WikiCamino jest witryną na początkowym etapie rozwoju, ale o dużym potencjale. Chętnych do współpracy w jej tworzeniu zapraszamy do kontaktu pod adresem: jaburza@poczta.onet.pl. Buen camino!

Rozdziały w publikacjach naukowych: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiCamino
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
(ed)
(ed)
Linia 1: Linia 1:
Rozdziały traktujące o św. Jakubie, Camino de Santiago i pielgrzymowaniu, opublikowane w zbiorach tekstów naukowych. Nie wzięto pod uwagę tekstów, które zostały opublikowane w [[Zbiory tekstów konferencyjnych|zbiorach tekstów konferencyjnych o tematyce jakubowej]].  
+
Rozdziały traktujące o św. Jakubie, Camino de Santiago i pielgrzymowaniu, opublikowane w zbiorach tekstów naukowych. Nie wzięto pod uwagę tekstów, które zostały opublikowane w [[Zbiory tekstów konferencyjnych|zbiorach tekstów konferencyjnych o tematyce jakubowej]]. <br>
 +
Tabela ma możliwość sortowania według dowolnego kryterium. Należy kliknąć czarny trójkącik z prawej strony wybranej kolumny. <br>
  
 
{| class="wikitable sortable"
 
{| class="wikitable sortable"
Linia 52: Linia 53:
 
|s. 135-147
 
|s. 135-147
 
|-
 
|-
|
+
|Kowalik K.
|Kowalik K., Protestantyzm wobec turystyki pielgrzymkowej. Próba wypracowania nowych przestrzeni i form wyrazu dla duchowości chrześcijańskiej, w: Przestrzeń w turystyce : Znaczenie i wykorzystanie, red. M. Durydiwka, K. Duda-Gromada, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa 2015, s. 103-113.
+
|Protestantyzm wobec turystyki pielgrzymkowej. Próba wypracowania nowych przestrzeni i form wyrazu dla duchowości chrześcijańskiej  
|
+
|Przestrzeń w turystyce : Znaczenie i wykorzystanie
|
+
|M. Durydiwka, K. Duda-Gromada
|
+
|2015
|
+
|s. 103-113
 
|-
 
|-
|
+
|Langkammer H.
|Langkammer H., Jezus jako pielgrzym i chrześcijańska droga pielgrzymowania, w: Słowo nieskowane : Księga Jubileuszowa dla ks. Jana Kruciny, red. A. Nowicki, J. Tyrawa, PFT : TUM, Wrocław 1998, s. 347-355.
+
|Jezus jako pielgrzym i chrześcijańska droga pielgrzymowania  
|
+
|Słowo nieskowane : Księga Jubileuszowa dla ks. Jana Kruciny
|
+
|A. Nowicki, J. Tyrawa
|
+
|1998
|
+
|s. 347-355
 
|-
 
|-
|
+
|Liro J.
|Liro J., Przegląd badań nad sanktuariami i ruchem pielgrzymkowym w kontekście przemian stref sakralnych, w: Od autentyczności do komercji – o doświadczaniu w turystyce, red. S. Tanaś, J. Mokras Grabowska, WUŁ, Łódź 2014, s. 9-18.
+
|Przegląd badań nad sanktuariami i ruchem pielgrzymkowym w kontekście przemian stref sakralnych  
|
+
|Od autentyczności do komercji – o doświadczaniu w turystyce
|
+
|S. Tanaś, J. Mokras Grabowska
|
+
|2014
|
+
|s. 9-18
 
|-
 
|-
|
+
|Łuczak M.
|Łuczak M., Religijność zaangażowana jako enklawa w procesie sekularyzacji na przykładzie pielgrzymowania, w: Górny Śląsk na przełomie wieków. Nadzieje i niepokoje, świadkowie wiary, red. J. Górecki, H. Olszar, WT UŚ, Katowice 2002, s. 207-220.
+
|Religijność zaangażowana jako enklawa w procesie sekularyzacji na przykładzie pielgrzymowania  
|
+
|Górny Śląsk na przełomie wieków. Nadzieje i niepokoje, świadkowie wiary
|
+
|J. Górecki, H. Olszar
|
+
|2002
|
+
|s. 207-220
 
