WikiCamino jest witryną na początkowym etapie rozwoju, ale o dużym potencjale. Chętnych do współpracy w jej tworzeniu zapraszamy do kontaktu pod adresem: jaburza@poczta.onet.pl. Buen camino!

Artykuły w pismach naukowych

Z WikiCamino
Wersja z dnia 17:22, 12 cze 2020 autorstwa PielgrzymDD (dyskusja | edycje) (nowa strona)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Artykuły traktujące o św. Jakubie, Camino de Santiago i pielgrzymowaniu, opublikowane w czasopismach naukowych.

autor tytuł czasopismo numer strony
Ablewicz J. Pielgrzymka jako znak święty „Tarnowskie Studia Teologiczne” T. 9 (1983) s. 13-24
Abramek R. J. Teologiczne podstawy i sens pastoralny pielgrzymki jako formy kultu na przykładzie Pieszej Pielgrzymki Warszawskiej „Częstochowskie Studia Teologiczne” t. 9-10 (1981-82) s. 171-223
Adamczyk D. Turystyka a ostateczny cel życia człowieka „Communio. Międzynarodowy Przegląd Teologiczny” 3 (153) 2006 s. 132-135
Bakalarz J. Kościół wobec ludzi wędrujących „Collectanea Theologica” 50/1 (1980) s. 177-181Baniak J., Pielgrzymka religijna, „Przegląd Religioznawczy” 2004, nr 1, s. 39-46. Baraniecka K., „Communitas” a intencje pątników - typy uczestnictwa w pielgrzymce. Wielki odpust kalwaryjski Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kalwarii Pacławskiej, „Etnografia Polska” T. 52 (2008) z. 1/2, s. 137-154. Baraniecka-Olszewska K., O wielkim odpuście w Kalwarii Pacławskiej ponownie. Refleksja nad antropologią pielgrzymek, „Etnografia Polska” t. LX (2016) z. 1 2, s. 27-42. Bremer J., Camino de Santiago - droga świętych legend, „Folia Turistica” 27 (2012), s. 93 108. Bremer J., Przyczyny późnośredniowiecznego schyłku pielgrzymowania na przykładzie Santiago de Compostela, „Folia Turistica” 24 (2011), s. 163-178. Brzegowy T., Izrael pielgrzymujący, „Tarnowskie Studia Teologiczne” t. 9 (1983), s. 37-51. Bulas R., Chrześcijańskie itineraria do miejsc świętych od II do VIII wieku, „Vox Patrum” 32 (2012) z. 57, s. 77-91. Datko A., Człowiek w przestrzeni symbolicznej. Struktura oraz sakralne i społeczne funkcje pielgrzymek na przykładzie pątnictwa do Wejherowa i Swarzewa, „Peregrinus Cracoviensis” z. 12 (2001), s. 117-140. Dec I., Człowiek jako pielgrzym. O pielgrzymowaniu w aspekcie filozoficzno-teologicznym na tle pielgrzymowania do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Leżajsku, „Peregrinus Cracoviensis” 7 (1999), s. 61-72. Dorywalska B., Szlakiem Ecclesia Cluniacensis, „Peregrinus Cracoviensis” 17 (2006), s. 207 215. Duda T., Doburzyński D., Religious tourism vs. sacred space experience. Conflict or complementary interaction?, „International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage”, Vol. 7: Iss. 5, Article 2. Fułat T. J., Funkcja sanktuariów w Kościele - aspekt teologiczno-prawny, „Przegląd Kalwaryjski” 7 (2002), s. 321-343. Galbraith M., On the Road to Czestochowa: Rhetoric and Experience on a Polish Pilgrimage, “Anthropological Quarterly” Vol. 73 nr 2 (Apr., 2000), s. 61-73. Goliszek P., Katechetyczne funkcje pielgrzymki