WikiCamino jest witryną na początkowym etapie rozwoju, ale o dużym potencjale. Chętnych do współpracy w jej tworzeniu zapraszamy do kontaktu pod adresem: jaburza@poczta.onet.pl. Buen camino!

Polskie badania statystyczne nad pielgrzymowaniem: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiCamino
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
(ed)
(ed)
Linia 42: Linia 42:
 
|2016
 
|2016
 
|s. 203-213
 
|s. 203-213
 +
|-
 +
|Fijałkowski A.
 +
|O pielgrzymkach do Santiago w średniowieczu
 +
|''Miejsca Święte'' 2003, 7 (79)
 +
|
 +
|
 +
|2003
 +
|s. 35-36
 +
|-
 +
|Grabowska-Markowska J., Laskowska A.
 +
|Psychologiczny i duchowy aspekt pielgrzymowania do grobu św. Jakuba na przykładzie Portugalskiej Drogi św. Jakuba
 +
|Camino Polaco T. 1
 +
|WT UMK
 +
|Toruń
 +
|2014
 +
|s. 169-174
 +
|-
 +
|Hodorowicz I., Mróz F.
 +
|Geograficzny zasięg kultu św. Jakuba w Polsce na przykładzie wezwań kościołów i kaplic pod wezwaniem Apostoła
 +
|Jackowski A. Mróz F., Hodorowicz I. (red.), Kult św. Jakuba Apostoła na szlakach pielgrzymkowych do Santiago de Compostela
 +
|Czuwajmy
 +
|Kraków
 +
|2010
 +
|s. 63-82
 +
|-
 +
|Krogmann A., Šolcová L., Mróz F., Mróz Ł.
 +
|Pielgrzymowanie Polaków i Słowaków Drogą św. Jakuba na początku XXI w.
 +
|''Peregrinus Cracoviensis'' z. 24
 +
|
 +
|Kraków
 +
|2013
 +
|s. 137-162
 +
|-
 +
|Kulik I., Szronek A.R., Hadzik A.
 +
|Charakterystyka ruchu pielgrzymkowego w sanktuarium św. Jakuba Apostoła w Santiago de Compostela
 +
|Jackowski Antoni, Franciszek Mróz, Iwona Hodorowicz, Kult św. Jakuba Apostoła na szlakach pielgrzymkowych do Santiago de Compostela
 +
|Czuwajmy
 +
|Kraków
 +
|2010
 +
|s. 57-62
 +
|-
 +
|Kuster M., Maćkiewicz B. 
 +
|Ruch pielgrzymkowy do Santiago de Compostela w opinii mieszkańców  (komunikat z badań)
 +
|Jackowski Antoni, Mróz Franciszek, „Akt Europejski” Bł. Jana Pawła II a renesans Drogi św. Jakuba. Materiały z konferencji
 +
|Czuwajmy
 +
|Kraków
 +
|2012
 +
|s. 177-183
 +
|-
 +
|Matuszewska-Sulima B.
 +
|Pielgrzymi w drodze do grobu św. Jakuba Apostoła w Santiago de Compostela w latach 2006-2008
 +
|Hodorowicz Iwona, Mróz Franciszek (red.), Materiały z konferencji – Pielgrzymi na Drodze św. Jakuba. Przeszłość i teraźniejszość
 +
|Czuwajmy
 +
|Kraków
 +
|2009
 +
|s. 57-69
 +
|-
 +
|Matuszewska-Sulima B.
 +
|Obchody Roku Świętego oraz pielgrzymowanie do Santiago de Compostela na przełomie XX i XXI wieku ze szczególnym uwzględnieniem Roncesvalles
 +
|Wpływ Świętego roku Jakubowego na rozwój kultu i drogi św. Jakuba
 +
|Czuwajmy
 +
|Kraków
 +
|2011
 +
|s. 95-105
 +
|-
 +
|Matuszewska-Sulima B.
 +
|Koreańczycy na Camino de Santiago
 +
|Jackowski Antoni, Mróz Franciszek (red.), Święci i błogosławieni na Drodze św. Jakuba w 800 rocznicę pielgrzymki św. Franciszka z Asyżu do Santiago de Compostela
 +
|Czuwajmy
 +
|Kraków
 +
|2014
 +
