WikiCamino jest witryną na początkowym etapie rozwoju, ale o dużym potencjale. Chętnych do współpracy w jej tworzeniu zapraszamy do kontaktu pod adresem: jaburza@poczta.onet.pl. Buen camino!

Rozdziały w publikacjach naukowych

Z WikiCamino
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Rozdziały traktujące o św. Jakubie, Camino de Santiago i pielgrzymowaniu, opublikowane w zbiorach tekstów naukowych. Nie wzięto pod uwagę tekstów, które zostały opublikowane w zbiorach tekstów konferencyjnych o tematyce jakubowej.
Tabela ma możliwość sortowania według dowolnego kryterium. Należy kliknąć czarny trójkącik z prawej strony wybranej kolumny.

autor tytuł w: redaktor rok strony
Brzegowy T. Pielgrzymka narodów do świątyni Pana Przemawiaj do nich moimi słowami. Księga pamiątkowa dedykowana Jego Magnificencji Księdzu Rektorowi Profesorowi Ryszardowi Rumiankowi w 35. rocznicę kapłaństwa i 60. rocznicę urodzin Godlewski Z. 2007 s. 71-86
Datko A. Sanktuaria i pielgrzymki. Pątnictwo w Polsce po 1945 Kościół i religijność Polaków 1945-1999 Zdaniewicz W., Zembrzuski T. 2000
Gałązka W. Duchowość pielgrzymowania "Tam wstępują pokolenia..." (Ps 122, 4). W poszukiwaniu duchowości pielgrzymowania do Ziemi Świętej Urbański S., Krawiecka E., Gałązka W. 2010 s. 39-50
Iwaszkiewicz-Wronikowska B. Loca sancta i loca sanctorum. Najstarsze sanktuaria chrześcijańskie Sympozja Kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa, T. V, Miejsca święte w epoce późnego antyku Iwaszkiewicz-Wronikowska B., Próchniak D. 2005 s. 199-215
Jackowski A. Pielgrzymki a turystyka religijna. Rozważania na czasie Turystyka religijna Kroplewski Z., Panasiuk A. 2010 s. 17-31
Januszkiewicz E. Pielgrzymka chrześcijan pod wodzą Chrystusa Verbo Domini servire. Opuscula Ioanni Cantio Pytel septuagenario dedicata F. Lenort, T. Siuda 2000 s. 135-147
Kowalik K. Protestantyzm wobec turystyki pielgrzymkowej. Próba wypracowania nowych przestrzeni i form wyrazu dla duchowości chrześcijańskiej Przestrzeń w turystyce : Znaczenie i wykorzystanie M. Durydiwka, K. Duda-Gromada 2015 s. 103-113
Langkammer H. Jezus jako pielgrzym i chrześcijańska droga pielgrzymowania Słowo nieskowane : Księga Jubileuszowa dla ks. Jana Kruciny A. Nowicki, J. Tyrawa 1998 s. 347-355
Liro J. Przegląd badań nad sanktuariami i ruchem pielgrzymkowym w kontekście przemian stref sakralnych Od autentyczności do komercji – o doświadczaniu w turystyce S. Tanaś, J. Mokras Grabowska 2014 s. 9-18
Łuczak M. Religijność zaangażowana jako enklawa w procesie sekularyzacji na przykładzie pielgrzymowania Górny Śląsk na przełomie wieków. Nadzieje i niepokoje, świadkowie wiary J. Górecki, H. Olszar 2002 s. 207-220
Łysiak W. Peregrinatio religiosa: fundament pielgrzymowania w średniowieczu Niematerialne dziedzictwo kulturowe : zakresy, identyfikacja, zagrożenia J. Adamowski, K. Smyk 2015 s. 170-178
Marciniak K. Sacrum czy profanum? Analiza ruchu pątniczego na podstawie pielgrzymek do wielkopolskich sanktuariów maryjnych Kultura i turystyka. Sacrum i profanum J. Latosińska, J. Mokras-Grabowska 2016 s. 39-54
Możejko B. Materiał źródłowy z Gdańska do dziejów późnośredniowiecznych pielgrzymek – rekonesans badawczy Pielgrzymi, pogrobowcy, prebendarze B. Śliwiński 2009 s. 107-130
