WikiCamino jest witryną na początkowym etapie rozwoju, ale o dużym potencjale. Chętnych do współpracy w jej tworzeniu zapraszamy do kontaktu pod adresem: jaburza@poczta.onet.pl. Buen camino!

III Konferencja Camino Polaco Toruń 2019: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiCamino
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
(nowa strona)
 
(nowa strona)
Linia 1: Linia 1:
The Camino de Santiago – New Opportunities, Old Challenges.<br>
+
Dnia 19 października organizowana jest konferencja: '''„Camino de Santiago - nowe szanse, stare wyzwania. Chrześcijański sens pielgrzymowania w historii, sztuce i teologii”'''. <br>
The Christian Meaning of Pilgrimage in History, Art and Theology. Saturday, 19th October 2019 <br>
+
Organizatorzy:
Faculty of Theology, Nicolaus Copernicus University in Toruń <br>
+
* Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika;
 +
* Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
 +
W przeddzień konferencji, dnia 18.10.2019 r. odbędzie się '''I Forum Ekonomiczne Camino Polaco'''. <br>
 +
Miejsce obrad: Centrum Dialogu w Toruniu, Plac Frelichowskiego 1. <br>
 +
Program konferencji: <br>
 +
Sesja I.
 +
* 9.10 – 9.30 o. Roman Bielecki OP (W Drodze) - ''Camino de Santiago jako metafora życia duchowego'';
 +
* 9.30 – 9.50 Adeline Rucquoi (Centre National de la Recherche Scientifique, Francja) – ''Po  Camino... dawniej i dziś'';
 +
* 9.50 10.10 Paolo Caucci von Saucken (University of Perugia, Włochy) – ''Gościnność na pielgrzymce'';
 +
* 10.10 – 10.30 Luis Gonzalez Lopo (University of Santiago de Compostela, Hiszpania) – ''Pielgrzymki do Santiago de Compostela  (1530-1830): kryzys, rewitalizacja i dekadencja'';
 +
* 10.30 Dyskusja
 +
* 11.00 – 11.15 Przerwa kawowa
 +
Sesja II.
 +
* 11.15 – 11.35 Vedran Prazen (Chorwacja) – ''Perły Boga na Camino. Ewangelizacja i Camino de Santiago'';
 +
* 11.35 – 11.55 Daniel Moulin (University of Cambridge Wielka Brytania) - ''Rytuały otwarte na Camino  oraz problem demarkacji i zmiany'';
 +
* 11.55 – 12.15 Eamon Conway, Judith King (University of Limerick, Irlandia) - ''Pielgrzymując Drogą św. Jakuba - ewolucja pielgrzymów?'';
 +
* 12.15 – 12.35 Dariusz Lipiński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) - ''Dynamika Camino. O niektórych trendach w pielgrzymowaniu Szlakiem Świętego Jakuba wskazywanych przez statystykę'';
 +
* 12.35 – 13.00 Dyskusja <br>
 +
W budynku Wydziału Teologicznego UMK (ul. Gagarina 37):
 +
* 13.00 – 14.00 Przerwa obiadowa
 +
* 14.00 – „Camino w publikacjach”: Grzegorz Polakiewicz Żyje się tylko raz – prezentacja książki (Aula Magna). <br>
 +
Następnie będą miały miejsce trzy równoległe sesje tematyczne:
 +
Sesja III:
 +
* 14.30 – 14.50 Franciszek Mróz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) – ''Oberstrasse i Via Regia – drogi prowadzące do Composteli'';
 +
* 14.50 – 15.10 Emil Mendyk (Przyjaciele Dróg św. Jakuba) - ''Droga św. Jakuba jako element europejskiej integracji'';
 +
* 15.10 – 15.30  Marek Okoń (Katolicki Uniwersytet Lubelski) – ''Refleksje pątnika nt. form pielgrzymowania po  europejskich szlakach jakubowych (ostatnie cztery dekady)'';
 +
* 15.30 – 15.50 Przerwa kawowa
 +
* 15.50 – 16.10 Jana Marcelli (Bratislava, Slovakia Federacia Forum Jakubskej cesty ) - ''Kultura, ekologia, sztuka, historia i obecność Drogi św. Jakuba (Polska, Słowacja, Czechy, Austria)'';
 +
* 16.10 – 16.30 Mateusz Zimny (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie) - ''Duchowe dziedzictwo "Camino de Santiago" w służbie aktualnych wyzwań. Listy pasterskie biskupów hiszpańskich i francuskich diecezji na szlaku "Camino de Santiago" z 2015 i 2017 roku'';
 +
* 16.30 – 16.50  Cezary Rzęchowski ( Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie) -  ''Tora jako droga: Synaj – Compostela''. <br>
 +
Sesja IV:
 +
14.30 – 14.50 Waldemar Rozynkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) -  ''Świątobliwy Andrzej z Osnowa -  o pielgrzymie, który udał się do  grobu św. Jakuba'';
 +
14.50 – 15.10 Maciej Ostrowski, Anna Wiater (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II) - ''Piąta Ewangelia w kontekście Dróg Jakubowych'';
 +
15.10 - 15.30 Adam Kucharski  (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu  ) – ''Compostela – Rzym – Loreto. Podróż edukacyjna jako nieustająca pielgrzymka. Przykład Jakuba Sobieskiego (1607-1613)'';
 +
15.30 – 15.50 Przerwa kawowa
 +
15.50 – 16.10 Waldemar Hass (Bractwo św. Jakuba Apostoła w Jakubowie) – ''Historia i religijno-kulturowe znaczenie Źródła świętego Jakuba w Jakubowie'';
 +
16.10 – 16.30 Agnieszka Laddach (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) - ''Św. Jakub Większy i Camino de Santiago w świetle wypowiedzi uczniów Collegium Marianum w Pelplinie'';
 +
16.30 – 16.50 Łukasz Skarżyński ( Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – ''Ożywione działania duszpasterskie na Jakubowych Szlakach Europy''. <br>
 +
Sesja V:
 +
* 14.30 – 14.50 Jagoda Marszałek, Dariusz Doburzyński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) - ''Specyficzny kontekst funkcjonowania terminów „pielgrzym” i „pielgrzymujący” we współczesnych tekstach teologicznych oraz kwestia ich czytelności'';
 +
* 14.50 – 15.10 Berenika Seryczyńska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) - ''Transkulturowość w kontekście Camino de Santiago'';
 +
* 15.10 – 15.30 Kamila Pasławska (Stowarzyszeniu Przyjaciół Dróg św. Jakuba w Polsce) - ''Indywidualnie, ale nie samotnie. Czy pielgrzym-katolik ma jakieś obowiązki na Camino?'';
 +
* 15.30 – 15.50 Przerwa kawowa
 +
* 15.50 – 16.10 Magdalena Goik (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) - ''Jakubinki. Pielgrzymowanie do Santiago de Compostela - kobieca perspektywa'';
 +
* 16.10 – 16.30 Barbara Karpała (Bractwo św. Jakuba w Więcławicach Starych) - ''Czy pielgrzymowi potrzebne śpiewanie czyli o rozkwicie polskich pieśni do św. Jakuba'';
 +
* 16.30 – 16.50 Maciej Samolej  (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi) - ''Camino de Santiago jako polski fenomen czytelniczy. Perspektywa
 +
bibliotekarza, nauczyciela, pisarza i czytelnika''.
  
