rozpoczęcie, wystąpienia gości
godz 9.20 Sesja I: zagadnienia ogólne

 • Bednarek Tomasz, Między interpretacją alegoryczną a dosłowną – rozumienie postaci świętego Jakuba Większego w dziełach pisarzy wczesnochrześcijańskich
 • Stefaniak Łukasz, O istocie pielgrzymowania ad loca sancta na przykładzie Dróg Świętego Jakuba w Polsce centralnej i wschodniej
 • Ferdek Bogdan, Camino jako laboratorium wiary
 • Karaś Henryk, Dolnośląska Droga św. Jakuba - początek drogi w Polsce
 • Doburzyński Dariusz, Dwadzieścia lat polskich drukowanych relacji z Camino. Próba podsumowania


11.00 przerwa kawowa
11.20 Sesja II: Camino w dobie pandemii

 • Lipiński Dariusz, Wpływ pandemii COVID-19 na wędrowanie Szlakiem Świętego Jakuba. Co się zmieniło?
 • Bielecki Roman, Koniec Camino, jakie znamy?
 • Plichta Paweł, Polacy na Camino de Santiago w Roku Compostelańskim 2021-2022 – perspektywa porównawcza
 • Roszak Piotr, Od turysty do pielgrzyma: wyzwania duszpasterskie po pandemii


12.30 przerwa na posiłek
13.00 sesja III: tematyka sanktuariów jakubowych

 • Mróz Franciszek, Sanktuaria św. Jakuba w przestrzeni pielgrzymowania Polski
 • Pisarczyk Grzegorz, Święta Droga
 • Gazda Marcin, Rok Święty Compostelański w Sanktuarium św. Jakuba w Brzesku przy drodze Via Regia
 • Dokurno Magdalena, Wschowski odcinek Drogi św. Jakuba – dobra praktyka nie tylko na czas pandemii
 • Hass Waldemar, Ze św. Mikołajem do św. Jakuba” – nowy, jubileuszowy odcinek Drogi św. Jakuba w Głogowie


Podsumowanie, dyskusja, zakończenie.

Potencjalne miejsca noclegowe do wykorzystania przez uczestników:
Qubus Hotel Głogów
Tel. +48 76 833 6 100
glogow@qubushotel.com
Rondo Konstytucji 3-go Maja 1, 67-200 Głogów

Hotel Serby
Hotel 2-gwiazdkowy
Tel. 666 520 520
Główna 2, 67-200 Serby

Gems Hostel
Tel. 884 999 059
Słodowa 2b, 67-200 Głogów

Sanktuarium Matki Bożej Jutrzenki Nadziei (ok. 20 km od Głogowa)
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela
Grodowiec 24
59-150 Grębocice
tel. stac. – (76) 831 51 64
tel. kom. – 698 915 940
tel. kom. Ks. Proboszcza – 883 333 249
e-mail: grodowiec@diecezjazg.pl