maturzystów, „Roczniki Pastoralno-Katechetyczne” 2012 4 (59) s. 207-225. Gomez-Geraud M-C., Odnowa pielgrzymowania w dobie kontrreformacji: wkład jezuitów, „Communio. Międzynarodowy Przegląd Teologiczny” 4 (100) 1997, s. 68-76. Góźdź K., Pielgrzymowanie Kościoła w papieskim posługiwaniu wędrownego misjonarza, „Ethos” 16 (2003) nr 3/4, s. 124-140. Hamarneh B., Początki pielgrzymek do Rzymu "ad limina apostolorum", „Communio. Międzynarodowy Przegląd Teologiczny” 4 (100) 1997, s. 41-50. Hervieu-Léger D., Od "praktykującego parafianina" do "pielgrzyma". Katolicyzm wobec wyzwań religijności "pielgrzyma", „Przegląd Powszechny” 12/2001 (964), s. 356-364. Iwaszkiewicz P., Pielgrzym z Burdigali i jego opis podrózy z Burdigali do Jerozolimy : wstęp i przekład, „Meander” 46 (1991), s. 63 - 75. Iwaszkiewicz P., Wczesnochrześcijańskie opisy podróży do Ziemi Świętej, „Meander” 45 (1990) z. 1, s. 13-19. Jackowski A., Sołjan I., Mróz F. , Geografia pielgrzymek Jana Pawła II, „Peregrinus Cracoviensis” 20 (2009), s.19-45. Jackowski A., Sołjan I., Pielgrzymki jako przejaw solidarności międzyludzkiej, „Peregrinus Cracoviensis” z. 18 (2007), s. 13-27. Jackowski A., Sołjan I., Środowisko przyrodnicze a sacrum, „Peregrinus Cracoviensis” z. 12 (2001), s. 29 - 49. Jankiewicz E., Rekolekcje w drodze, „Aspekty. Katolickie pismo gorzowskie” 9(50)1990, s. 6. Jankowski S., «Do kraju tego…» : pielgrzymowanie do Ziemi Świętej jako praktyka religijna, „Paedagogia Christiana” 2009 t. 1, s. 63-78. Jastrzębowska E., Pielgrzymie dewocjonalia, „Mówią wieki” 36 (1993), nr 10, s.13-15. Jusiak R., Pielgrzymka jako element życia religijnego w Polsce, „Chrześcijanin w świecie”, R. 12 (1980) z. 91-92 (7-8/1980), s. 50-67. Kalinowski J., Spotkania duszpasterskie po pielgrzymce, „Homo Dei” 2 (200) 1986, s. 128 132. Kania W., Pielgrzymki w czasach Ojców Kościoła, „Tarnowskie Studia Teologiczne” 9 (1983), s. 52-59. Kaszowski L., Chrześcijańskie spojrzenie na środowisko geograficzne jako przestrzeń pielgrzymowania, „Peregrinus Cracoviensis” z. 4 (1996), s. 75 - 90. Kazimierczak M., Duchowy wymiar podróżowania, czyli o spirytualizmie w turystyce, „Folia Turistica” 27 (2012), s. 5-20. Kłoczowski J., Przemiany w chrześcijaństwie zachodnim XI-XIII wieku, w: Rozkwit średniowiecznej Europy, red. H. Samsonowicz, Bellona, Warszawa 2001, s. 16-55. Konwent Cz., Duszpasterstwo pielgrzymkowe, „Homo Dei” 1 (282) 2007, s. 130-136. Kotecki D., Kościół jako wspólnota pielgrzymująca w Apokalipsie św. Jana, „Teologia i człowiek” 7/8 (2006), s. 133-154. Kowalski M., Pielgrzymka - droga do domu JHWH (Ps 84, 6-8), „Kieleckie Studia Teologiczne” T. 1 cz. 1 (2002), s. 126-141. Kozicka D., Podróżny horyzont rozumienia, „Teksty Drugie” 1-2 (2006), s. 270-285. Kozyra J., Pielgrzymki w Biblii, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” t. 21 (1988), s. 5 18. Krätzl H., Pielgrzymka odkryta na nowo, „Ateneum Kapłańskie” t. 111 z. (476) VII-VIII 1988, s.113-124. Królik M. (opr.), Wspomnienia pielgrzymów z Warszawy na Jasną Górę, „Studia