|s. 301-313
 +
|-
 +
|Mróz F.
 +
|Wiedza o Camino de Santiago wśród studentów kierunku „Turystyka i rekreacja”
 +
|Roszak Piotr, Mróz Franciszek (red.), Droga św. Jakuba w Polsce – historia, teraźniejszość, przyszłość. W 10 rocznicę otwarcia pierwszego polskiego odcinka Camino de Santiago. Studia i materiały dedykowane prof. dr hab. Antoniemu Jackowskiemu
 +
|Czuwajmy
 +
|Kraków
 +
|2015
 +
|s. 407-413
 +
|-
 +
|Mróz Ł.
 +
|Droga św. Jakuba w Polsce w opinii pielgrzymów i turystów
 +
|Jackowski Antoni, Mróz Franciszek (red.), Święci i błogosławieni na Drodze św. Jakuba w 800 rocznicę pielgrzymki św. Franciszka z Asyżu do Santiago de Compostela
 +
|Czuwajmy
 +
|Kraków
 +
|2014
 +
|s. 315-339
 +
|-
 +
|Mróz Ł., Hołub J.
 +
|Droga św. Jakuba Via Regia w świadomości lokalnej społeczności mieszkańców Podkarpacia
 +
|Roszak Piotr, Rozynkowski Waldemar (red.), Camino Polaco; Teologia – Sztuka – Historia – Teraźniejszość, t.1
 +
|WN UMK
 +
|Toruń
 +
|2014
 +
|s. 187-208
 +
|-
 +
|Mróz Łukasz, Droga św. Jakuba jako produkt turystyki religijnej [w:] Roszak Piotr ks., Mróz Franciszek, Łukasz Mróz (red.), Dziedzictwo religijne i kulturowe Drogi św. Jakuba – w 30. Rocznicę uznania szlaku za pierwszy europejski szlak kulturowy, materiały z konferencji organizowanej przez Bractwo św. Jakuba Apostoła w Więcławicach Starych, wyd. Czuwajmy, Kraków 2017, s. 271, 273-274
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
|Orzechowska-Kowalska Kazimiera,  Wstępne badania dotyczące pielgrzymów polskich w Santiago de Compostela w latach 1631-1717 [w:] Jackowski Antoni, Mróz Franciszek, Mróz Łukasz, 1200 lat pielgrzymek do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela, Materiały z konferencji, wyd. Czuwajmy, Kraków 2013, s. 361-376
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
|Orzechowska-Kowalska Kazimiera, Pielgrzymi polscy w Santiago de Compostela w latach 1631-1716, „Turyzm”, [w:] Folia Turistica, AWF Kraków 27 (2012), s.109-131
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
|Różycki Paweł, Motywy pielgrzymowania na drogach św. Jakuba [w:] Jackowski Antoni, Franciszek Mróz, Iwona Hodorowicz (red.), Materiały z konferencji - Drogi św. Jakuba w Polsce. Stan badań i organizacja, wyd. Czuwajmy, Kraków 2008, s. 53-62
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
|Różycki Paweł, Pielgrzymowanie – ewolucja celów i form od starożytności do współczesności [w:] W kręgu humanistycznej refleksji nad turystyką kulturową, AWF, Poznań, 2008
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
|Różycki Paweł: Turystyka religijna i pielgrzymkowa [w:] K. Buczkowska , A. M von Rohrscheidt (red.), Współczesne formy turystyki kulturowej, AWF, Poznań 2009, s. 158-159
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