The dynamic development of the Way of St. James has been observedfor several decades. It has  become  the  subject of analysisfor geography, sociology, philosophy, history,  art history and theology. The setting and marking of new routes of St. James is a phenomenon which is accompanied by social and pastoral revival, the discovery of historical, material and spiritual heritage  and  new  initiatives  which  would  be  difficult  to  implement  without  the  presence  of this route. <br>
+
O godzinie 16.50 przewidziana jest dyskusja podsumowująca. Zakończenie konferencji - godz. 17.10. <br>
For  many, the Camino appears as a “chance”to  rethink  the  issue  of  religious, personal  and social identity, and,at the same time,it seems that old problems regarding the motivation of pilgrims,  theirdifference  in  comparison  withtourism  (including  religious  tourism)  raise questions  about  the  pilgrim’s  spirituality  andcharism of the Camino  pilgrimage,  which distinguishes itfrom trekking along mountain trails. Onecan observe many new phenomena and  practices  on  the  Camino,  which  syncretically  combinethe  so-far  contradictory  ideas, create new “rites” and customs which formthe media image of the Camino. <br>
 
For  the  Catholic  Church  it  is,  at  the  same  time,  a  challenge  related  to  the  organization  of pastoral work, formation of pilgrims andthe answer to the question: what shall I do whenthe pilgrimage is finished?It is alsoa way of understanding the “pilgrimage” itself, towhich the traditional term of “folk piety” no longer seems to apply. Many postulate to view the potential of the Camino in terms of a new evangelization or discreet (“trodden”) apologetics, thanks to which,  those  who follow St. James’ trails could have the opportunity to get to know the Church and its involvement they have not experienced so far.<br>
 
* ''What are the chances for the Camino de Santiago? What is the future of the Camino de Santiago?''
 