|-
 
|-
|
+
|Łysiak W.
|Łysiak W., Peregrinatio religiosa: fundament pielgrzymowania w średniowieczu, w: Niematerialne dziedzictwo kulturowe : zakresy, identyfikacja, zagrożenia, red. J. Adamowski, K. Smyk, UMCS i Narodowy Instytut Dziedzictwa, Lublin-Warszawa 2015, s. 170-178.
+
|Peregrinatio religiosa: fundament pielgrzymowania w średniowieczu  
|
+
|Niematerialne dziedzictwo kulturowe : zakresy, identyfikacja, zagrożenia
|
+
|J. Adamowski, K. Smyk
|
+
|2015
|
+
|s. 170-178
 
|-
 
|-
|
+
|Marciniak K.
|Marciniak K., Sacrum czy profanum? Analiza ruchu pątniczego na podstawie pielgrzymek do wielkopolskich sanktuariów maryjnych, w: Kultura i turystyka. Sacrum i profanum, red. J. Latosińska, J. Mokras-Grabowska, Łódź 2016, s. 39-54.
+
|Sacrum czy profanum? Analiza ruchu pątniczego na podstawie pielgrzymek do wielkopolskich sanktuariów maryjnych  
|
+
|Kultura i turystyka. Sacrum i profanum
|
+
|J. Latosińska, J. Mokras-Grabowska
|
+
|2016
|
+
|s. 39-54
 
|-
 
|-
|
+
|Możejko B.
|Możejko B., Materiał źródłowy z Gdańska do dziejów późnośredniowiecznych pielgrzymek – rekonesans badawczy, w: Pielgrzymi, pogrobowcy, prebendarze, red. B. Śliwiński, Muzeum Zamkowe, Malbork 2009, s. 107-130.
+
|Materiał źródłowy z Gdańska do dziejów późnośredniowiecznych pielgrzymek – rekonesans badawczy  
|
+
|Pielgrzymi, pogrobowcy, prebendarze
|
+
|B. Śliwiński
|
+
|2009
|
+
|s. 107-130
 
|-
 
|-
|
+
|Mraczek M.
|Mraczek M., Przygotowanie do kapłaństwa i pielgrzymowanie, w: Pielgrzymi, drogi, święte miejsca. Duszpasterstwo w kontekście podróży, red. M. Hastetter, M. Ostrowski, Unum, Kraków 2016, s. 127-131.
+
|Przygotowanie do kapłaństwa i pielgrzymowanie  
|
+
|Pielgrzymi, drogi, święte miejsca. Duszpasterstwo w kontekście podróży
|
+
|M. Hastetter, M. Ostrowski
|
+
|2016
|
+
|s. 127-131
 
|-
 
|-
|
+
|Nikołajew J.
|Nikołajew J., Wędrowanie młodocianych więźniów szlakiem św. Jakuba według założeń programu „Nowa Droga", w: Prawne aspekty turystyki pielgrzymkowej, red. A. Tunia, KUL, Lublin 2014, s. 223-263.
+
|Wędrowanie młodocianych więźniów szlakiem św. Jakuba według założeń programu „Nowa Droga"
|
+
|Prawne aspekty turystyki pielgrzymkowej
|
+
|A. Tunia
|
+
|2014
|
+
|s. 223-263
 
|-
 
|-
|
+
|Ostrowski M.
|Ostrowski M., Duszpasterstwo osób w drodze, w: Teologia pastoralna szczegółowa, red. R. Kamiński, KUL, Lublin 2002, s. 356-378.
+
|Duszpasterstwo osób w drodze  
|
+
|Teologia pastoralna szczegółowa
|
+
|R. Kamiński
|
+
|2002
|
+
|s. 356-378
 
|-
 
|-
|
+
|Ostrowski M.
|Ostrowski M., Przestrzeń pielgrzymowania jako kategoria teologiczna, w: Geografia i sacrum T. 1, red. B. Domański, S. Skiba, IGiGP UJ, Kraków 2005, s. 265 - 273.
+
|Przestrzeń pielgrzymowania jako kategoria teologiczna  
|
+
|Geografia i sacrum T. 1
|
+
|B. Domański, S. Skiba
|
+
|2005
|
+
|s. 265 - 273
 
