Piotr Roszak

Z WikiCamino
Wersja z dnia 14:50, 10 lip 2020 autorstwa PielgrzymDD (dyskusja | edycje) (ed)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

El Profesor. Szef Pracowni Dróg Świętego Jakuba działającej na UMK w Toruniu.

El Profesor w roku 2020


Życiorys

Kapłan diecezji toruńskiej. Święcenia kapłańskie przyjął w dniu 21 czerwca 2003 r. Pracował w parafii katedralnej św. Janów w Toruniu (2003-2004). Był również kapelanem więziennym w toruńskim Areszcie Śledczym (2003-2004). W roku 2006 uzyskał licencjat z teologii dogmatycznej na Uniwersytecie Nawarry (UNAV) w Pampelunie, gdzie następnie w roku 2009 obronił doktorat poświęcony koncepcji "mysterium-sacramentum-secretum" w teologii św. Tomasza z Akwinu. W latach 2008-2010 pracował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Nawarry w katedrze teologii systematycznej. Prowadził tam prace badawcze w międzynarodowych zespołach teologicznych oraz koordynował wymianę naukową między Polską a Nawarrą (w sposób szczególny między UMK a UNAV). Od 2010 roku zatrudniony na Wydziale Teologicznym UMK jako adiunkt w Katedrze Teologii Fundamentalnej i Dogmatycznej. Habilitował się w dniu 18 czerwca 2013 r. W dalszym ciągu współpracuje z Uniwersytetem Nawarry jako profesor stowarzyszony teologii dogmatycznej.
W swojej pracy badawczej zajmuje się egzegezą biblijną Tomasza z Akwinu (wraz z dr Jörgenem Vijgen organizator międzynarodowej konferencji poświęconej tomizmowi biblijnemu), chrystologią rytu hiszpańsko-mozarabskiego, teologią analityczną (grant z Centre of Philosophy of Religion in Notre Dame University, USA) oraz fenomenem pielgrzymek do Santiago de Compostela (grant Narodowego Centrum Nauki "Harmonia"). Wraz z ówczesnym dziekanem Wydziału Teologicznego UMK, ks. prof. Dariuszem Koteckim oraz Piotrem P. Orłowskim założył Fundację "Pro Futuro Theologiae" w Toruniu, której zadaniem jest wspieranie badań z zakresu nauk teologicznych.
Współtworzy Pracownię Szlaku św. Jakuba przy Wydziale Teologicznym UMK, organizującą cykliczne seminaria poświęcone historii i teraźniejszości Camino de Santiago. Pełni funkcję Przewodniczącego Rady Programowej ds. Rozwoju Szlaku św. Jakuba w woj. kujawsko-pomorskim przy Marszałku Województwa.
Od 2016 roku członek Papieskiej Akademii Tomasza z Akwinu.

Działalność akademicka

Organizator wielu międzynarodowych konferencji naukowych w Polsce i Hiszpanii, tłumacz z jęz. hiszpańskiego, łacińskiego. Członek Rad Naukowych wielu zagranicznych periodyków naukowych (m.in. Cauriensia, Espiritu etc.), a także Stowarzyszeń naukowych: Internationale Gesellschaft für Theologische Mediävistik e.V. (IGTM), European Society of Catholic Theology (ESCT), FIDEM, Polskiego Oddziału SITA, Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce.

Zadania akademickie

 • Redaktor serii wydawniczej Scholastica Thoruniensia (2012-) w Wydawnictwie Naukowym UMK, publikującej tłumaczenia średniowiecznych komentarzy biblijnych.
 • Redaktor naczelny czasopisma Scientia et Fides (2013-)
 • Prodziekan Wydziału Teologicznego UMK ds. naukowych (2016-2020) oraz ds. strategii badawczej i współpracy z zagranicą (2020-).

Badania naukowe

 • Członek międzynarodowej grupy badawczej antropologii “Prosopon” w Barcelonie (Abat Oliba CEU) oraz "Seminario permanente de historia de filosofia medieval" w Madrycie (Complutense)
 • Współorganizator cyklu interdyscyplinarnych konferencji "Dysput Nawarryjskich" w Toruniu oraz “Debates Polacos en Pamplona” (Debat Polskich w Pampelunie) od roku 2010.

Publikacje

Monografie

 • Wiarygodność i tożsamość. Teologia wiary św. Tomasza z Akwinu i współczesność, seria „Myśl Teologiczna”, WAM, Kraków 2013 (tłumaczona na jęz. hiszpański: Credibilidad e identidad. En torno a la teología de la fe en santo Tomás, Eunsa, Pamplona 2014);
 • Mozarabowie i ich liturgia. Chrystologia rytu hiszpańsko-mozarabskiego, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2015;
 • Odkupiciel i przyjaciel. U podstaw chrystologii soteriologicznej św. Tomasza z Akwinu w świetle "Super Psalmos", Wydawnictwo W Drodze, Poznań - Warszawa 2020, ​ISBN 978-83-7906-351-2​.

Redakcje wydawnictw zbiorowych

 • O przyjaźni. II Dysputy Nawarryjskie w Toruniu (razem z Piotrem P. Orłowskim) WN UMK, Toruń 2015, 175 s., ​ISBN 978-83-231-3343-8​;
 • U źródeł pamięci. O "zapominaniu" w historii, teologii i literaturze, WN UMK, Toruń 2013, ​ISBN 978-83-231-3054-3​;
 • Camino de Santiago - nie tylko droga, WN UMK, Toruń 2012.
 • Camino Polaco. Teologia - Sztuka - Historia - Teraźniejszość, Tom 1, Tom 2, Tom 3, Tom 4, WN UMK, Toruń 2014 - 2019;
 • The Way of St. James. Renewing insights, (wraz z E. Alarcón), Eunsa, Pamplona 2017;
 • Droga Św. Jakuba w Polsce - historia, teraźniejszość, przyszłość, (wraz z F. Mrozem), Wydawnictwo „Czuwajmy”, Kraków 2015.

Rozdziały i artykuły (wybrane)

 • Reading Sacred Scripture with Thomas Aquinas, ed. P. Roszak, J. Vijgen, Brepols, Turnhout 2015.
 • Posługa sensu. Kilka uwag o stylu uprawiania teologii według św. Tomasza z Akwinu, Studia Pelplińskie 2011, t. XLIV, s. 571-586
 • Pilgrimage as sacramentum peregrinationis? Discovering the Ecclesiological Background of the Camino de Santiago, w: The Way of St. James. Renewing insights, red. E. Alarcón, P. Roszak, Eunsa, Pamplona 2017, s. 137-158.
 • Pamięć liturgiczna i tożsamość mozarabska. Ryt hiszpańsko-mozarabski a duchowość średniowiecznej Europy, w Fundamenty średniowiecznej Europy, pod red. Ż. Sztylc, D. Zagórskiego, A. Radzimińskiego, R. Biskupa, s. 391-409, Bernardinum 2013.

Na Camino

Wielokrotnie pielgrzymował do Santiago. Był proboszczem w Vialfranca de Monjardin, gdzie animował dzieło przyjmowania pielgrzymów w albergue parafialnym.