Claromontana” 28 (2010), s. 365-538. Kryczka M., Wirtualne pielgrzymowanie jako efekt stosowania nowych technologii w promocji. Przypadek Światowego Centrum Kultu Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach, „Folia Turistica” 39 (2016), s. 293-316. Krzyżak L., Pielgrzymki w dokumentach i liturgii Kościoła, „Teologia i człowiek” 28 (2014) 4, s. 117-134. Kucharski A., Hiszpania i Hiszpanie w relacjach Polaków : wrażenia z podróży i pobytu od XVI do początków XIX w., Semper, Warszawa 2007. Langkammer H., Pielgrzym Jezus i jego pierwsi naśladowcy, „Communio. Międzynarodowy Przegląd Teologiczny” 4 (100) 1997, s. 22-31. Lisowska A., Wieszaczewska A., Santiago de Compostela jako ważna destynacja turystyki pielgrzymkowej - obraz pielgrzymowania w narracjach blogów podróżniczych, „Turystyka Kulturowa” 3/2017 s. 74-95. Longosz S., Ksenodochium — hospicjum wczesnochrześcijańskie, „Vox Patrum” 16 (1996) z. 30-31, s. 275-336. Łuczak M., Religijność zaangażowana jako enklawa w procesie sekularyzacji na przykładzie pielgrzymowania, w: Górny Śląsk na przełomie wieków. Nadzieje i niepokoje, świadkowie wiary, red. J. Górecki, H. Olszar, WT UŚ, Katowice 2002, s. 207-220. Łysiak W., Peregrinatio religiosa: fundament pielgrzymowania w średniowieczu, w: Niematerialne dziedzictwo kulturowe : zakresy, identyfikacja, zagrożenia, red. J. Adamowski, K. Smyk, UMCS i Narodowy Instytut Dziedzictwa, Lublin-Warszawa 2015, s. 170-178. Matysiak B., Historiozbawczy charakter izraelskich świąt pielgrzymkowych, „Studia Warmińskie” T. 41/42 (2004/2005), s. 193-204. Mikołajczak M., Judaistyczno-ewangeliczna tradycja o pielgrzymowaniu do Jerozolimy i świątyni, „Scriptura Sacra” R. 7 (2003), s. 81-107. Mikos v. Rohrscheidt A., Religia jako przedmiot poznawczych zainteresowań turysty. Analiza fenomenu i oferty kulturowej turystyki religijnej, „Turystyka Kulturowa” 5/2013, s. 86 101. Miotk A., «Peregrinatio pro Christi amore» we wczesnym średniowieczu, „Studia Warmińskie” T. 39 (2002), s. 161-168. Mruk W., Status prawny pielgrzymów, „Peregrinus Cracoviensis” 4 (1996), s. 115-123. Myszor W., Ad limina Apostolorum. Podróże i pielgrzymki do Rzymu w starożytnym Kościele, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” T. 16 (1983), s. 87-97. Nadolski B., «Również i my wyjdźmy do Niego poza obóz... (Hbr 13,13a)» Z teologii pielgrzymowania, „Liturgia Sacra” 2/1999, s. 317-322. Narecki Z., Wokół pielgrzymkowo - sanktuaryjnej ewangelizacji parafii, „Pedagogika Katolicka” 1/2014, s. 51-64. Nawrocki S., Teologia pielgrzymek, „Homo Dei” 3 (99) 1960, s. 401-408. Niedźwiedź A., Migocząca mapa - w stronę antropologii pielgrzymowania, „Konteksty: Polska Sztuka Ludowa”, R. LXXI (2017) nr 1-2 (316-317), s. 191-204. Orzechowska-Kowalska K., Europejskie Szlaki Kulturowe Rady Europy, „Turystyka Kulturowa” 12/2009, s. 4-20. Orzechowska-Kowalska K., Szlak kulturowy formą ochrony dziedzictwa przeszłości. Szlaki św. Jakuba, „Ochrona Zabytków” 3-4/2012, s. 89-105. Orzechowska-Kowalska K., Współczesny pielgrzym na szlaku do