* ''Which of the old problems remains unresolved?''
 
* ''What new forms of pilgrimageappear among pilgrims?''
 
* ''What testimonies of pilgrimagecan be found in historical sources?''
 
* ''How is the cult of St. James developing in European countries?''
 
* ''What are the main initiatives undertaken by the Churchand is it possible to make the first balance of their effectiveness?''
 
* ''What is the impact of the creation of new St. James’ shrinesin Poland and Europe in the Camino tradition?''
 
* ''What are the fruits and pastoral challenges associated with the development of the pilgrimage movement?''<br>
 
 
 
These  are  just  some  of  the  questions  that we  would  like  to  pose  during  the  conference.  The main  speakers  will  be Prof.  Adeline  Rucquoi (France), Domingo  Luis  Gonzalez  Lopo (Spain), Roman  Bielecki, OP (Poland), Vedran  Prazen (Croatia),Daniel  Moulin (United Kingdom), Eamonn Conway (Ireland).<br>
 
Please submit  proposals  for  the  topics  of  the  papers  with  a  short  summary  before  30thMay 2019.  All  summaries  should  be  sent at piotrroszak@umk.pl. The fulltexts  of  the  papers which  will  be  included  in  the  conference  volume  (Camino  Polaco  4)  should  be  sent  before 30th July 2019.<br>
 
The  organizers  of  the  event  are:  the  Faculty  ofTheology, Nicolaus  Copernicus  University, Institute  of  Geography,  Pedagogical University of Kraków, Institute of History and Archive Science  of  Nicolaus  Copernicus  University.  Supporting  institutions  are  Confraternity  of  St. James the Apostle in Więcławice Stare and Confraternity of St. James the Apostle in Torun.<br>
 
On the 18th October 2019,the 1st Economic Forum “Camino Polaco” will be organized for the  entrepreneurs  from  Kuyaviaand  Pomerania  (but we also  invite  all  economic  entities involved in the development of the Camino de Santiago in Poland). The aim of the forum is tomeet  experts  and get  familiar  with  the  market  research  concerning  the  implementation  of pilgrimage  products commissioned  by  the  Ministry  of  Science,  as  part  of  DIALOG  grant received by the Faculty of Theology of Nicolaus Copernicus University.On behalf of the Organizational Committee. <br>
 
* Rev. dr hab. Piotr Roszak,
 
* Prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski,
 
* Dr Franciszek Mróz
 

Wersja z 17:12, 9 sie 2019

Dnia 19 października organizowana jest konferencja: „Camino de Santiago - nowe szanse, stare wyzwania. Chrześcijański sens pielgrzymowania w historii, sztuce i teologii”.
Organizatorzy:

 • Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika;
 • Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

W przeddzień konferencji, dnia 18.10.2019 r. odbędzie się I Forum Ekonomiczne Camino Polaco.
Miejsce obrad: Centrum Dialogu w Toruniu, Plac Frelichowskiego 1.
Program konferencji:
Sesja I.

 • 9.10 – 9.30 o. Roman Bielecki OP (W Drodze) - Camino de Santiago jako metafora życia duchowego;
 • 9.30 – 9.50 Adeline Rucquoi (Centre National de la Recherche Scientifique, Francja) – Po Camino... dawniej i dziś;
 • 9.50 – 10.10 Paolo Caucci von Saucken (University of Perugia, Włochy) – Gościnność na pielgrzymce;
 • 10.10 – 10.30 Luis Gonzalez Lopo (University of Santiago de Compostela, Hiszpania) – Pielgrzymki do Santiago de Compostela (1530-1830): kryzys, rewitalizacja i dekadencja;
 • 10.30 Dyskusja
 • 11.00 – 11.15 Przerwa kawowa

Sesja II.

 • 11.15 – 11.35 Vedran Prazen (Chorwacja) – Perły Boga na Camino. Ewangelizacja i Camino de Santiago;
 • 11.35 – 11.55 Daniel Moulin (University of Cambridge Wielka Brytania) - Rytuały otwarte na Camino oraz problem demarkacji i zmiany;
 • 11.55 – 12.15 Eamon Conway, Judith King (University of Limerick, Irlandia) - Pielgrzymując Drogą św. Jakuba - ewolucja pielgrzymów?;
 • 12.15 – 12.35 Dariusz Lipiński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) - Dynamika Camino. O niektórych trendach w pielgrzymowaniu Szlakiem Świętego Jakuba wskazywanych przez statystykę;
 • 12.35 – 13.00 Dyskusja

W budynku Wydziału Teologicznego UMK (ul. Gagarina 37):

 • 13.00 – 14.00 Przerwa obiadowa
 • 14.00 – „Camino w publikacjach”: Grzegorz Polakiewicz Żyje się tylko raz – prezentacja książki (Aula Magna).

