WikiCamino jest witryną na początkowym etapie rozwoju, ale o dużym potencjale. Chętnych do współpracy w jej tworzeniu zapraszamy do kontaktu pod adresem: jaburza@poczta.onet.pl. Buen camino!

Relikwie św. Jakuba w Polsce

Z WikiCamino
Wersja z dnia 14:48, 18 mar 2020 autorstwa PielgrzymDD (dyskusja | edycje) (nowa strona)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Niniejszy materiał jest owocem kwerendy przeprowadzonej przez p. Jerzego Kazimierczaka. Należy go traktować jako wstępne rozeznanie zagadnienia. Wszelkie uwagi i uzupełnienia można przesyłać na adres administratora WikiCamino.


Boluminek

Źródło: Waldemar Rozynkowski,Relikwie św. Jakuba Większego (?) w parafii św. Wojciecha i św. Katarzyny w Boluminku – przyczynek do badań nad relikwiami św. Jakuba, w Camino Polaco 2, s. 145-160.

Brzesko

Źródło: Kuchta Jakub ks., Kult św. Jakuba w diecezji tarnowskiej [w:] Gąsior Anna, ks. Królikowski Janusz (red.), Dzieje diecezji tarnowskiej, t. 6, Świadkowie wiary, Tarnów 2018, s. 432, relikwie uzyskano z Rzymu w 1921 r., umieszczono je w relikwiarzu w kształcie krzyża św. Jakuba.

Giebło

Źródło:

Wiśniewski Jan ks., Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w olkuskiem, Marjówka Opoczyńska 1933, s.65 - Giebło – kościół p.w. św. Jakuba, w opisie kościoła wymienione są relikwie św. Jakuba.

Jakubów

Źródło: Hass Wojciech, , „(…) do grobu świętego Jakuba…” – czyli kilka uwag o dawnej i współczesnej czci oddawanej relikwiom oraz głównym celom pielgrzymek do Santiago de Compostela [w:] Iwona Hodorowicz, Franciszek Mróz, Pielgrzymi na Drodze św. Jakuba. Przeszłość i teraźniejszość. Kraków 2009, s. 47-55. Relikwie uzyskane w 2005 r.

Książnice Wielkie

Źródło: Wiśniewski Jan ks., Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w pińczowskiem, skalbmierskiem i wiślickiem, Marjówka 1927 r. (reprint z 2000 r.), s. 180 Książnice Wielkie, kościół posiadał relikwie św. Jakuba Ap.

Leśna

Źródło: Rozynkowski Waldemar, Relikwie św. Jakuba Większego (?) w parafii św. Wojciecha i św. Katarzyny w Boluminku – przyczynek do badań nad relikwiami św. Jakuba [w:] Roszak Piotr, Rozynkowski Waldemar (red.), Camino Polaco, t. 2, Toruń 2015, s. 145-160.

Lębork

Źródło: Pawlik O.P., Świątynia p.w. św. Jakuba Apostoła w Lęborku na europejskiej sieci Camino de Santiago (Dróg św. Jakuba), [w:] Rozynkowski Waldemar, Zajączkowska A. (red.) Drogi św. Jakuba na obszarze krajów południowego Bałtyku, Lębork 2010, s. 73. Relikwie uzyskano w 2010 r.

Łeba

Źródło: Z. Myszk ks., Santiago de Łeba - budowa parafii i kościoła p.w. św Jakuba Apostoła w Łebie, [w:] Rozynkowski Waldemar, Zajączkowska A. (red.) Drogi św. Jakuba na obszarze krajów południowego Bałtyku, Lębork 2010, s. 80-81. Relikwie uzyskano w 2008 r.

Oleśnica Mała

Źródło: Szczepkowska-Naliwajek K., Relikwiarze średniowiecznej Europy od IV do początku XVI w. Geneza, treści styl i techniki wykonania, Warszawa 1996, s. 36.