Santiago de Compostela, „Turystyka Kulturowa” 4/2013, s. 36-55. Ostrowski M., Chrystologiczne i eklezjologiczne aspekty pielgrzymowania, „Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne” T. 4 (2003), s. 231-244. Ostrowski M., Pielgrzymowanie czy turystyka religijna, „Przegląd Kalwaryjski” 8/2003, s. 157-166. Ostrowski M., Teologia sanktuariów – świętych miejsc pielgrzymkowych, „Roczniki Teologiczne (KUL)” t. LXII (2015) z. 6, s. 83-95. Ożóg M., O Santiago de Compostela i kryzysie Kościoła - inaczej, „Ethos” R. 23, nr 4 /2010 (92), s. 327-331. Ożóg M., Podróże mnichów i duchownych w świetle pism św. Hieronima, „Vox Patrum” 32 (2012) z. 57, s. 453-468. Pach J., Troska o przyszłość pielgrzymowania, „Peregrinus Cracoviensis” 6 (1998), s. 11 16. Paczkowski M., „Obcy” i „przybysze”. Od statusu cywilno-prawnego do eklezjologii wyobcowania, „Vox Patrum” 26 (2006) z. 49, s. 511-530. Paczkowski M., „Wyobcowanie” i „wędrówka” w duchowości starożytnego monastycyzmu, „Teologia i człowiek” 7-8 (2006), s. 185-207. Paczkowski M., Lex peregrinorum. Obowiązki, prawa i przwileje na pielgrzymim szlaku, w: Camino Polaco : Teologia - sztuka - historia - teraźniejszość T. 1, red. P. Roszak, W. Rozynkowski, WN UMK, Toruń 2014, s. 13-41. Pawlik J., Miejsca pątnicze i ruch pielgrzymkowy w diecezji katowickiej, „Nasza Przeszłość” t. 44 (1975), s. 159-184. Pawłowska-Blahaczek B., Kilka uwag o rzymskich "Itinerariach" (VII wiek), „Vox Patrum” 28 (2008) z. 52/2, s. 843-854. Piwowarczyk R., Pielgrzymka i sanktuarium w sensie historycznym i teologiczno-biblijnym, „Peregrinus Cracoviensis” 4 (1996), s. 205 – 210. Polok B., Pierwsze chrześcijańskie sanktuaria w Ziemi Świętej (Konstantyn W. - IV wiek), „Scriptura Sacra” 13 - 14 (2009-2010), s. 95 - 121. Poniży B., Pierwsze sanktuaria Izraela, w: Życie religijne w Biblii, red. G. Witaszek, RW KUL, Lublin 1999, s. 9-36. Prüfer P., Piesza pielgrzymka jako fenomen społeczno-religijny i jej socjologiczno-teologiczne tło, „Społeczeństwo i Rodzina” 24 (2010) nr 3, s. 19-33. Prusowski W., Współczesny ruch pątniczy do sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej, „Peregrinus Cracoviensis” z. 17 (2006), s. 149 - 159. Ravasi G., Abraham i Boży lud pielgrzymi, „Communio. Międzynarodowy Przegląd Teologiczny” 4 (100) 1997, s. 13-21. Robak M., Chrześcijaństwo w marszu, „Christianitas” nr 3/4 (2000), s. 149-156. Robek E., Duszpasterstwo pielgrzymkowe. Teoria i praktyka, „Ateneum Kapłańskie” T. 144, z. 3 (577) r. 2005, s. 467-487. Rojewski A., Pielgrzymka i metanoia. Refleksje teologiczno-duszpasterskie, „Studia Płockie” T. 13 (1985), s. 17-23. Rudniański J., Pielgrzymka, „W Drodze” nr 8 (300) 1998, s. 5-9. Ryś G., Pielgrzymowanie: modlitwa, turystyka, edukacja, „Peregrinus Cracoviensis” 18 (2007), s. 5-11. Seweryniak H., Geografia zbawienia, „Studia Płockie” T. 37 (2009), s. 91-106. Sitek A., Pielgrzymki do Ziemi Świętej w XXI wieku : refleksje pątnika, „Scriptura Sacra” 13/14 (2009/2010), s. 123-156. Sobczyk A. J., Ruszyć w drogę... : jaki jest sens