Następnie będą miały miejsce trzy równoległe sesje tematyczne: Sesja III:

 • 14.30 – 14.50 Franciszek Mróz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) – Oberstrasse i Via Regia – drogi prowadzące do Composteli;
 • 14.50 – 15.10 Emil Mendyk (Przyjaciele Dróg św. Jakuba) - Droga św. Jakuba jako element europejskiej integracji;
 • 15.10 – 15.30 Marek Okoń (Katolicki Uniwersytet Lubelski) – Refleksje pątnika nt. form pielgrzymowania po europejskich szlakach jakubowych (ostatnie cztery dekady);
 • 15.30 – 15.50 Przerwa kawowa
 • 15.50 – 16.10 Jana Marcelli (Bratislava, Slovakia Federacia Forum Jakubskej cesty ) - Kultura, ekologia, sztuka, historia i obecność Drogi św. Jakuba (Polska, Słowacja, Czechy, Austria);
 • 16.10 – 16.30 Mateusz Zimny (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie) - Duchowe dziedzictwo "Camino de Santiago" w służbie aktualnych wyzwań. Listy pasterskie biskupów hiszpańskich i francuskich diecezji na szlaku "Camino de Santiago" z 2015 i 2017 roku;
 • 16.30 – 16.50 Cezary Rzęchowski ( Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie) - Tora jako droga: Synaj – Compostela.

Sesja IV: 14.30 – 14.50 Waldemar Rozynkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) - Świątobliwy Andrzej z Osnowa - o pielgrzymie, który udał się do grobu św. Jakuba; 14.50 – 15.10 Maciej Ostrowski, Anna Wiater (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II) - Piąta Ewangelia w kontekście Dróg Jakubowych; 15.10 - 15.30 Adam Kucharski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu ) – Compostela – Rzym – Loreto. Podróż edukacyjna jako nieustająca pielgrzymka. Przykład Jakuba Sobieskiego (1607-1613); 15.30 – 15.50 Przerwa kawowa 15.50 – 16.10 Waldemar Hass (Bractwo św. Jakuba Apostoła w Jakubowie) – Historia i religijno-kulturowe znaczenie Źródła świętego Jakuba w Jakubowie; 16.10 – 16.30 Agnieszka Laddach (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) - Św. Jakub Większy i Camino de Santiago w świetle wypowiedzi uczniów Collegium Marianum w Pelplinie; 16.30 – 16.50 Łukasz Skarżyński ( Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Ożywione działania duszpasterskie na Jakubowych Szlakach Europy.
Sesja V:

 • 14.30 – 14.50 Jagoda Marszałek, Dariusz Doburzyński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) - Specyficzny kontekst funkcjonowania terminów „pielgrzym” i „pielgrzymujący” we współczesnych tekstach teologicznych oraz kwestia ich czytelności;
 • 14.50 – 15.10 Berenika Seryczyńska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) - Transkulturowość w kontekście Camino de Santiago;
 • 15.10 – 15.30 Kamila Pasławska (Stowarzyszeniu Przyjaciół Dróg św. Jakuba w Polsce) - Indywidualnie, ale nie samotnie. Czy pielgrzym-katolik ma jakieś obowiązki na Camino?;
 • 15.30 – 15.50 Przerwa kawowa
 • 15.50 – 16.10 Magdalena Goik (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) - Jakubinki. Pielgrzymowanie do Santiago de Compostela - kobieca perspektywa;
 • 16.10 – 16.30 Barbara Karpała (Bractwo św. Jakuba w Więcławicach Starych) - Czy pielgrzymowi potrzebne śpiewanie czyli o rozkwicie polskich pieśni do św. Jakuba;
 • 16.30 – 16.50 Maciej Samolej (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi) - Camino de Santiago jako polski fenomen czytelniczy. Perspektywa

bibliotekarza, nauczyciela, pisarza i czytelnika.

O godzinie 16.50 przewidziana jest dyskusja podsumowująca. Zakończenie konferencji - godz. 17.10.