|-
 
|-
|
+
|Panasiuk A.
|Panasiuk A., Koncepcja produktu turystyki pielgrzymkowej, w: Turystyka religijna, red. Z. Kroplewski, A. Panasiuk, WN USz, Szczecin 2010, s. 366-377.
+
|Koncepcja produktu turystyki pielgrzymkowej  
|
+
|Turystyka religijna
|
+
|Z. Kroplewski, A. Panasiuk
|
+
|2010
|
+
|s. 366-377
 
|-
 
|-
|
+
|Pater J.
|Pater J., Rola pielgrzymek w rozwoju religijności wiernych na Śląsku, w: Milenium Kościoła na Śląsku. Materiały sympozjum zorganizowanego przez Katedrę Historii Kościoła i Patrologii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego w dniu 31 maja 2000 roku, red. J. Kopiec, WT UO, Opole 2000, s. 129-146.
+
|Rola pielgrzymek w rozwoju religijności wiernych na Śląsku  
|
+
|Milenium Kościoła na Śląsku. Materiały sympozjum zorganizowanego przez Katedrę Historii Kościoła i Patrologii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego w dniu 31 maja 2000 roku
|
+
|J. Kopiec
|
+
|2000
|
+
|s. 129-146
 
|-
 
|-
|
+
|Perszon J.
|Perszon J., Antropologiczny i religijny wymiar pielgrzymowania, w: Za miedzę, za morze, w zaświaty... Kulturowe wymiary podróżowania, red. W. Olszewski, V. Wróblewska, PTL, Wrocław 2012, s. 61-84.
+
|Antropologiczny i religijny wymiar pielgrzymowania  
|
+
|Za miedzę, za morze, w zaświaty... Kulturowe wymiary podróżowania
|
+
|W. Olszewski, V. Wróblewska
|
+
|2012
|
+
|s. 61-84
 
|-
 
|-
|
+
|Plichta P.
|Plichta P., O doświadczeniach inności w drodze do Santiago de Compostela, w: Inny w podróży, t. 2. Narracje podróżnicze w XX i XXI wieku, red. M. Rabizo-Birek, O. Weretiuk, M. Zatorska, WUR, Rzeszów 2017, s. 248 260.
+
|O doświadczeniach inności w drodze do Santiago de Compostela  
|
+
|Inny w podróży, t. 2. Narracje podróżnicze w XX i XXI wieku
|
+
|M. Rabizo-Birek, O. Weretiuk, M. Zatorska
|
+
|2017
|
+
|s. 248 260
 
|-
 
|-
|
+
|Rabiej S.
|Rabiej S., Europa szlaków pielgrzymich, w: Duchowe dziedzictwo Europy. Księga dedykowana biskupowi gliwickiemu Janowi Wieczorkowi z okazji 40-lecia święceń kapłańskich, red. S. Rabiej, WT UO, Opole 1998, s. 105-112.
+
|Europa szlaków pielgrzymich  
|
+
|Duchowe dziedzictwo Europy. Księga dedykowana biskupowi gliwickiemu Janowi Wieczorkowi z okazji 40-lecia święceń kapłańskich
|
+
|S. Rabiej
|
+
|1998
|
+
|s. 105-112
 
|-
 
|-
|
+
|Roszak P.
|Roszak P., Pilgrimage as sacramentum peregrinationis? Discovering the Ecclesiological Background of the Camino de Santiago, w: The Way of St. James. Renewing insights, red. E. Alarcón, P. Roszak, Eunsa, Pamplona 2017, s. 137-158.
+
|Pilgrimage as sacramentum peregrinationis? Discovering the Ecclesiological Background of the Camino de Santiago  
|
+
|The Way of St. James. Renewing insights
|
+
|E. Alarcón, P. Roszak
|
+
|2017
|
+
|s. 137-158
 
|-
 
|-
 
|
 
|
Linia 185: Linia 186:
 
|
 
|
 
|-
 
|-
|
+
|Strzelczyk J.
|Strzelczyk J., „Pielgrzymka nie zna granic”. Pielgrzymki w Europie średniowiecznej, w: Mnisi i pielgrzymi w średniowieczu. Ląd na szlakach kulturowych Europy, red. M. Brzostowicz, H. Mizerska, J. Wrzesiński, Fundacja „Unia Nadwarciańska”, Poznań Ląd 2007, s. 31-40.
+
|„Pielgrzymka nie zna granic”. Pielgrzymki w Europie średniowiecznej  
|
+
|Mnisi i pielgrzymi w średniowieczu. Ląd na szlakach kulturowych Europy
|
+
|M. Brzostowicz, H. Mizerska, J. Wrzesiński
|
+
|2007
|
+
|s. 31-40
 