|Różycki Paweł, Pielgrzymowanie do Santiago de Compostela droga duchowego wzrastania, świętości i świętych [w:] Iwona Hodorowicz, Franciszek Mróz, Pielgrzymi na Drodze św. Jakuba. Przeszłość i teraźniejszość, Kraków 2009, s. 23-32
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
|Różycki Paweł: Via Podensis – z wiarą i pobożnością przez wieki. [w:] Materiały z konferencji – Wpływ Świętego roku Jakubowego na rozwój kultu i drogi św. Jakuba Kraków 2011, s. 107-116
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
|Sury Bartłomiej: Droga Europy – Camino de Santiago jako element integracji europejskiej. Profil pielgrzyma do Santiago de Compostela w Roku Jakubowym 2010. Materiały z konferencji – Wpływ Świętego roku Jakubowego na rozwój kultu i drogi św. Jakuba, wyd. Czuwajmy, Kraków 2011, s. 79-93
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
|Sroga P., Społeczno-moralne aspekty pielgrzymowania do Santiago de Compostela [w:] Turystyka religijno-pielgrzymkowa. Zbiór materiałów pokonferencyjnych, 8-9 września 2005, Gdańsk 2005, s. 319-326
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
|Strzelecka Marta, Camino de Santiago. Antropologiczna analiza współczesnego pielgrzymowania, doświadczenie, motywacje pielgrzymów dziś, Poznań, 2011
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
|Sulima B., Pielgrzymi w drodze do grobu św. Jakuba Apostoła w Santiago de Compostela w latach 2006-2008, [w:] Hodorowicz Iwona, Mróz Franciszek, Pielgrzymi na Drodze św. Jakuba. Przeszłość i Teraźniejszość, wyd. Czuwajmy. Kraków 2009, s. 57-69
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
|Sury Bartłomiej: Droga Europy – Camino de Santiago jako element integracji europejskiej. Profil pielgrzyma do Santiago de Compostela w Roku Jakubowym 2010. Materiały z konferencji – Wpływ Świętego roku Jakubowego na rozwój kultu i drogi św. Jakuba, wyd. Czuwajmy, Kraków 2011, s. 79-93
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
|Wójtowicz Mirosław, Wzrost i przekształcenia ruchu pątniczego na szlakach pielgrzymkowych do Santiago de Compostela w latach 1989-2009 [w:] Jackowski Antoni, Franciszek Mróz, Iwona Hodorowicz, Kult św. Jakuba Apostoła na szlakach pielgrzymkowych do Santiago de Compostela, wyd. Czuwajmy, Kraków 2010, s. 45-54
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
|Wójtowicz Mirosław, Wzrost i przekształcenia ruchu pątniczego na szlakach pielgrzymkowych do Santiago de Compostela w latach 1989-2009 [w:] Jackowski Antoni, Franciszek Mróz, Iwona Hodorowicz, Kult św. Jakuba Apostoła na szlakach pielgrzymkowych do Santiago de Compostela, wyd. Czuwajmy, Kraków 2010, s. 45-54
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
|Wójtowicz Mirosław, Przekształcenia ruchu pielgrzymkowego do Santiago de Compostela w latach 1989-2010, Peregrinus Cracoviensis, 2011, z. 22, s. 329-330
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 
|}
 
