WikiCamino jest witryną na początkowym etapie rozwoju, ale o dużym potencjale. Chętnych do współpracy w jej tworzeniu zapraszamy do kontaktu pod adresem: jaburza@poczta.onet.pl. Buen camino!

Camino Polaco. Teologia – Sztuka – Historia – Teraźniejszość. Tom 4

Z WikiCamino
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wydany pod redakcją Piotra Roszaka, Franciszka Mroza i Waldemara Rozynkowskiego czwarty tom serii pod tytułem: Camino Polaco. Teologia – Sztuka – Historia – Teraźniejszość, wydawanej przez Wydawnictwo Naukowe UMK. Plon konferencji naukowej pod hasłem Camino de Santiago - nowe szanse, stare wyzwania. Chrześcijański sens pielgrzymowania w historii, sztuce i teologii, która miała miejsce w Toruniu 19 października 2019 r.

Zawartość:

 • Gonzalez Lopo D. L., Pielgrzymki do Santiago de Compostela (1530-1830): kryzys, rewitalizacja i upadek, s. 15
 • Kucharski A., Compostela – Rzym – Loreto. Podróż edukacyjna jako nieustająca pielgrzymka. Przykład Jakuba Sobieskiego (1607-1613), s. 47
 • Hass W., Historia i religijno-kulturowe znaczenie Źródła świętego Jakuba w Jakubowie, s. 63
 • Bielecki R. OP, Jakubie, gdzie jesteś?", s. 75
 • Temperán Villaverde E. ks., Droga św. Jakuba - nowy "dziedziniec pogan", s. 83
 • Lipiński D., Dynamika Camino. O niektórych trendach w pielgrzymowaniu Szlakiem Świętego Jakuba wskazywanych przez statystykę, s. 95
 • Karpała B., Czy pielgrzymowi potrzebne śpiewanie, czyli o rozkwicie polskich pieśni do św. Jakuba, s. 119
 • Mendyk E., Droga św. Jakuba jako element integracji europejskiej, s. 133
 • Seryczyńska B., Dialog międzykulturowy w kontekście Camino de Santiago, s. 167
 • Pasławska K., Indywidualnie, ale nie samotnie. Czy pielgrzym-katolik ma jakieś obowiązki na Camino?, s. 183
 • Laddach A., Św. Jakub Większy i Camino de Santiago w świetle wypowiedzi uczniów Collegium Marianum w Pelplinie, s. 193
 • Ostrowski M. ks., Wiater A., Piąta Ewangelia w kontekście Dróg Jakubowych, s. 209
 • Marszałek J., Doburzyński D. ks., Specyficzny kontekst funkcjonowania terminów „pielgrzym” i „pielgrzymujący” we współczesnych tekstach teologicznych oraz kwestia ich czytelności, s. 231
 • Rozynkowski W. dk., Świątobliwy Andrzej z Osnowa - o pielgrzymie, który udał się do grobu św. Jakuba, s. 253
 • Mróz F., 6900 km oznakowanych odcinków Camino de Santiago w Polsce - sukcesy, niepowodzenia i wyzwania, s. 267 (pełen tekst w sieci - tu kliknij)
 • Okoń M., Przemiany na Camino w ostatnich czterech dekadach, s. 303
 • Pabianek P., Stefaniak Ł., Wasiak E., Polskie aspekty Camino. "Z Podlasia do Warszawy" po Drogach św. Jakuba, s. 319
 • Zimny M., Aktualność duchowego i historycznego dziedzictwa Camino de Santiago. Listy pasterskie biskupów hiszpańskich i francuskich diecezji Drogi św. Jakuba z 2015 i 2017 roku w polskim tłumaczeniu, s. 337
 • Camino de Santiago - poszukiwanie i spotkanie": List pasterski biskupów Camino Francés Drogi świetego Jakuba - 2015, s. 341
 • Przyjęcie i gościnność na Camino de Santiago: List pasterski biskupów Drogi świętego Jakuba Francji i Hiszpanii - 2017, s. 361