Mraczek M. Przygotowanie do kapłaństwa i pielgrzymowanie Pielgrzymi, drogi, święte miejsca. Duszpasterstwo w kontekście podróży M. Hastetter, M. Ostrowski 2016 s. 127-131
Nikołajew J. Wędrowanie młodocianych więźniów szlakiem św. Jakuba według założeń programu „Nowa Droga" Prawne aspekty turystyki pielgrzymkowej A. Tunia 2014 s. 223-263
Ostrowski M. Duszpasterstwo osób w drodze Teologia pastoralna szczegółowa R. Kamiński 2002 s. 356-378
Ostrowski M. Przestrzeń pielgrzymowania jako kategoria teologiczna Geografia i sacrum T. 1 B. Domański, S. Skiba 2005 s. 265 - 273
Panasiuk A. Koncepcja produktu turystyki pielgrzymkowej Turystyka religijna Z. Kroplewski, A. Panasiuk 2010 s. 366-377
Pater J. Rola pielgrzymek w rozwoju religijności wiernych na Śląsku Milenium Kościoła na Śląsku. Materiały sympozjum zorganizowanego przez Katedrę Historii Kościoła i Patrologii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego w dniu 31 maja 2000 roku J. Kopiec 2000 s. 129-146
Perszon J. Antropologiczny i religijny wymiar pielgrzymowania Za miedzę, za morze, w zaświaty... Kulturowe wymiary podróżowania W. Olszewski, V. Wróblewska 2012 s. 61-84
Plichta P. O doświadczeniach inności w drodze do Santiago de Compostela Inny w podróży, t. 2. Narracje podróżnicze w XX i XXI wieku M. Rabizo-Birek, O. Weretiuk, M. Zatorska 2017 s. 248 260
Rabiej S. Europa szlaków pielgrzymich Duchowe dziedzictwo Europy. Księga dedykowana biskupowi gliwickiemu Janowi Wieczorkowi z okazji 40-lecia święceń kapłańskich S. Rabiej 1998 s. 105-112
Roszak P. Pilgrimage as sacramentum peregrinationis? Discovering the Ecclesiological Background of the Camino de Santiago The Way of St. James. Renewing insights E. Alarcón, P. Roszak 2017 s. 137-158
Różycki P., Pielgrzymowanie - ewolucja celów i form od starożytności do współczesności, w: W kręgu humanistycznej refleksji nad turystyką kulturową, red. M. Kazimierczak, AWF, Poznań 2008, s. 105-111.
Różycki P., Turystyka religijna i pielgrzymkowa, w: Współczesne formy turystyki kulturowej, red. K. Buczkowska, A. Mikos von Rohrscheidt, AWF, Poznań 2009, s. 157-174.
Strzelczyk J. „Pielgrzymka nie zna granic”. Pielgrzymki w Europie średniowiecznej Mnisi i pielgrzymi w średniowieczu. Ląd na szlakach kulturowych Europy M. Brzostowicz, H. Mizerska, J. Wrzesiński 2007 s. 31-40
Świątkiewicz W. Homo peregrinus wobec postmodernistycznej sekularyzacji Pielgrzymowanie a integracja Z. Glaeser, J. Górecki 2005 s. 117 128
Urbański S. Mistyka pielgrzymowania "Tam wstępują pokolenia..." (Ps 122, 4). W poszukiwaniu duchowości pielgrzymowania do Ziemi Świętej S. Urbański, E. Krawiecka, W. Gałązka 2010 s. 25-36
Werka M. Komercyjne przeobrażenia ośrodków pielgrzymkowych na świecie. Przykład Mekki i Fatimy Kultura i turystyka. Sacrum i profanum J. Latosińska, J. Mokras-Grabowska 2016 s. 55-64
Wojciechowski L. Średniowieczne ośrodki pielgrzymkowe związane z relikwiami Męki Pańskiej Mnisi i pielgrzymi w średniowieczu. Ląd na szlakach kulturowych Europy M. Brzostowicz, H. Mizerska, J. Wrzesiński 2007 s. 53-58
Wolnik F. Pielgrzymowanie w średniowieczu Ad Christianorum unitatem fovendam. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu arcybiskupowi Alfonsowi Nossolowi... S. Rabiej 2007 s. 407-421
Zys E. O współczesnych pielgrzymach do Santiago de Compostela. Dzienniki pielgrzymkowe Tubylcy własnego świata. W stronę antropologii bliskości W. Kuligowski et al. 2011 s. 17-35