|}

Wersja z 18:42, 16 mar 2020

Materiały na podstawie pracy Jerzego Kazimierczaka.

autor tytuł w wydawnictwo miejsce rok str, uwagi
Burdziej S. W drodze do Santiago de Compostela, portret socjologiczny pielgrzymki Nomos Kraków 2005
Burdziej S. Camino de Santiago – między chrześcijaństwem a New Age Paedagogia Christiana 2(14) 2004 2004 s. 71-80
Ferfet K. Ewolucja motywacji podróży religijnych na przykładzie Santiago de Compostela W kręgu humanistycznych refleksji nad turystyką kulturową AWF Poznań 2008 monografia nr 388
Drzewiecki P., Śledziecki Ł., Chmielowski P. Kim jest polski pielgrzym Dróg świętego Jakuba? Badania polskich pielgrzymów na Camino de Santiago P. Roszak, W. Rozynkowski (red.) Camino Polaco. Teologia – sztuka – historia – teraźniejszość, t. 3 WT UMK Toruń 2016 s. 203-213
Fijałkowski A. O pielgrzymkach do Santiago w średniowieczu Miejsca Święte 2003, 7 (79) 2003 s. 35-36
Grabowska-Markowska J., Laskowska A. Psychologiczny i duchowy aspekt pielgrzymowania do grobu św. Jakuba na przykładzie Portugalskiej Drogi św. Jakuba Camino Polaco T. 1 WT UMK Toruń 2014 s. 169-174
Hodorowicz I., Mróz F. Geograficzny zasięg kultu św. Jakuba w Polsce na przykładzie wezwań kościołów i kaplic pod wezwaniem Apostoła Jackowski A. Mróz F., Hodorowicz I. (red.), Kult św. Jakuba Apostoła na szlakach pielgrzymkowych do Santiago de Compostela Czuwajmy Kraków 2010 s. 63-82
Krogmann A., Šolcová L., Mróz F., Mróz Ł. Pielgrzymowanie Polaków i Słowaków Drogą św. Jakuba na początku XXI w. Peregrinus Cracoviensis z. 24 Kraków 2013 s. 137-162
Kulik I., Szronek A.R., Hadzik A. Charakterystyka ruchu pielgrzymkowego w sanktuarium św. Jakuba Apostoła w Santiago de Compostela Jackowski Antoni, Franciszek Mróz, Iwona Hodorowicz, Kult św. Jakuba Apostoła na szlakach pielgrzymkowych do Santiago de Compostela Czuwajmy Kraków 2010 s. 57-62
Kuster M., Maćkiewicz B. Ruch pielgrzymkowy do Santiago de Compostela w opinii mieszkańców (komunikat z badań) Jackowski Antoni, Mróz Franciszek, „Akt Europejski” Bł. Jana Pawła II a renesans Drogi św. Jakuba. Materiały z konferencji Czuwajmy Kraków 2012 s. 177-183
Matuszewska-Sulima B. Pielgrzymi w drodze do grobu św. Jakuba Apostoła w Santiago de Compostela w latach 2006-2008 Hodorowicz Iwona, Mróz Franciszek (red.), Materiały z konferencji – Pielgrzymi na Drodze św. Jakuba. Przeszłość i teraźniejszość Czuwajmy Kraków 2009 s. 57-69
Matuszewska-Sulima B. Obchody Roku Świętego oraz pielgrzymowanie do Santiago de Compostela na przełomie XX i XXI wieku ze szczególnym uwzględnieniem Roncesvalles Wpływ Świętego roku Jakubowego na rozwój kultu i drogi św. Jakuba Czuwajmy Kraków 2011 s. 95-105
Matuszewska-Sulima B. Koreańczycy na Camino de Santiago Jackowski Antoni, Mróz Franciszek (red.), Święci i błogosławieni na Drodze św. Jakuba w 800 rocznicę pielgrzymki św. Franciszka z Asyżu do Santiago de Compostela Czuwajmy Kraków 2014 s. 301-313
Mróz F. Wiedza o Camino de Santiago wśród studentów kierunku „Turystyka i rekreacja” Roszak Piotr, Mróz Franciszek (red.), Droga św. Jakuba w Polsce – historia, teraźniejszość, przyszłość. W 10 rocznicę otwarcia pierwszego polskiego odcinka Camino de Santiago. Studia i materiały dedykowane prof. dr hab. Antoniemu Jackowskiemu Czuwajmy Kraków 2015 s. 407-413
Mróz Ł. Droga św. Jakuba w Polsce w opinii pielgrzymów i turystów Jackowski Antoni, Mróz Franciszek (red.), Święci i błogosławieni na Drodze św. Jakuba w 800 rocznicę pielgrzymki św. Franciszka z Asyżu do Santiago de Compostela Czuwajmy Kraków 2014 s. 315-339
Mróz Ł., Hołub J. Droga św. Jakuba Via Regia w świadomości lokalnej społeczności mieszkańców Podkarpacia Roszak Piotr, Rozynkowski Waldemar (red.), Camino Polaco; Teologia – Sztuka – Historia – Teraźniejszość, t.1 WN UMK Toruń 2014 s. 187-208