pielgrzymowania?, „Katecheta” R. 52 (2008) nr 6, s. 34-36. Stanisławski Z., Archeologiczne znaleziska średniowiecznych plakiet pielgrzymich na Pomorzu Zachodnim, „Rocznik Skrzatuski” 2 (2014), s. 97-111. Starowieyski M., Jakub Większy Apostoł (historia i legenda), „W drodze” 8 (228) 192, s. 68 76. Starowieyski M., Legenda Św. Jakuba Większego Apostoła, „Warszawskie Studia Teologiczne” [T.] 8 (1995), s. 39-96. Starowieyski M., Pielgrzymki do Ziemi Świętej w wiekach II - IV a Biblia, „Bobolanum” 4 (1993), s. 146-160. Stefański J., Pielgrzymka wiary : biblijne spojrzenie na św. Józefa i Mędrców ze Wschodu, „Ateneum Kapłańskie” T. 162, z. 1 (629) r. 2014, s. 6-17. Supruniuk A., Pielgrzymi i pielgrzymki w średniowiecznej Europie, „Eastern Review”, t. 5 (2001), s. 387-411. Szymborski W., „Duchowa pomoc" w podróży? Inguldecje udzielane wiernym wspomagającym pielgrzymów i wędrowców na terenie średniowiecznej Polski, „Peregrinus Cracoviensis” 23 (2012), s. 17-30. Tarasiuk T., Wpływ sanktuariów i pielgrzymek na religijność Polaków po II Soborze Watykańskim, „Roczniki Teologiczne Warszawsko-Praskie” 8 (2012), s. 243-271. Tarkowska E., Czas podróży, włóczęgi, wędrówki, „Res Publica Nova” nr 7-8/1995, s. 12-14. Tomaszewski T., Pielgrzymowanie w Biblii, „Rocznik Skrzatuski” T. 2 (2014), s. 11-18. Tuniz D., «Sequela Christi» a pielgrzymka wewnętrzna w czasach nowożytnych, „Communio. Międzynarodowy Przegląd Teologiczny” nr 4 (100) 1997, s. 51-56. Ukleja R., Ruch pielgrzymkowy szansą duszpasterską w dziele ewangelizacji w III tysiącleciu, „Seminare” 18 (2002), s. 109-120. Van Calster S., W drodze… «do kraju, który ci ukażę» (Rdz 12,1), „Communio. Międzynarodowy Przegląd Teologiczny” 4 (100) 1997, s. 124 133. Wejman H., Wartość kultu świętego Jakuba Starszego, „Colloquia Theologica Ottoniana” 1/2010, s. 7-18. Werka M., Komercyjne przeobrażenia ośrodków pielgrzymkowych na świecie. Przykład Mekki i Fatimy, w: Kultura i turystyka. Sacrum i profanum, red. J. Latosińska, J. Mokras-Grabowska, Łódź 2016, s. 55-64. Witkowska A., Kształtowanie się tradycji pątniczych w średniowiecznym Krakowie, „Kwartalnik Historyczny” R. 86 nr 4 (1979), s. 965-985. Witkowska A., Peregrinatio ad loca sacra. Refleksja antropologiczno-socjologiczna, „Roczniki humanistyczne” t. XXVII (1979) z. 2, s. 5-14. Witkowska A., Przemiany w ruchu pielgrzymkowym i w praktyce odpustów w Kościele zachodnim w XIV-XV w., „Znak” 205- 206 (1971), s. 892-900. Witkowska A., Z zagadnień "peregrinatio religiosa" w średniowiecznej Europie, „Roczniki humanistyczne” (KUL) XXII (1974) z. 2, s. 33-46. Wolnik F., Pielgrzymowanie do europejskich sanktuariów świętych w średniowieczu, „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego” T. 27 (2007), s. 87-103. Wyrozumska B., Z dziejów polskich pielgrzymek w średniowieczu, „Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historyczne” z. 89 (1989), s. 79-88. Zagórski D., Jakub Większy - apostoł : historia, legenda, kult świetego, „Studia Sandomierskie” T. 14, z. 2/4 (2007), s. 349-361.