|-
 
|-
|
+
|Świątkiewicz W.
|Świątkiewicz W., Homo peregrinus wobec postmodernistycznej sekularyzacji, w: Pielgrzymowanie a integracja, red. Z. Glaeser, J. Górecki, UO WT, Opole 2005, s. 117 128.
+
|Homo peregrinus wobec postmodernistycznej sekularyzacji  
|
+
|Pielgrzymowanie a integracja
|
+
|Z. Glaeser, J. Górecki
|
+
|2005
|
+
|s. 117 128
 
|-
 
|-
|
+
|Urbański S.
|Urbański S., Mistyka pielgrzymowania, w: "Tam wstępują pokolenia..." (Ps 122, 4). W poszukiwaniu duchowości pielgrzymowania do Ziemi Świętej, red. S. Urbański, E. Krawiecka, W. Gałązka, Fundacja AMF "Nasza Droga", Warszawa 2010, s. 25-36.
+
|Mistyka pielgrzymowania  
|
+
|"Tam wstępują pokolenia..." (Ps 122, 4). W poszukiwaniu duchowości pielgrzymowania do Ziemi Świętej
|
+
|S. Urbański, E. Krawiecka, W. Gałązka
|
+
|2010
|
+
|s. 25-36
 
|-
 
|-
|
+
|Werka M.
|Werka M., Komercyjne przeobrażenia ośrodków pielgrzymkowych na świecie. Przykład Mekki i Fatimy, w: Kultura i turystyka. Sacrum i profanum, red. J. Latosińska, J. Mokras-Grabowska, Łódź 2016, s. 55-64.
+
|Komercyjne przeobrażenia ośrodków pielgrzymkowych na świecie. Przykład Mekki i Fatimy  
|
+
|Kultura i turystyka. Sacrum i profanum
|
+
|J. Latosińska, J. Mokras-Grabowska
|
+
|2016
|
+
|s. 55-64
 
|-
 
|-
|
+
|Wojciechowski L.
|Wojciechowski L., Średniowieczne ośrodki pielgrzymkowe związane z relikwiami Męki Pańskiej, w: Mnisi i pielgrzymi w średniowieczu. Ląd na szlakach kulturowych Europy, red. M. Brzostowicz, H. Mizerska, J. Wrzesiński, Fundacja „Unia Nadwarciańska”, Poznań-Ląd 2007, s. 53-58.
+
|Średniowieczne ośrodki pielgrzymkowe związane z relikwiami Męki Pańskiej  
|
+
|Mnisi i pielgrzymi w średniowieczu. Ląd na szlakach kulturowych Europy
|
+
|M. Brzostowicz, H. Mizerska, J. Wrzesiński
|
+
|2007
|
+
|s. 53-58
 
|-
 
|-
|
+
|Wolnik F.
|Wolnik F., Pielgrzymowanie w średniowieczu, w: Ad Christianorum unitatem fovendam. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu arcybiskupowi Alfonsowi Nossolowi Wielkiemu Kanclerzowi Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego z okazji 30 lecia święceń biskupich, 50-lecia prezbiteratu oraz 75 rocznicy urodzin, red. S. Rabiej, WT UO, Opole 2007, s. 407-421.
+
|Pielgrzymowanie w średniowieczu  
|
+
|Ad Christianorum unitatem fovendam. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu arcybiskupowi Alfonsowi Nossolowi...
|
+
|S. Rabiej
|
+
|2007
|
+
|s. 407-421
 
|-
 
|-
|
+
|Zys E.
|Zys E., O współczesnych pielgrzymach do Santiago de Compostela. Dzienniki pielgrzymkowe, w: Tubylcy własnego świata. W stronę antropologii bliskości, red. W. Kuligowski et al., Wrocław 2011, s. 17-35.
+
|O współczesnych pielgrzymach do Santiago de Compostela. Dzienniki pielgrzymkowe  
|
+
|Tubylcy własnego świata. W stronę antropologii bliskości
|
+
|W. Kuligowski et al.
|
+
|2011
|
+
|s. 17-35
 
|}
 
|}

Wersja z 09:33, 13 cze 2020

Rozdziały traktujące o św. Jakubie, Camino de Santiago i pielgrzymowaniu, opublikowane w zbiorach tekstów naukowych. Nie wzięto pod uwagę tekstów, które zostały opublikowane w zbiorach tekstów konferencyjnych o tematyce jakubowej.
Tabela ma możliwość sortowania według dowolnego kryterium. Należy kliknąć czarny trójkącik z prawej strony wybranej kolumny.