Mróz Łukasz, Droga św. Jakuba jako produkt turystyki religijnej [w:] Roszak Piotr ks., Mróz Franciszek, Łukasz Mróz (red.), Dziedzictwo religijne i kulturowe Drogi św. Jakuba – w 30. Rocznicę uznania szlaku za pierwszy europejski szlak kulturowy, materiały z konferencji organizowanej przez Bractwo św. Jakuba Apostoła w Więcławicach Starych, wyd. Czuwajmy, Kraków 2017, s. 271, 273-274
Orzechowska-Kowalska Kazimiera, Wstępne badania dotyczące pielgrzymów polskich w Santiago de Compostela w latach 1631-1717 [w:] Jackowski Antoni, Mróz Franciszek, Mróz Łukasz, 1200 lat pielgrzymek do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela, Materiały z konferencji, wyd. Czuwajmy, Kraków 2013, s. 361-376
Orzechowska-Kowalska Kazimiera, Pielgrzymi polscy w Santiago de Compostela w latach 1631-1716, „Turyzm”, [w:] Folia Turistica, AWF Kraków 27 (2012), s.109-131
Różycki Paweł, Motywy pielgrzymowania na drogach św. Jakuba [w:] Jackowski Antoni, Franciszek Mróz, Iwona Hodorowicz (red.), Materiały z konferencji - Drogi św. Jakuba w Polsce. Stan badań i organizacja, wyd. Czuwajmy, Kraków 2008, s. 53-62
Różycki Paweł, Pielgrzymowanie – ewolucja celów i form od starożytności do współczesności [w:] W kręgu humanistycznej refleksji nad turystyką kulturową, AWF, Poznań, 2008
Różycki Paweł: Turystyka religijna i pielgrzymkowa [w:] K. Buczkowska , A. M von Rohrscheidt (red.), Współczesne formy turystyki kulturowej, AWF, Poznań 2009, s. 158-159
Różycki Paweł, Pielgrzymowanie do Santiago de Compostela droga duchowego wzrastania, świętości i świętych [w:] Iwona Hodorowicz, Franciszek Mróz, Pielgrzymi na Drodze św. Jakuba. Przeszłość i teraźniejszość, Kraków 2009, s. 23-32
Różycki Paweł: Via Podensis – z wiarą i pobożnością przez wieki. [w:] Materiały z konferencji – Wpływ Świętego roku Jakubowego na rozwój kultu i drogi św. Jakuba Kraków 2011, s. 107-116
Sury Bartłomiej: Droga Europy – Camino de Santiago jako element integracji europejskiej. Profil pielgrzyma do Santiago de Compostela w Roku Jakubowym 2010. Materiały z konferencji – Wpływ Świętego roku Jakubowego na rozwój kultu i drogi św. Jakuba, wyd. Czuwajmy, Kraków 2011, s. 79-93
Sroga P., Społeczno-moralne aspekty pielgrzymowania do Santiago de Compostela [w:] Turystyka religijno-pielgrzymkowa. Zbiór materiałów pokonferencyjnych, 8-9 września 2005, Gdańsk 2005, s. 319-326
Strzelecka Marta, Camino de Santiago. Antropologiczna analiza współczesnego pielgrzymowania, doświadczenie, motywacje pielgrzymów dziś, Poznań, 2011
Sulima B., Pielgrzymi w drodze do grobu św. Jakuba Apostoła w Santiago de Compostela w latach 2006-2008, [w:] Hodorowicz Iwona, Mróz Franciszek, Pielgrzymi na Drodze św. Jakuba. Przeszłość i Teraźniejszość, wyd. Czuwajmy. Kraków 2009, s. 57-69
Sury Bartłomiej: Droga Europy – Camino de Santiago jako element integracji europejskiej. Profil pielgrzyma do Santiago de Compostela w Roku Jakubowym 2010. Materiały z konferencji – Wpływ Świętego roku Jakubowego na rozwój kultu i drogi św. Jakuba, wyd. Czuwajmy, Kraków 2011, s. 79-93
Wójtowicz Mirosław, Wzrost i przekształcenia ruchu pątniczego na szlakach pielgrzymkowych do Santiago de Compostela w latach 1989-2009 [w:] Jackowski Antoni, Franciszek Mróz, Iwona Hodorowicz, Kult św. Jakuba Apostoła na szlakach pielgrzymkowych do Santiago de Compostela, wyd. Czuwajmy, Kraków 2010, s. 45-54
Wójtowicz Mirosław, Wzrost i przekształcenia ruchu pątniczego na szlakach pielgrzymkowych do Santiago de Compostela w latach 1989-2009 [w:] Jackowski Antoni, Franciszek Mróz, Iwona Hodorowicz, Kult św. Jakuba Apostoła na szlakach pielgrzymkowych do Santiago de Compostela, wyd. Czuwajmy, Kraków 2010, s. 45-54
Wójtowicz Mirosław, Przekształcenia ruchu pielgrzymkowego do Santiago de Compostela w latach 1989-2010, Peregrinus Cracoviensis, 2011, z. 22, s. 329-330