Ostroróg

Źródło: Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, tom V, woj. poznańskie, z. 23, pow. szamotulski, Warszawa 1966, s. 13, Ostroróg - w kościele p.w. Wniebowzięcia NMP, obraz św. Jakuba z kilkoma wotami z dawnego kościoła św. Jakuba na Piaskowie z XVII w. w barokowej srebrnej sukience. Kościół posiada również relikwiarz św. Jakuba (fig. 151), 4 ćw. XVIII w.

Podegrodzie

Źródło: Rozynkowski Waldemar, Relikwie św. Jakuba Większego (?) w parafii św. Wojciecha i św. Katarzyny w Boluminku – przyczynek do badań nad relikwiami św. Jakuba [w:] Roszak Piotr, Rozynkowski Waldemar (red.), Camino Polaco, t. 2, Toruń 2015, s. 145-160.

Sączów

Źródło: Wiśniewski Jan ks., Diecezja częstochowska. Opis historyczny kościołów i zabytków w dekanatach będzińskim, dąbrowskim, sączowskim, zawierckim i żareckim oraz parafji Olsztyn, Marjówka Opocz. 1936 r. (reprint 2000), s. 315. Kościół w Sączowie posiada relikwiarz św. Jakuba Większego Ap. z przywilejem papieża Piusa IX z 1864 r. na odpusty.

Strzelno

Źródło: relikwiach św. Jakuba St. w Strzelnie wspominają: - Starnawska M., Świętych życie po życiu. Relikwie w kulturze religijnej na ziemiach polskich w średniowieczu, Warszawa 2008, s. 135. - Łbik L., Kolekcja relikwii z kujawskiego Strzelna, „Materiały do dziejów Kujaw i Sztuki Bydgoszczy i regionu” 5, 2000 r., s. 116. - Wysocka A., Ołtarz relikwiarzowy p.w. Św. Krzyża w kościele p.w. Św. Trójcy w Strzelnie, - „Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu” 5, s. 126-135.

Szczyrk

Źródło: Rozynkowski Waldemar, Relikwie św. Jakuba Większego (?) w parafii św. Wojciecha i św. Katarzyny w Boluminku – przyczynek do badań nad relikwiami św. Jakuba [w:] Roszak Piotr, Rozynkowski Waldemar (red.), Camino Polaco, t. 2, Toruń 2015, s. 145-160.


Tarnawa

Źródło: Wiśniewski Jan ks., Historyczny opis kościołów , miast, zabytków i pamiątek w jędrzejowskiem, Marjówka, 1930 (reprint z 2000 r.), s. 366 – w kościele w Tarnawie znajduje się krzyż z relikwią św. Jakuba.

Tuchów

Źródło: Rozynkowski Waldemar, Relikwie św. Jakuba Większego (?) w parafii św. Wojciecha i św. Katarzyny w Boluminku – przyczynek do badań nad relikwiami św. Jakuba [w:] Roszak Piotr, Rozynkowski Waldemar (red.), Camino Polaco, t. 2, Toruń 2015, s. 145-160.

Więcławice Stare

Źródło: Rozynkowski Waldemar, Relikwie św. Jakuba Większego (?) w parafii św. Wojciecha i św. Katarzyny w Boluminku – przyczynek do badań nad relikwiami św. Jakuba [w:] Roszak Piotr, Rozynkowski Waldemar (red.), Camino Polaco, t. 2, Toruń 2015, s. 145-160.

Krzyż relikwiarzowy biskupa Adolfa Piotra Szelążka

Źródło: Rozynkowski Waldemar, Relikwie św. Jakuba Apostoła w krzyżu relikwiarzowym ks. Biskupa Adolfa Piotra Szelążka [w:] Roszak Piotr, Mróz Franciszek (red.), Droga św. Jakuba w Polsce – historia, teraźniejszość, przyszłość. W 10 rocznicę otwarcia pierwszego polskiego odcinka Camino de Santiago. Studia i materiały dedykowane prof. dr hab. Antoniemu Jackowskiemu, Wyd. „Czuwajmy", Kraków 2015, s. 163-175.