autor tytuł w: redaktor rok strony
Brzegowy T. Pielgrzymka narodów do świątyni Pana Przemawiaj do nich moimi słowami. Księga pamiątkowa dedykowana Jego Magnificencji Księdzu Rektorowi Profesorowi Ryszardowi Rumiankowi w 35. rocznicę kapłaństwa i 60. rocznicę urodzin Godlewski Z. 2007 s. 71-86
Datko A. Sanktuaria i pielgrzymki. Pątnictwo w Polsce po 1945 Kościół i religijność Polaków 1945-1999 Zdaniewicz W., Zembrzuski T. 2000
Gałązka W. Duchowość pielgrzymowania "Tam wstępują pokolenia..." (Ps 122, 4). W poszukiwaniu duchowości pielgrzymowania do Ziemi Świętej Urbański S., Krawiecka E., Gałązka W. 2010 s. 39-50
Iwaszkiewicz-Wronikowska B. Loca sancta i loca sanctorum. Najstarsze sanktuaria chrześcijańskie Sympozja Kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa, T. V, Miejsca święte w epoce późnego antyku Iwaszkiewicz-Wronikowska B., Próchniak D. 2005 s. 199-215
Jackowski A. Pielgrzymki a turystyka religijna. Rozważania na czasie Turystyka religijna Kroplewski Z., Panasiuk A. 2010 s. 17-31
Januszkiewicz E. Pielgrzymka chrześcijan pod wodzą Chrystusa Verbo Domini servire. Opuscula Ioanni Cantio Pytel septuagenario dedicata F. Lenort, T. Siuda 2000 s. 135-147
Kowalik K. Protestantyzm wobec turystyki pielgrzymkowej. Próba wypracowania nowych przestrzeni i form wyrazu dla duchowości chrześcijańskiej Przestrzeń w turystyce : Znaczenie i wykorzystanie M. Durydiwka, K. Duda-Gromada 2015 s. 103-113
Langkammer H. Jezus jako pielgrzym i chrześcijańska droga pielgrzymowania Słowo nieskowane : Księga Jubileuszowa dla ks. Jana Kruciny A. Nowicki, J. Tyrawa 1998 s. 347-355
Liro J. Przegląd badań nad sanktuariami i ruchem pielgrzymkowym w kontekście przemian stref sakralnych Od autentyczności do komercji – o doświadczaniu w turystyce S. Tanaś, J. Mokras Grabowska 2014 s. 9-18
Łuczak M. Religijność zaangażowana jako enklawa w procesie sekularyzacji na przykładzie pielgrzymowania Górny Śląsk na przełomie wieków. Nadzieje i niepokoje, świadkowie wiary J. Górecki, H. Olszar 2002 s. 207-220
Łysiak W. Peregrinatio religiosa: fundament pielgrzymowania w średniowieczu Niematerialne dziedzictwo kulturowe : zakresy, identyfikacja, zagrożenia J. Adamowski, K. Smyk 2015 s. 170-178
Marciniak K. Sacrum czy profanum? Analiza ruchu pątniczego na podstawie pielgrzymek do wielkopolskich sanktuariów maryjnych Kultura i turystyka. Sacrum i profanum J. Latosińska, J. Mokras-Grabowska 2016 s. 39-54
Możejko B. Materiał źródłowy z Gdańska do dziejów późnośredniowiecznych pielgrzymek – rekonesans badawczy Pielgrzymi, pogrobowcy, prebendarze B. Śliwiński 2009 s. 107-130
Mraczek M. Przygotowanie do kapłaństwa i pielgrzymowanie Pielgrzymi, drogi, święte miejsca. Duszpasterstwo w kontekście podróży M. Hastetter, M. Ostrowski 2016 s. 127-131
Nikołajew J. Wędrowanie młodocianych więźniów szlakiem św. Jakuba według założeń programu „Nowa Droga" Prawne aspekty turystyki pielgrzymkowej A. Tunia 2014 s. 223-263
Ostrowski M. Duszpasterstwo osób w drodze Teologia pastoralna szczegółowa R. Kamiński 2002 s. 356-378
Ostrowski M. Przestrzeń pielgrzymowania jako kategoria teologiczna Geografia i sacrum T. 1 B. Domański, S. Skiba 2005 s. 265 - 273
Panasiuk A. Koncepcja produktu turystyki pielgrzymkowej Turystyka religijna Z. Kroplewski, A. Panasiuk 2010 s. 366-377
Pater J. Rola pielgrzymek w rozwoju religijności wiernych na Śląsku Milenium Kościoła na Śląsku. Materiały sympozjum zorganizowanego przez Katedrę Historii Kościoła i Patrologii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego w dniu 31 maja 2000 roku J. Kopiec 2000 s. 129-146
Perszon J. Antropologiczny i religijny wymiar pielgrzymowania Za miedzę, za morze, w zaświaty... Kulturowe wymiary podróżowania W. Olszewski, V. Wróblewska 2012 s. 61-84
Plichta P. O doświadczeniach inności w drodze do Santiago de Compostela Inny w podróży, t. 2. Narracje podróżnicze w XX i XXI wieku M. Rabizo-Birek, O. Weretiuk, M. Zatorska 2017 s. 248 260
Rabiej S. Europa szlaków pielgrzymich Duchowe dziedzictwo Europy. Księga dedykowana biskupowi gliwickiemu Janowi Wieczorkowi z okazji 40-lecia święceń kapłańskich S. Rabiej 1998 s. 105-112
Roszak P. Pilgrimage as sacramentum peregrinationis? Discovering the Ecclesiological Background of the Camino de Santiago The Way of St. James. Renewing insights E. Alarcón, P. Roszak 2017 s. 137-158
Różycki P., Pielgrzymowanie - ewolucja celów i form od starożytności do współczesności, w: W kręgu humanistycznej refleksji nad turystyką kulturową, red. M. Kazimierczak, AWF, Poznań 2008, s. 105-111.
Różycki P., Turystyka religijna i pielgrzymkowa, w: Współczesne formy turystyki kulturowej, red. K. Buczkowska, A. Mikos von Rohrscheidt, AWF, Poznań 2009, s. 157-174.
Strzelczyk J. „Pielgrzymka nie zna granic”. Pielgrzymki w Europie średniowiecznej Mnisi i pielgrzymi w średniowieczu. Ląd na szlakach kulturowych Europy M. Brzostowicz, H. Mizerska, J. Wrzesiński 2007 s. 31-40
Świątkiewicz W. Homo peregrinus wobec postmodernistycznej sekularyzacji Pielgrzymowanie a integracja Z. Glaeser, J. Górecki 2005 s. 117 128
Urbański S. Mistyka pielgrzymowania "Tam wstępują pokolenia..." (Ps 122, 4). W poszukiwaniu duchowości pielgrzymowania do Ziemi Świętej S. Urbański, E. Krawiecka, W. Gałązka 2010 s. 25-36
Werka M. Komercyjne przeobrażenia ośrodków pielgrzymkowych na świecie. Przykład Mekki i Fatimy Kultura i turystyka. Sacrum i profanum J. Latosińska, J. Mokras-Grabowska 2016 s. 55-64
Wojciechowski L. Średniowieczne ośrodki pielgrzymkowe związane z relikwiami Męki Pańskiej Mnisi i pielgrzymi w średniowieczu. Ląd na szlakach kulturowych Europy M. Brzostowicz, H. Mizerska, J. Wrzesiński 2007 s. 53-58
Wolnik F. Pielgrzymowanie w średniowieczu Ad Christianorum unitatem fovendam. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu arcybiskupowi Alfonsowi Nossolowi... S. Rabiej 2007 s. 407-421
Zys E. O współczesnych pielgrzymach do Santiago de Compostela. Dzienniki pielgrzymkowe Tubylcy własnego świata. W stronę antropologii bliskości W. Kuligowski et al. 2011 s. 17-35